СМЕ по документи и материали от следствени и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

СМЕ по следствени материали (преписки, дознания) и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество, се нарича ЕКСПЕРТИЗА ПО ПИСМЕНИ ДАННИ.

Обект

Писмени материали  с данни за изследвания обект- живо лице, труп, вещестествени доказателства. Експертизата се основава на медико-биологичните данни и факти, които експертът извлича от документите, а не на база лични наблюдения и изследвания.
За изграждане на екпертно заключение, годно за ползване в съда, е необходимо на екперта да се представят всички материали по делото. Ако материалите по делото са противоречиви, експерта е длъжен да направи интерпренация и на едните и на другите медицински факти  и обстоятелства.

Поводи
 • най-често са допълнителни и повторни, поради възникване на нови обстоятелства, непълноти или необоснованост на заключението на първата СМЕ – поради това са комисийни или  комплексни
 • определяне на медико-биологичните признаци на телеснине повреди
 • причинна връзка между даденото увреждане и настъпилата в последствие смърт на пострадалия
 • по дела за привлечени под наказателна отговорност медицински лица
Видове документи
 • медицинско свидетелство / удостоверение
 • амбулаторен лист
 • лична амбулаторна карат
 • карта за диспансерно наблюдение
 • фиш за повикване на СМП
 • ИЗ
 • бланки с отразени резултати от лабораторни изследвания
 • медицински документи за извършена аутопсия
 • СМЕ на труп
 • СМЕ на живо лице
 • протоколи от изследване на веществени доказателства
 • протоколи от разпит на заподозрени, обвиняеми, подсъдими, свидетели …

 

Share this