Деонтологично – правни въпроси при изкуственото оплождане и стерилизация

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Стерилизация

Обезплодяване – изкуствено премахване възможността за възпроизвеждане чрез прекъсмане на семепроводните пътища у мажа и чрезз превръзване на мотоните тръби у жената. Необратима контрацепция.

НАСИЛСТВЕНА – в миналото: „Закон за опазване на потомството от наследствено болести”

 • слабоумие
 • шизофрения
 • мания /депресия
 • насредствена хорея
 • наследствена глухота
 • тежък наследствен незъг
 • тежък алкохолизъм
 • опасни престъпници

ТЕРАПЕВТИЧНА – може да се приложи ако:

 • протоколно решение от 3-ма ЛЕКАРИ
 • Дееспособно лице +  информирано съгласие
 • ако се докаже нейната необходимост
 • ако са изчерпани всички други средства за лечение
 • съпружеската двойка е информирата за необратимостта
 • ако лицето счита, че е изпълнило планираната си репродукция

ДОБРОВОЛНА (НЕНАСИЛСТВЕНА) – у нас няма документ, който да я регламентира и извършването и е криминално деяние.

Асистирана репродукция

Технология за изкуствено оплождане чрез въвеждане в матката на лабораторно обработени сперматозоиди от съпруга или от донор или по техниката „бебе в епруветка”. Извършва се сред информирано съгласие от лицата желаещи да създадат потомство.

Вътрематочна инсеминация
 • сперматозоидите се въвеждат инструментално директно в матката
 • когато оплождането се извършва със сперма от донор – декларация за съгласие
 • сперма от съпруга, предназначена за оплождане на съпругата, не може да се използва за опрождане на друга жена
 • жената да е в добро здравословно състояние, да има овулация и проходимост на маточните тръби
 • инсеминация със сперма на съпруга се назначава при:
  • патологични промени в цервикалния секрет, възпрепатстващ проникването на смермата
  • умерено намален брой или подвижност на сперматозоидите
  • състояния пречещи на нормалното полово общуване
 • инсеминация със сперма от донор при:
  • азоо- или некро-спермия
  • липса на ефект от лечението, за повишаване на фертилитета на съпруга
  • насредствени заболявания на съпруга, застрашаващи жизнеспособността на поколението
  • предхождащи хабитуални аборти
  • донори магат да бъда
   • лица, което НЕ СА в кръвно родство с жената до ІV степен
   • 18-40г
   • наследствено необременени
   • нормални параклинични изследвания и спермограма
   • отрицателни за СПИН, Луес, Вирусен Хепатит Б
 „бебе в епруветка” – налага се в следните случаи
 • мъжки субфертилитет
 • Безплодие по неизвестна причина
 • Непроходимост на маточните тръби
Морална приемливост на някои особени случаи:
 • яйцеклетки, ембриони и сперматозоиди могат да се предоставят за научни, учебни и др. дейности само след писмено изразено информирано съгласие
 • забранява се използването на техниката за асистирана репродукция, с цел подбор пола на потомството, с изключение на случаите на полово свързани наследствени заболявания
 • забранява се клонирането
 • риск от многоплодна бременност- преждевременно раждане, недоносеност….
 • унищожаване на излишните ембриони
 • сурогатна майка
 • самотни майки
 • хомосексуални двойки

 

Share this