Класификация на професионалните правонарушения и неблагоприятните последици в медицинската дейност

Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012
Умишлени престъпления

НК – „Деянието е умишлено, ако блекарят е съзнавал обществено опастният му характер, предвиждал е последиците и е искал/ допуснал настъпването на тези последици”

 • криминален аборт
 • неоказване на медицинска помощ
 • издаване на чужда тайна
 • издаване на лъжливи медицински документи
 • незаконно упражняване на медицинска професия
 • нарушение при вземане и предоставяне на човешки органи, тъкани, клетки за трансплантация
 • нарушаване правилата за работа с наркотичци, силно действащи и отровни вещества
 • нарушение на противоепидемичните мерки
Престъпления по непредпазливост

НК – „Деянието е непредпазливо, когато деецът не е придвиждал настъпването на обществено опасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, ИЛИ ако е предвидил настъпването им, но самонадеяно се е надявал да ги предотврати”

Непредпазливата вина е или НЕБРЕЖНОСТ или САМОНАДЕЯНОСТ

 • смърт
 • тежка телесна повреда
 • средна телесна повреда
Лекарски грешки
 • диагностични грешки
 • грешки в лечението
Нещастен случай

 

Share this