•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Влияние на времето и климата. Аклиматизация. Климатолечение и климатотерапия

Влияние на времето и климата. Аклиматизация. Климатолечение и климатотерапия

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Климат и време

Време

Динамично съчетание на факторите на атмосферата в даден район за опредлено време

 • Оптимално време
  • ясно и слънчево
  • до 3м/сек движение на въздуха
  • колебания в Т под 2 С
  • над 4 hPa атмосферно налягане
 • Дразнещо време
  • един или няколко фактора не са оптимални
  • чести промени топло-студено, но до 4 С
  • атмосферно налягане до 8hPa
  • вятър до 9м/сек
 • Остро време
  • резки промени
  • дъжд
  • вятър
  • аплитуди в Т над 4 С
  • налягане над 8hPa
  • влажност над 90%
  • резките промени във времето влияят на хроничните заболявания (електромагнитно влияние)
   • метеотропизми
   • метеотропни реакции
   • метеопатии

Климат

Многогодишния режим на времето за дадена територия.

 • Основни елементи за формиране на климата
  • географска ширина
  • атмосферна циркулация
  • релеф
  • антропогенна дейност
 • Понятия:
  • Макро – климат- зона, пояс, област
  • Мезо – климат- район, акватория
  • Микро – климат- територия, помещение

Климатични пояси

 • Тропичен
  • на екватора – над 25 С
  • топлозагуба
  • обременява се ССС
  • ако е сухо – бронхити, ларингити, кониктивити
  • топлинен и слънчев удър
 • Субтропичен  – 15-25 С
 • Умерен  – 15-5 С
 • Студен – /-/5 до /+/5 С
 • Полярен
  • под /-/ 5 С
  • екстремни условия
  • измръзване крайници
  • над 50% топлозагуба
  • 8 месеца зима – „ дезадаптивна метеоневроза”
   • ускорен  метаболизъм на липидите
   • „полярно дишане”
   • UV увреждания
   • високоенергийно и богато на витамини хранене, закаляване
 • У нас – умерен климат( средногодишна Т – 11°С – за Русе, 14°С – за Петрич)
  • Области:
   • Умерено континентална – край Дунав, Северна България, Лудогорието. Предбалканска – по-големи амлитуди, по-ниска влажност
   • Преходно – континентална – подбалканска, Горно и Средно тракийска
   • Преходно – средиземноморска – Сакар, Странжа, Родопи, Петрич, Сандански
   • Черноморска
   • Планинска

Аклиматизация

 • устойчива адаптация към нов климат настъпва след   около 7-14 денонощия!!!
 • Влияе на АН, СЧ, дишане, телесна маса, тонус

Лечебно- профилактични цели

 • Равнинен и нископланински - бъбречни и ревматоидни заболявания, радикулити и неврити
 • Черноморие (май-октомври) - неврози, хронроничен бронхит, ЗД, микседем, затлъстяване, атеросклероза, TBC, силикоза + хелио- ,балнео- и таласотерапия
 • Планински – неврози, бронхит, хипертония, анемия, тиреотоксикоза, рахит, кожни

 

Share this