Хигиена на жилищата. Синдром на нездравословното жилище

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Хигиена на жилищата

 • Фактори
  • начин на застояване и благоустрояване
  • качества на терена – най-добре върху едрозърнести почви, с лек наклон за отичане на подпочвените води
  • тип сграда
  • план
  • вид и качество на материалите
  • начин на използване и поддържане
 • Типове
  • еднофамилни
  • многофамилни – хоризонтално и вертикално направление, самостоятелен достъп и помещения за общо ползване
Хигиенни изисквания

Жилището е основна структурна единица на жилищната сграда.

 • включва
  • Жилишни помещения (спалня, дневна, детска)
  • Спомагателни помещения
   • за подготовка на храна
   • за санитарно-хигиенно почистване
   • за домакински дейности (пране)
   • складови
  • Комуникационни площи
  • Отворени пространства
 • едно жилище да има минимум
  • едно жилищно помещение
  • кухня-бокс
  • WC
  • едно складово помещение
  • помещенията да са свързани (освен WC)
 • разстоянието между 2 сгради = 5 пъти височина
 • стаите да имат
  • пряко осветление – прозорци с височина минимум 1/7 за спални и 1/6 за дневни помещения с 0.85м подпрозорчена височина
  • осветеността да е постоянна, без отблясъци и контрастни сенки, безопасна
  • коефициент на естествена осветеност: 0.5% за жилище
  • аерация, ако кухнята няма – да се построи изкуствено
 • жилището да не е изцяло на североизток, северозапад или север
 • да не се слагат спални недосредствено до асансьорни шахти
 • минимум 1.3м за вход, минимум 0.9м ширина на коридор
 • елементите, от които е построена сградата да са
  • пожароустойчиви
  • устойчиви на влага
  • топлоизолиращи
  • да не отделят вредни вещества
  • без мирис
  • да не натрупват статично електричество (сега – полимери)
 • Микроклимат
  • 20-22 С и до 2-3 С хоризонтален вертикален градиент
  • 30-60% влажност
  • до 0.2-0.4 м/с движение на въздуха
 • Отплението
  • да е устойчиво денем и нощем
  • да не влошава качествата на въздуха
  • до 6 С колебания за местно отопление и до 3оС за централно
  • до 80 С температура на нагряваща повърхност
Синдром на нездравословното жилище
 • главоболие, световъртеж, гадене, отпадналост, раздразнителност, оплаквания от страна на ГИТ и ГДП
 • тютюнопушене
 • „синдром на затвореното пространство”- алергии
 • „масово психогенно заболяване”- безпокойство което "се предава" от човек на човек
 • „хиперсензитивен пневмонит”
 •  вредни фактори
  • с къс латентен период – легинелоза
  • с дълъг латентен период – рак
 • “синдром на бялата стая”- при климатици, намаляват имунна защита
 • отопление – ларингити и фарингити от сухия въздух

 

Share this