•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Организация и условия на труд на здравните работници. Рискови фактори

Организация и условия на труд на здравните работници. Рискови фактори

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Здравни работници

 • лечебни и здравни заведения за инвънболнична и болнична помощ
 • национални центрове по проблеми на общественото здраве
  • НЦООС – национален център по опазване на общественото здраве
  • НЦРРЗ – национален център по заразни и паразитни болести
  • НЦЗИ – национален център по здравна информация
  • РИОКОЗ – регионалин център по опазване и контрол на общественото здраве
  • НЕЛК – национална експертна лекарска комисия

Организация и условия на труд

 • физически
 • умствен
 • организация
 • риск

Рискови фактори

 • биологични агенти – риск инфекции
 • неправилна организация и  нарушения на трудовия процес – прекомерна интензификация
 • ергономия на медицински труд – динамично и статично натоварване
  • 50% от времето в изправен стоеж
  • 16-24%  в крайно неудобно положение (клекнало, с ръце напред)
  • сестрите – само през 21% от времето обслужват болните, 120 пъти сменят положението си и "навъртат" 17км за дежурство
  • 74,5% се оплакват от болки в кръста
 • химични вещества и препарати – над 4 000 химични съединения
  • лаборатория
  • дезинфектанти
  • консервиращи разтвори и бои в патоанатомия
  • анестетици – особенно при отворена система
  • инхалация на аерозоли, токсични газове и дим (изгорели газове от електрокоагулация)
  • алергични реакции
 • електроудар – неправилна манипулация
 • физични и механични уреди
  • наблагоприятен микроклимат
   • прегряващ за хирургия, кухня, пералня
   • повишено атмосферно налягане за планиски спасители
  • шум и вибрации
  • радиация
   • йонизираща – рентгенови, образни (лични предпазни средства)
   • нейонизираща (лазер за операции, UV, IR, ЕМП)
 • конфликти: нападения и наранявания при психиатри, травми при лечение на наркомани
 • разпреление на вредностите по различните специалности

Профилактика

 • оптимизиране на организацията
 • хигиенизиране средата
 • осигуряване и използване на подходящи лични предпазни средства
 • здравно състояние, психо-социален климат и здравословно хранене
 • международна организация на труда (МОТ) от 1919г – Париж – в 1920г – България се присъединява

 

Share this