Лична хигиена

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Хигиена на облеклото и обувките

 • един от важните фактори за приспособяване на човека към условията на околната среда -топлообмен, със свой микроклимат
 • предпазва от замръзване, механични увреждания ,патогенни микроорганизми
 • облеклото не трябва да
  • затруднява движението
  • кръвообръщението
  • дишането
  • да не притиска вътрешните органи
  • да съответства на околната среда
  • НЕ – тесни дънки, много стегнати вратовръзки и колани
 • изисквания
  • топлопроводимост
  • въздухопроводимост
  • хигроскопичност (бельо)
  • водоемкост
  • пропускливост за лъчиста енергия
  • липса на дразнещи вещества
 • синтетични полимерни материали
  • изцяло и в комбинация
  • по-еластично и механично устойчиво, но се алергизира и отделя вредни мономери
 • обувки
  • пазят от замърсяване, нараняване, охлаждане и измокране
  • изисквания
   • топлоизолирани
   • удобни
   • ток 2-3 см
   • въздухопроводими

Хигиена на отделни органи и ситеми. Полова хигиена

 • тялото – вода и сапун – редуване на топла – студена вода за подобряване тонуса
 • ръце – неколкоктатно, след ядене и тоалетна
 • крака- вечер
 • орална- отразява се на целия ГИТ
 • миещи средства – сапуни и ПАВ, най-добре неутрални, внимателна употреба на козметичните средства
 • полова хигиена
  • отразява се на самочувствие, здраве, работоспособност, социално благополучие на индивида, на плода
  • кога да се започне полов живот
  • полюции
  • онанизъм
  • сексуално образование

 

Share this