Нови направления и преспективи пред науката за хранене

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Определения

 • науката за хранене изучава процесите, с които живите организми приемат и преработват храната за поддържане на живота
 • хранене е съвкъпност от биологични процеси, при които организмът приема определни веществава от околната среда, за да поддържа специфичните си енергийни и веществени потребноси

Храни

 • храните са природни продукти, които заедно с кислорода и водата реализират непрекъснатата връзка на човека с жизнената среда
  • макронутриенти – белтъци, мазнини, въглехидрати
  • биоелементи – минерални вещества
  • витамини
  • три основни функции: пластична, енергийна и регулаторна
 • основни нутриенти
  • растителни
   – зърнени, варива, ядки, зеленчуци,
   плодове
  • животински – месо, риба, мляко, яйца
  • мазнини – животински и растителни
  • захари
  • безалкохолни и алкохолни напитки

Науки за храненето

Нутрициология
 • компексна, интердисциплинарна наука за храненето, включва –
  • физиология и патология на храненето
  • лечебно хранене
  • алтернативно хранене
  • храни-лекарства и нутрицептици
  • взаимовръзка храни-лекарства
  • функционални храни
  • кулинарна обработка
  • консервиране
  • технология
  • епидемиология
  • имунология
  • нутригенетика и нутригеномика
  • ортомолекулярна нутрициология
  • икономика
  • социология
  • психология
  • токсикология
  • биологични контаминанти
  • генно модифицирани храни
  • екология
  • хигиенен контрол
  • обществено здраве
 • единна докрина за храненето на здравия, болния и застрашения от заболяване човек
Нутригенетика
 • уникален метаболизъм на всеки човек към приетата храна
 • изясняване взаимоотношенията генотип – хранене – заболяване. Изследва:
  • стеарил Со-А десатураза и процеса на липогенеза
  • омега-3-МК и циклооксигеназния ген СОХ2
Нутригеномика
 • връзка храна – геном на молекулно, клетъчно, органно и системно ниво, „ фетална хипотеза” за хронични заболявания
 • Бременни с високо тегло – захарен диабет тип 2 при децата (расте честотата при нездравословен начин на живот)
 • ниско тегло при раждане и първите 2 години и бързото наддаване след това – сърдечно-съдови заболявания в зряла възраст
 • нездравословно хранене бременна – високи нива на инсулиноподобен растежен фактор – предава се генетично на плода
 • храна и геном в зряла възраст – рак
  • Япония – бедна на фибри храна
  • Судан – фъстъците
  • Червено месо и рака на ГИТ
Други
 • Oртомолекулярната нутрициология – изучава промените на молекулярно ниво, които предхождат клиничните появи на заболяване, функционални промени на молекулно ниво
 • Протектомика – изучава протеоми – съдържащите се протеини в организма
 • Транскиптомика – изучава по какъв начин експозицията на определена диета променя транскрипцята на някои гени от клетъчния геном
 • Метаболомика – изучава метаболоми – произвежданите метаболити в огранизма
 • Епигенетика – за модификациите на генома, копиращи се в едно следващо клетъчно поколение, които стават в съответствие с начина на хранене

Преспективи

 • стандарти- безопасни горни и долни нива на есенциалните макро- и микронутритиенти
 • „метаболитен подпис”
 • обществено здавеопазване – да се предотвратят мултифакторните заболявания преди клиничната им изява
 • индивидуален риск за дадено заболяване
 • Справяне
  с

  • недохранването
   – по СЗО – 10-15% от населението на планетата гладува, 50% частично недхранване
  • прехранването – метаболитен синдром, жлъчни, бъбречни, сърдечно-съдови заболявания, „дефицит в състояние на изобилие”

Храненето в България

 

Share this