Храносмилане и усвояемост на основните хранителни вещества

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 14.03.2012

Храносмилане

 • процеси, които разграждат вешествата до способни за всмукване молекули (прости мoнoмери); завършват почти изцяло е лумена на тънкото черво,
 • по органи
  • Стомах – липаза за мляко и термично обработено нишесте
  • Дуоденум – алкална реакция на съдържимото, панкреатични гликолитични и протеолитични ензими (действат в тънко черво), липаза (действа в дуоденум, там се отделят жлъчните киселини)
  • Тънко черво –  начални етапи на хидролиза от повърхността на ентероцита, микровъси – мембранно храносмилане, гликокаликс с нутритивни и защитни функции, пристенно храносмилане – с ензими от лумен и мембрана на ентероцита
  • Дебело черво – запълва се за 24ч, изпразва се пълно за 72ч, абсорбция на вода, минерални соли, жлъчни киселини,витамин В12, въглехидрати
 • по нива
  • Извънклетъчно
  • Мембранно
  • Вътреклетъчно
 • Ензими
  • Водещо панкреатични – адсорбирани: ендохидролази
  • Ендопептидази- трипсин, пепсин, химотрипсин – започват хидролиза
  • На чревна лигавица (малко) – екзоензими, междинни и крайни продукти:
   • карбохидрази: гама-амилаза, лактаза, захараза, малтаза
   • аминопептидази, олиго и ди-пептидази (някои са интрамембранно разположени) – завършват хидролиза
 • Всмукване
  • Водноразтворими – АК, монозахариди, минерални соли, витамини
  • Аминокиселини -активно
  • Свободни преносители и ензимотранспортни комплекси
  • Липиди и въглехидрати – по-проксимално и по-бързо
  • Формиране на хиломикрони
  • Парацелуларен и интрацелуларен транспорт
  • Белтъците – недоизяснен механизъм

Оценка усвояемост

 • количество постъпило стомаха – количество отделено фецес / коичество постъпило в стомах х 100
 • за белтъци – 90-98%
 • за мазнини – зависи от точката на топене – максимална при 37 С – 98%

Основни типове храносмилане

 • Клетъчно

  • Мембранно- микровъсиално, интрамембранно и постмембранно
  • Интрацелуларно (т.е. вътре в клетките) – цитоплазматично и лизозомално
 • Извънклетъчно
  • луменално
  • пристенно (има адсорбирани и собствени инзими, които разграждат до олигомери) – слизесто и гликокаликсно
  • интерцелуларно (т.е. между клетките)

 

Share this