Заболявания, причинени от биологично-контаминирани храни

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012
 • Бактериални и вирусни инфекции
 • Хранителни заболявания
  • Микробен произход (патогенни и условно патогенни)
  • Токсоинфекции
  • Интоксикации
  • Неизяснена патогенеза
 • Микороскопични гъбички (микотоксикози)
 • Биохелминтози

Храната е пасивен, механичен фактор в предаването на патогенни микроорганизми (тиф, паратиф, дизетерия, холера, туберкулоза). Те могат да попаднат в хранителния продукт ендогенно (първично) и екзогенно (вторично, т.е при всички етапи на добиване, обработка, опаковане, транспортиране и реализация на храните).
Могат да предизвикат заболявания пряко (чрез попадане на голям брой) или коствено (чрез метаболитните продукти на развитието и размножаването си).

Salmonellosis

 • Salmonella ( S.typhimurium, S.cholerae suis, S.enteridis)
  • техен биотоп е чревният канал на топлокръвни и студенокръвни животни
  • устойчиви на външна среда (месеци)
  • оптимална Т 35-37 С, при 5 С не се развиват, загиват мигнивенно при 100 С
 • източник на заразата – човек и животни
 • пътища на предаване на инфекцията
  • ендогенно контаминирани месо при болни жовотни
  • трансовариално на яйца
  • в млякото при доене
 • Инкубационен период – 6-24 ч.
 • Клиника
  • внезапно начало, продължава 2-3 дни
  • повръщане, болки в корема, диария
  • интоксикация – миалгии, главоболие, сърдечно-съдови нарушения
 • Диагноза – микробиология на хранителни остатъци, повърнато, фекалии
 • Профилактика
  • Ветеринарен контрол
  • Санитарен режим при добива на мляко и в заведенията за хранене
  • Лична хигиена на работещите
  • Съхранение на храните в хладилник
  • Топлинна обработка на продуктите

Toxicoinfectio staphylococcica

 • Staphylococcus aureus – oт ентеротоксини (ендотоксин) – не влияят на органолетиката
 • източник – човек (ГДП,кожа), животни (мастит)
 • сладкарски и млечни продукти, месо, при неправилното им съхранение и обработка
 • Условия за развитие
  • 35-37 С
  • pH
  • отсъствие на антагонистична флора.
  • oсмофилни (спират да се размножават при захар 60% и сол 12%)
  • eнтеротоксинът е термоустойчив  – при варене 2 ч.
 • Клиника
  • Кратък инкубационен период: 30 мин – 6 часа
  • Остър гастроентерит, колапс ( понякога)
 • Профилактика
  • Да не контаминират
  • Хладилно съхранение

Botulismus

 • Clostridium Botulinum
  • aнаеробен, спорoобразуващ микроорганизъм
  • в храната попада като спори или живи микроорганизми
  • размножава се в херметично затворени  стъклени и метални консерви, вътрешността на колбаси и риба
  • издържат на 100 С часове, на киселини и на основи, унищожава се с 11% NaCl, 55% захар, pH < 4.5
 • Обикновенно храната е с признак на развала – горчива, не мерише неприятно, консервата е бомбирана, но това не е задължително
 • Инкубационен период 6-30 ч
 • Клиника
  • Неспецифични прояви
   • слабост
   • главоболие
   • повръщане
   • хипотермия
   • брадикардия
   • хипотония
  • Специфични
   • птоза и диплопия
   • по-късно- парализа на лицевата мускулатутра, затруднения в гълтането, говора
 • 50% леталитет, 10-15% при лечение с противоботулизмов серум
 • Профилактика:
  • Да се косервират пресни, здрави, добре измити продукти
  • Правилна стерилизация
  • НЕ месо, риба и гъби в домашни условия
  • Да се изхвърлят съмнителните консерви

Други

 • E. Coli – типични токсоинфекции при кърмачета и деца
 • Proteus – кайма, колбаси, риба
 • Cl. perfringes;
 • Bacillus cereus – яйчни кремове, месо

Микотоксикози

От микроскопични гъбички. По правило не  протичат остро, а хронично, при хроничен прием

Афлатоксикози (Aspergillus Flavus)
 • афлатоксин, мощни канцерогени
 • чрез фъстъци и зърнени храни, съхранявани на влажно ( 85-90%) и топло ( 20-30оС)
 • Остра форма – мастна некроза и дистрофия на черния дроб
 • Хронична форма – цироза и първичен Cа hepatis
Фузариотоксикози – Пиян хляб (Fusarium graminearum)
 • съхранение на влажно
 • Невротропно действие (подобно на алкохолн опиянение)
 • Профилактика – сухи проветливи помещения
Ерготизъм (мораво рогче, Secale cornutum)
 • адренергично действие на алкалоидите ерготамин, ерготоксин
 • Форми
  • нервна
  • гангренозна
  • смесена
Други
 • исландиотоксин – хепатотропен ефект, атрофия на черен дроб и туморни заболявания
 • патулин – „кафявото загниване на ябълките”

Поведение при взрив от хранително отравяне

 • да се постави диагноза
 • първа помощ на болните и хоспитализация на нуждаещите се
 • съмнителните продукти под забрана
 • проби от съмнителни храни и материали
 • да се информира РИОКОЗ

 

Share this