Рискови фактори при работа. Съвременни форми на труд

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012

Определение

Професионални рискови фактори са тези фактори на организацията на труда или на условията на неговото изпълнение, които могат да предизвикат намаление на роботоспособността или други отрицателни последствия на здравето. Те се явяват професионални вредности и могат да доведат до професионални заболявания.

Фактори на трудовия процес

Тежест

Степентта на включване в трудовия процес на на опорно-двигателния апарат и функците за енергийно натоварване на организма. Оценява се по енергията, изразходвана при трудова дейност или по кислородната консумация. Влияе се от: ръст, пол, възраст, сръчност, тренировка, почивка, околна среда. Силата, прилагана продължително време да е  10-15% от максималната.

Напрежение

Натоварването на организма при упражнявания труд, определя се по промените във висшата нервна дейност и сензорните органи, електро-физиологични явления по време на работа.

Работна поза
 • седяща
 • стояща
 • принудителна
Работни движения
 • ръце
  • І клас – пръсти
  • ІІ клас + длани
  • ІІІ клас + предмишница
  • ІV клас + мишница
  • V клас + тяло
  • отчита се и максималната възможна дължина на траекторията (10-15; 20-25см, до 200см за V клас)
 • крака
  • І клас – стъпало
  • ІІ клас + подбедрица
  • ІІІ + бедро
 • тяло
  • навеждане до кръста
  • навеждане + тяло
  • завъртане
 • преместване – в крачки
 • основни параметри
  • мускулна сила
  • скорост
  • ритъм
   • умерен – до 20 движения на ръцете и до 10 – за краката / мин
   • среден – 20-40 движения на ръцете и до 20 -  за краката/мин
   • висок – над 40 движения на ръцете и над 20 – за краката или за тялото / мин
  • темп
   • брой завършени цикли за работно време
   • зависи от: амплитудата на движения, класа, изисквана точност
Режим на труд и почивка

Да е съобразен с кривата на  работоспособността, да са определени: общо време и регламентирани почивки, тяхното място, брой, продължителност, ред на ползването. Въстановителните процеси, протичащи по експоненциална крива: І фаза – възтановяване възбудимост, ІІ фаза- достигане на свръхизходна възбудимост, ІІІ фаза – достигане на доработна възбудимост (тогава да се прекрати) и ІV фаза – понижаване работоспособност. Кратки почивки само при тежък труд; обяд  1ч (30 мин за хранене и 30 мин за вработване). За смени: по часовник, не по-рано от 6ч и не по-късно от 22ч, не повече от 12ч продължителност, да не се допускат повече от 4-5 последователни нощни  смени. Почивките биват: активни, полупасивни и пасивни.

Ергономични фактори (засягат оборудването)
 • работни зони
  • максимална – всички зони, които  могат да се достинат от работната част на съответния крайник
  • оптимална – тази част от маскималната, в която крайника може продължително да извършва естествени движения с оптимален ефект
  • да се има предвид позата, конфигурацията и разположението на панела, възможностите за зрително възприятие, необходимост от повърхност
  • организационно техническо обзавеждане – засяга мебелите, има норми за всички размери – за бюро
   • височина 710-780 мм
   • ширина на работната повърхност 1000-1300 мм
   • дълбочина 650-700 мм
   • диференциация (разстояние бюро-облегалка) 250-290 мм
   • разстояние очи – повърхност 300-350 мм
  • отрицателно техническо обзавеждане
  • събразяване с антропометрияните, физиологични и психологични особенности на човека
   • класически
   • функционални
   • габаритни (най-големите размери)
   • перисоматични ( разстияние тяло – работни повърхности и точки)
  •  техническа обезопасеност на машината и съоръженията

Фактори на работната среда

 • микроклимат (температура, влажност, скорост на въздуха)
 • осветление
 • лъчения (йонизиращи и нейонизиращи)
 • механични колебания (вибрации, шум, IR ,UV)
  • до 80dB – може да се работи без предпазни средства
  • до 85 dB – антифони
  • над 87 dB – не може да се работи
 • физико-химични (прахове)
 • химични (токсични)
 • биологични

Съвременни форми на труд и хигиенната им оценка

 • оценява се монотоност, умора, стрес
 • Форми:
  • физически с мускулна активност
  • полумеханизиран и механизиран
  • полуавтоматично и автоматично производство
  • конвейрен
  • дистанционно управление и управление
  • интелектуален – оператирски, управленки, творчески, преподавател и мед.работник, учащи  и студенти

Значение на подобрението. Ефекти

 • Социален – самочувствие, удовлетвореност, време за въстановяване
 • Икономически – производителност, качество, технически цикъл, загуби от брак, текучество на кадри, компенсация за работа
 • Здравен – работоспособност и професионална заболеваемост

 

Share this