Влияние на трудовия процес върху функционалното състояние

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012
Физически труд
 • мускулната работа е сложна физиологична дейност, в която участват всички органи и ситеми
 • бива
  • динамична (изотонично мускулно съкращение)
  • статична (изометрично мускулно съкращение – затруднено кръвообръщение)
 • физиология
  • повишаване на – Т, белтъчния разпад, разхода на енергия, вискозитета на кръвта, катехоламини
  • понижаване – кръвна захар, забавя се смилане и абсорбиране храна
Умствен труд
 • дейности и приемане и преработка на информация
 • значение на нервно-емоционалното напрежение и симпатико-адренална, хипоталамо-хипофизарна системи
 • повишени – енергийни процеси и възбудимост на ЦНС, кръвна захар, АН, левкоцити
Съвременни форми на труд и хигиенната им оценка
 • физически с мускулна активност
 • полумеханизиран и механизиран
 • полуавтоматично и автоматично производство
 • конвейрен
 • дистанционно управление и управление
 • интелектуален – оператирски, управленчески, творчески, преподавател и мед.работник, учащи  и студенти

 

Share this