Работоспособност. Умора, преумора, стрес

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012


Определения

 • Рабостособност е способността за продължително извършване на определена работа с определена мощност и качество за определено време, без да настъпят неблагоприятни промени в организма; Зависи от: опит, трениреност, мотивация, производствено условия (режим труд-почивка, място, психоклимат), нивото на фунционалните възможности на организма, пол, възраст, хранене)
 • Работна крива
  • Вработване – от минути до 1,5ч, при умствен труд – до 2,5ч
  • Фаза на висока устойчивост- до 2-2,5ч, зависи от…
  • Фаза на намаляване на работоспособността – най-добре е тогава да е обедната почивка за по-бързо вработване след почивката
  • Фаза на краен подем
 • Умора – физиологично състояние на организма, което настъпва след интензивна и продължителна работа и представлява временно намаление на работоспособността
  • чувство за умора (физическа и психична) – намаляване на  възможността за извършване на дадена работа
  • биохимични промени в организма
  • обща двигателна умора
   • двигателно опиянение
   • изтощение
   • възбуждане на ЦНС, загуба на апетит, жажда, безсъние, хипертония
   • психична сфера – намаляване на тонуса и сетивността
  • локална двигателна умора – при машинопис
  • умствена умора – сензорна, психична, интелектуална
 • Преумора – патологичен процес, вследствие на акумулиране на умора и недостатъчно възстановяване, предразполага към други патологични процеси – тежест, сънливост, вялост, разсеяност, нарушена памет и внимание, безапетитие, неврози и др.


Профилактика

 • Внедряване на ергономични изисквания в организацията на трудовия процес
 • Оптимизиране на режима труд- почивка
 • Подобряване на работната среда
 • Повишаване на Работоспособност – треноровка, здравословно хранене
 • Стемеж към мах ефективност с миn усилия
 • Психическо разтоварване – аеройони
 • Удовлетвореност – мотивираност


Проблеми на умствения труд

 • дейности по приемане и преработка на информация, значение на нервно-емоционалното напрежение и симпатико-адреномедуларна, хипоталамо-хипофизарна, кортикални сисетми – повишаване на кръвна захар, АН, левкоцити

 • емоционален компонент (симпатико- адренална система) – учестява дишане, пулс, повишава RR
 • умора на вниманието – след 4 часа


Професионален стрес

Стрес – реакция на стресогенните фактори, отделят се катехоламини, приспособителна реакция към факторите на околната среда. Еустрес – мобилизира съпротивителни сили. Дистрес - изтощава

Професионален стрес

 • несъответствие между професионалните възможности и условията на труд
 • симптоми
  • субективни – тревожност, напрежение, обърканост
  • поведенчески – безразличие, алкохолна злоупотреба, агресия
  • вегетативни  – АХ, мозъчно кръвонапълване, потливост, тремор, разширени зеници
  • хормонални – повишават се адреналин, норадреналин, кортикостероиди
 • заболявания, свързани със стреса
  • невроза
  • реактивна психоза
  • депресия
  • тиреотоксикоза
  • ранна менопауза
  • диабет
  • дисменорея
  • ИБС
  • гастит, язва, колит
 • профилактика
  • здравословно хранене
  • обучение за взимане на решения в стресова ситуация (поведенчески, когнитивни, взимане на решения)

 

Share this