•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Производствен микроклимат. Работа при високо и ниско атмосферно налягане

Производствен микроклимат. Работа при високо и ниско атмосферно налягане

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012


Производствен микроклимат

Определение

 • съвкупността от физични и метеорологични фактори на въздушната среда,
  които въздействат на тялото на човека при осъществяване на трудовата му дейност.

  • Температура:
   • при работа с метали – прегряващ микроклимат
   • при ниски температури – строителство – ухлаждащ микроклимат
  • Влажност на въздуха
   • висока – при производство на хартия, захар, кожа, текстил, хранително-вкусова промишленост
   • при ниска температура – мъгла, роса
   • при 30% влажност – може да се понесе до 45 С, но при 85% и 30 С се понася трудно
  • скорост на въздуха
   • намалена скорост – затруднено дишане

Типове микроклимат

Прегряващ микроклимат
 • леяри, ковашки цех
 • остро прегряване
  • топлинен синкоп
  • хипотония
  • плетора
  • висцерално обезкървяване
  • топлинна хиперпираксия
  • топлинен удар – декомпенсира терморегулацията – намален съдов тонус, вазодилатация, хипотония, диспепсия, топлинни крампи,  водно-електролитен дизбаланс, тетанични спазми, филиформен пулс
 • хронично прегряване
  - гастроентероколити, кардиомиопатия, атеросклероза
 • Слънчев удар
  • риск при прием на алкохол и припреяждане
  • главоболие, отпадналост, шум в ушите, диария, топлинни крампи,
Преохлаждащ микроклимат
 • хладилни, фермеентационни, пивоварни, селско стопанство, рудодобив
 • простудни заболявания,неврити, невралгии, местно измръзване
 • да се осигури отопление, режим, топло помещение
Системна смяна на климата
 • локомотивни машинисти, сушилни
 • напряга се терморегулацията
Постоянен микроклимат
 • монтажни, дървообработване, електростанции

Измерване

Нормиране

Според типа физическа работа

 • лека <3 ccal/min
  • в седнало или изправено положение без системно нетоварване и вдигане на тежести
  • шивачи, фармацевти
 • средно тежка – 3-5  ccal/min
  • постоянно ходене или прав стоеж
  • текстилно производство, заварчици, бояджии
 • тежка – > 5 ccal/min
  • повдигане на тежести > 10кг
  • пристанищни работници, доменно, леярско, ковашко производство
Измерване на производствения микроклимат
 • микроклимата бива – летен и зимен
 • Термометри (Hg, спитртни, електронни)
  • на 3 нива – глезени, корем, глава
  • индекс за цялото тяло, което се използва са изготвянето на рационален режим, труд и почивка
 • Термограф
  - в динамика за дълъг период –
 • Аспирационен психрометър на Асман – за влажност – сух и влажен
 • Анемометър – за скорост – динамичен и статичен, измерва охладителната способност на въздуха
 • Кататермометър на Хил – определя охлаждащата способност на околния въздух
 • Апарат на Фангер за термален комфорт
  - clo – oблекло  и met- метаболизъм
 • PMV- прогнозирано топлинно самочувствие на група  хора (- 3=студ, 0= комфорт, +3 жега)
 • PPD – прогнозиран процент недоволни ( да е <10% J)
 • сух и кълбовиден термометър

Профилактика

 • топлинна изолация
 • всмукателна инсталация при висока влага
 • да се сепарират производствата с по-голяма лъчиста енергия
 • екраниране
 • вентилация
 • кесонен метод – начин за подсушаване на мястото, където се работи, чрез подаване на въздух под високо налягане


Работа при повишено атмосферно налягане

Кесони
 • Компресия – промени в membrana tympani; шум в ушите, болки синусите, световъртеж, главоболие, спада диафрагмата, кръвта отива към вътрешните органи
 • Работа при високо налягане
  • риск от тъпанчева руптура
  • хипотермия
  • кесонна болест (остра емболия при декомпресия и хронична)
 • Профилактика
  • на 6 мин да се слиза по 1 atm = 10m
  • намалено работно време (6ч)
  • температурата да е 17-22 С
  • 3 пъти да се обменя въздуха на час
  • да се прави масаж на евстахиевата тръба
  • лечение – декомпресия


Работа при ниско налягане

 • летци, парашутисти, алпинисти
 • когато е бързо – висок стоеж на диафрагмата, метеоризъм, изпъкнала тъпанчева мембрана, болки в синусите, епистаксис, хипоаноксия
 • височинна болест
  • летци – еуфория, халюцинации, потискане на вниманието и паметта
  • планини
   • токсична – слабост, депресия, тежест в стомаха, студена пот
   • асфиктична – задушаване, цианоза, възбуда

 

Share this