Професионални отравяния с метали

Categories: Хигиена
Published on: 15.03.2012


Олово (Pb)

Химични свойства
 • Сив, мек, ковък метал с голяма плътност и корозионна устойчивост
Източници
 • Сулфидни, карбонатни и сулфатни руди
 • Акумулатори, тръби, кабели, сачми, бои, пластмаси, алкохолни напитки в калаено-оловни казани
Патогенеза
 • Пътища на проникване
  • дихателен (аерозоли, дребен прах) – 40% абсорбция
  • ГИТ  -  5-10% абсорбция
 • Кумулира в – кости, черен дроб, бъбреци, скелетна мускулатура, мозък
 • Инхибира ензимите участващи в синтеза на хема
Клиника

Остра и подостра форма

 • оловна колика – силна коликообразна болка около пъпа
 • запек, черни изпражнения
 • гадене, повръщане
 • артериална хипертония
 • токсичен хепатит
 • нефропатия (до БН)
 • неврологични (главоболие, обърканост, кома, припадъци)

Хронична форма – Сатурнизъм

 • Хипохромна хиперсидеремична сидероахрестична анемия
 • базофилно пунктирани Er в периферна кръв
 • гастроинтестинални симптоми
  - анорексия, диспепсия, оловна колика, метален вкус в устата
 • дистална двигателна невропатия – „ увиснали китки”
 • деменция
 • оловен фациес – сивкаво-блед, землист цвят на лицето, сиво-синя пигментация на зъбите
 • нефропатия – аминоацидурия, глюкозурия и фосфатурия
 • загуба либидо, нарушена спермогенеза
 • Подагрозни артрити
Параклиника
 • анемичен синдром
 • ретикулоцитоза
 • базофилно пунктирани Er
 • увеличен свободен протопорфирин
 • плумбемия
 • плумбурия
ДД
 • ОХК
 • порфирии
 • анемии
 • вирусни хепатити
Стадии
 • Оловоно носителство – здрави
 • Оловно въздейтвие -(лабораторен сатурнизъм)
 • Оловно отравяне
  • лека степен
  • средна степен
  • тежка степен
Лечение
 • Антидотно – зависимост от екскрецията с урината
  • CaNa2EDTA 5-10% 10 мл- 1г i.v. с 500 мл физиол. серум за 3 дни до 3 пъти
  • D-penicillamin-2g за 5 дни
 • Симптоматично
  • Спазмолитици при колика
  • Диета и хепатопротектори
  • Съдоразширяващи
  • НСПВ
  • Невротоници
  • Витамин В
  • Балнеотерапия -при невропатии
Медицинска експертиза
 • коликата е обратима
 • хепатитите и невропатиите – не
 • трайно прекратяване контакта и насочване към ТЕЛК


Тетраетилолово

 • органично съединение на оловото
 • безцветна течност, която се изпарява при 0 градуса и разтваря в органични разтворители
 • използва се за производство на етилиран бензин за коли и самолети
 • постъпва през кожата и ГИТ
 • висока липотропност
  • ипоталамо-хипофизарно надбъбречна дисфункция
  • дегенеративни промени  в сърцето, черния дроб, съдовете
 • Клиника
  • психорганичен синдром в 3 степени
  • хронични интоксикации – триада  – брадикардия, хипотния, хипотермия


Живак (Hg)

Химични свойства
 • течен, сребристобял метал, изпарява се на стайна температура
 • многообразни съединения – неорганични и органични
Източници
 • производство и експлоатация на прибори (барометри,термометри)
 • рентгенови тръби
 • кварцови лампи
 • фунгициди
 • дезиндектанти
 • амалгама в стоматология
Клиника
 • Остро отравяне – „метална треска”
    - фебрилитет, пневмонит
 • Хронично отравяне
  • неврастенна симпоматика
  • токсична енцефалопатия
  • живачен тремор (интенционен и статичен)
  • живачен еретизъм ( психоорганичен – афективни разтройства)
 • Професионални стигми
  • „живачна ивица” – сивкаво оцветяване на гингивалния ръб
  • лещов феномен на Адкинсон – сивково-кафяво или жълто оцветяване на лещата
Диагноза
 • Hg в урина и слюнка; преди и след натоварване с тиолов антидот
ДД
 • невроза
 • церебрастения
 • малкомозъчни увреди


Манган (Mn)

Източници
 • финодисперсен прах в рудите
 • пари в металургията
 • леене на стомана
 • производство на електроди
Патогенеза
 • Mn и оксидите му постъпват чрез дихателните пътища и ГИТ
 • органичните съединения – през кожата
 • отделя се с фекалии
 • кумулира в черен дроб и мозък (базални ганглии – n. caudatus, gl. pallidum, corpus striatum)
 • Участва в металопротеинови комплекси с някои ензими – нарушава обмяна допамин
Клиника
 • Остро отравяне – иритативни прояви от страна на дихателните пътища
 • Хронично отравяне – невротоксични прояви
  • І стадий – неврозоподобни
  • ІІ стадий – вегетативно-сетивна полиневропатия
  • ІІІ стадий – паркинсонизъм и амнестично-интелектуални нарушения
 • потискане на имунитет
Диагноза
 • Mn в урина
 • паркинсонизъм в млада възраст
Лечение
 • хелатори
 • антипаркинсонови препарати
 • витамин Е

При диагностициране на хронична интоксикация, независимо от стадия – трудоустрояване (група инвалидност) – неврологичните нарушения са необратими.


Цинк (Zn)

 • Есенциален биоелемент
Приложение
 • галванично покритие
 • сплави
 • цинков хлорид – бои
 • цинков селенид – фотосъпротивления и прозрачна керамика
 • цинков оксид – стъкло, керамика, кибрит, козметика
Клиника
 • Остро отравяне – инхалаторно – „леярска треска”
 • Хронично отравяне – бронхит, фиброза, перфорация на носната преграда
Параклиника
 • левкоцитоза
 • хипергликемия
 • повишвен Zn (при треска)
Диагноза
 • експозиция
 • липса на тютюнопушене
 • чести инфекции
Лечение
 • антипиретици
 • алкални инхалации
 • ГКС
 • бронходилататори
 •  вливания на вит С и В
 • CaNa2EDTA, Cuprenil, Na thiosulfuricum

Само при пневмофиброзата има трайно намалена работоспособност


Кадмии (Cd)

Източници
 • пари и прах във въздуха при топене и рафиниране на оловни, медни и цинкови руди
 • кадмиево-никелови акумулатори и галванотехника
Патогенеза
 • Дихателен път -20-30% резорбция, ГИТ- 3% резорбция
 • Нарушава Са и Р метаболизъм
 • намалява алфа 1 – антитрипсина
 • свързва сулфхидрилни групи в ензимите
 • дразни лигавиците
 • канцероген
Клиника
 • "метална треска"
 • ”химическа пневмония”
 • пулмо-кардиален и хепатален синдром
 • нефротоксичен
  • протеинурия
  • синдром на Фанкони

   - -аминоацидурия, глюкозурия, хиперкалциурия и фосфатурия
 • отлагане в кости (при >20г контакт)
 • аносмия
 • ринофарингити
 • емфизем
 • пневмосклероза
 • анемия
 • хроничен гастрит
 • жълта до златистокафява оцветка на зъби
 • канцерогенен риск
Диагноза
 • Cd в биологични течности
 • КК
 • професионален риск
 • лизоцим и албумин в урина
Лечение
 • Хелатори
 • Бронходилататори
 • Дехидратиращи
 • Вит С, вит D
 • Антибиотици
 • Балнеолечение


Хром (Cr)

Химични свойства
 • Сив метал, трудно топим и слабо активен, разтваря се в киселини
Приложение
 • автомобили
 • оръжия
 • домакински съдове
 • оксидът – пасти, бои, стъкло, керамика, катализатори
 • бихромат – в кожухарска, химическа, лакова, фармацевтична, керамична, маталообработваща, галванични покрития, производство на стоман, каучук, шлифоване
Патогенеза
 • Инхалаторно, перорално,през кожа
 • стимулира синтез холестерол и действиета инсулин
Клиника
 • Остра форма
  • трахеобронхити, бронхопневмонии
  • гастроинтестинален синдром при поглъщане
  • ринотрахеалeн синдром – от леко дразнене и разраняване на лигавиците до пробив на хрущяла на носната преграда
 • Хронична форма
  • кератоконюктивити
  • ринофаринголарингити
  • трахеити
  • атма
  • ХОББ
  • общотоксично действие (отпадналост, главоболие)
  • язви между пръстите и около ноктите
 • Канцерогенен риск – за бели дробове и носна кухина
Диагноза
 • кожно-алергични тестове
Лечение
 • млечно – белтъчна смес и ГКС (антикорозивно)
 • активен въглен и салинно очистително
 • вливания
 • ранна хемотрансфузия (при ОБН)
 • антибиотици
 • EDTA

 

Share this