Професинални отравяния с въглероден оксид и дразнещи газове

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012


Въглероден оксид

 • Миньори, автомеханици, пожарникари, металурзи, заварчици
 • Съставна част на различни газови смеси, експозивен газ, без цвят и миризма
 • свързва се с Hb  до карбоксихемоглобин
  • норма до 5%, като за по-чувств- 2,5%
  • Остро отравяне
   • главоболие, гадене, повръщане, анемия,  (HbCO 15-20%); до колапс, асфиксия, екзитус ( >50-60%);
   • постинтоксикационен синдром – психомоторна възбуда, амнезия, вестибулопатии, церебрастении, паркинсонов синдром, ИБС
  • Хронично отравяне: невровегетативна дистония, церебрастения
 • Лечение – извеждане, кислород, бронхолитици, диуретици, антибиотици


Хлор

 • Жълто-зелен газ , задушлива миризма
 • Хартиена и текстила промишленост
    - Хлороводород, солна киселина (дъбене и боядисване), хлорпикрин (дезинфектант)


Сяра

 • SO2 – безцветен газ, остра миризма, разтворим вода – леяри,ковачи
 • SO3 – по-слабо разтворим, силно дразнещо действие
 • H2S- безцветен, на развалени яйца – въгледобив  и нефродобив и преработване


Азот

 • Азорни оксиди – силно токсични – производство на азотна киселина, нитрити, взривни вещества, торове, фотоленти, смоли
 • Амоняк -безцветен газ, с остра миризма – при производство на газове, бои, лакове
 • Хидразин – N2H3


Флуор

 • Жълтгаз, с остра миризма, силно дразнещо (корозивно действие)
 • Производство на кибрит, алуминий, берилий, манган, уран


Токсикологична характеристика на токсичните газове

 • Отравяне е възможно само при инхалирането им
 • Механизми: реактивно възпаление и дразнене на интерорецепторите с последващ спазъм = класически токсичен ефект
 • Остро
  • ринофаринголарингит
  • бронхит
  • бронхиолит
  • токсичен едем на белите дробове
  • дразнене кожа и очи (амоняк)
 • Хронични – след продължителна експозиция на ниски концентрации
  • хроничен конюктивит
  • бронхит – от катарален до хипотрофичен
  • пневмофиброза
  • увреждане на зъби
  • оголване венци
 • Сероводород
  • афинитет към цитохромоксидазите
  • типичен асфиктант със силно невротоксично д-вие
  • остатъчна неврологична симптоматика  постинтоксикационно
 • Флор – при хронична експозиция
  • афинитет към Са, P, Mg – костна флуроза
   • І стадий – увеличена плътност
   • ІІ стадий – неравномерни „ресни”
   • ІІІ стадий – калцификация на лигаменти и пълно обтуриране на костно-мозъчния канал
  • с жълто-кафява пигментация на зъбите
  • възпаление на ГДП
  • перфорация на носната преграда

 

Share this


Close Print