•  
 • Статиите
 • Хигиена
 • Професионални заболявания с органични разтворители, нитро и аминопроизводни на бензола

Професионални заболявания с органични разтворители, нитро и аминопроизводни на бензола

Categories: Хигиена
Tags: No Tags
Published on: 15.03.2012


Характеристика

Група съединения, които се получават след преработка на нефта. Използват се като разтворители – бои, лакове, пластмаса, каучук.

Групи

 • мастни (наситени и навнаситени) и ароматни въглеводороди
 • смеси
 • алкохоли
 • кетони
 • естери
 • органични киселини
 • липопроизводни на мастни, нитро- и амино-производни
 • хлор- и флуор – въглеводороди

Къде?

 • Химическа, металообработваща, строителна, мебелна, обувна, гуми,каучук, бои, химическо чистене, битова химия

Токсокинетика и токсидинамика

 • зависят от летливост и коефициент на разпределение мазнини / вода (липидоразтворими – ЦНС и черен дроб, водноразтворими – насищат по-бавно тъканите, токсични са при по-високи концентрации)
 • преминават хематоенцефалната и плацентата
 • понякога метаболитът е по-токсичен – „летален синтез”


Токсични ефекти

 • Острите – подобни на алкохолно опиване + иритативно д-вие
 • Хронични
  • токсична церебрастения с вегетативно-съдови нарушения
  • токсична енцефалопатия
  • токсични полиневропатии
  • токсичен хепатит
  • хематологични нарушения
  • почти всички – токсични за обонятелниа нерв, трихлоретилен – избирателно н. тригеминус
  • иритативен – очи, ГИТ, ДП
 • Значение на съпътстващи вредности – алкохол – синергизъм


Диагноза

 • експозиция
 • експозиционни тестове
 • КК и нейната динамика


Представители

Бензен
 • Течен, безцветен, с приятна миризма
 • Ароматни ВВ с висока летливост и липидоразтворимост- бърза резорбция в кръвта и разграждане в черен дроб
 • Отравяния
  • Остро  – наркотично – еуфория, свеовъртеж
  • хронично – неврастения, токсична енцефалопатия, сензомоторна полоневропатия, хипо и апластична анемия, Канцерогенен риск
 • ДД – цитопении заради сулфонамиди, тъберкулостатици, бисептол
 • Л – комплексно и неспецифично
Хомолози на бензена
 • имат неговата химична характеристика и висок коефициент на разпределение
 • водещо невротоксично д-вие
 • Толуен (метилбензен)
  • разтворител на багрила, парфюми, лакове, смоли
  • метаболизира се до бензоена к-на
 • Ксилен (диметилбензен)
  • кожени изделия, нефтопрерабитване
  • конюгира с глюкоронова к-на до метилглюкоронова, която е много по-токсична
 • Стирен – полимерни смоли
Амино и нитросъединения
 • каучук, пластмаси, фармация, текстил
 • Кожа и дихателни пътища
 • Окисляват Fe от 2+ 3+ – метхемоглобин и сулфохемоглобин
 • Телца на Хайнц в Er – от денатурация и преципитация на Hb
 • КК: зависи от концентрация на MtHb
  • акроцианоза, главоболие (>10%)
  • хипоксия, цианоза (>20-30%)
  • тежка хипоксия, до загуба съснание (>30-50)
  • тежка хипоксия с венозен застой, възбуда, кома (>50%)
 • Лечение
  • прекратяване контакт
  • патогенетично – кислород, глюкоза 40%, вит С, метиленово синьо
  • реанимация
 • експертиза – трайно трудоустрояване
  • катаракта
  • апластична анемия
  • алергия
  • астма
  • рак на пикочния мехур

 

Share this