Извор на заразата

Това е първото звено на епидемичната верига. Източникът на заразата е  жив организъм служещ за място на естествено и трайно съществуване, развитие и размнож на патогенните микроорг., от който те могат да се отделят и да предизвикат ново заразяване. 

Според източника на заразата инфекциозните заболявания се делят на:

 • антропонози – заболявания, при които източника на инфекцията е заразения човек /болен, заразоносител/
  • коремен тиф
  • дизентерия
  • вирусни хепатити
  • дифтерия
  • скарлатина
  • морбили
  • грип
  • петнист тиф
 • зоонози – инфекциозни заболявания общи за човека и животните с общ източник на инфекцията
  • бруцелоза
  • салмонелоза
  • ботулизъм
  • чума
  • туларемия
  • хеморагични трески

Епидемичната роля на заразно болния се определя от клиничната форма на на заболяването и продължителноста на контагиозния период през различните фази през които преминава.

Периоди и фази на протичане на инфекциозните заболявания:

 • инкубационен период
 • начален период
 • период на разгар или пълно развитие на клиничната картина
 • реконвалесцентен
 • резидуален /остатъчен/

Форми на протичане:

 • Остри
  • Типични – леки, средни, тежки
  • Нетипични
   • тежки- бързо настъпващ летален изход
   • леки- абортивни и амбулаторни
   • субклинични – инапарентни
   • безсимптомни
 • Хронични – постоянно или периодично отделяне на причинителя
 • Латентни – персистиращи и безсимптомни
 • Заразоносителство – няма видимо засягане на организма, но има възможност за отделяне на патогенни микроорг. Заразоносителите са активни източници на зараза, които трудно се откриват. Оособено значение имат животните, от които човек може да се зарази при близък  контакт, отглеждане, чрез храните, при обработка на животински продукти, ухапване, чрез членестоноги.

 

Share this