Зараза. Класификация на инфекциозни болести

Механизмът на предаване на заразата е второто звено в епидемичната верига.

Фази

 • отделяне на причинителя от заразения макроорганизъм
 • пребиваване на причинителя във външната среда
 • проникване на причинитела в нов макроорганизъм

Отделянето на микроорганизмите от заразения макроорганизъм става през определена изходна врата такива са: храносмилателния канал, кръвоносна система, дихателна система, кожа и лигавици; второстепенни са урина, мляко, полови секрети.

Мястото на проникване на микробите в организма се нарича входна врата или първична локализация. Вторичната локализация е последващото придвижване на причинителя в различните тъкани и органи. Специфичната локализация е в органите, които осигуряват благоприятни условия за репродукция и отделяне с цел ново заразяване.

Видове механизми на предаване на инфекцията

 • фекално-орален
 • въздушно-капков
 • трансмисивен
 • покривен

Фактори на предаване на инфекцията

 • елементи на външната среда участващи в предаванета на патогенни микроби от източника до възприемчивия организъм
 • могат да бъдат: биотични и абиотични; междинни и крайни; основни и второстепенни.

Пътища на предаване на инфекцията

 • според факторите учустващи в предаване на заразата биват
  • воден
  • алиментарен
  • млечен
  • въздушно-капков
  • , въздушно-прахов
  • контактен
  • векторен
 • според броя фактори биват моно- и полифакторен
 • пътя на предаване на инфекцията може да се осъществява чрез непряк или пряк контакт

Класификация на инфекциозните болести

(на Громашевски според специфичната локализация на причинителя в организма и механизмът напредаване:

 1. Чревни инфекции – коремен тиф, паратиф, дизентерия, вирусен хепатит А, бруцелоза, лептоспироза, салмонелоза, орнитоза, ботулизъм
 2. Инфекции на дихателната система – вариола, дифтерия, скарлатина, коклюш, морбили, минингит, грип, паротит, енцефалит, туберколоза
 3. Трансмисивни инфекции – петнист тиф, малария, чума, туларемия, рикетциози, жълта треска, вирусни хеморагични трески, лаймска болест
 4. Покривни инфекции – раневи инфекции, гонорея, антракс, газова гангрена, сап, шап, тетанус, бяс

 

Share this