Противоепидемични мерки

Мерки спрямо болния
 • ранно откриване и диагноза на заболяването
 • регистрация и бързо известие до до ХЕИ
 • изолация – за възпрепятстване и спиране разпространение на заразата
 • специфично лечение – осигурява бързо оздравяване и освобождаване на организма от патогенните микроби
 • правилно изписване
 • транспортирането на болния става със специален транспорт непозволяващ влошаване на състоянието му от една страна и от друга непозволяващ разпространение на заразата
 • обезпаразитяването и обеззаразяване на дрехите
 • отпадните води от инфекциозните отделения и болници се обеззаразяват преди вливането им в канализацията
Мерки спрямо контактните лица
 • установяване
 • санитарна обработка
 • медицинско наблюдение
 • карантина за времето на максималния инкубационен период за конкратното инфекциозно заболяване
Мерки спрямо заразоносителите
 • те са клинично здрави, но отделят заразата във външната среда т.е те са източник на заразата
 • откриват се чрез микробиологично изследване
Общи санитарно-хигиенни мерки

Профилактични мерки за предпазване от ИБ т.е това са противоепидемиологични мерки.  Тази насоченост на санитарно-хигиенни мерки се определя от механизма и пътища на предаване на заразата, които са обекти за тях. Те се реализират от цялата общественост. 

Комплекса от профилактични мерки цели да предотврати възникването на епидемиологичен процес. Правилно организирано водоснабдяване, осигуряването на стандартна питейна вода подпомагат в борбата с чревните инфекции. Също така важно е обеззаразяването на твърдите отпадъци, почвите и каналните води.
Благоустрояването на градовете от санитерно-хигиенна гл.т. затруднява разпространението на инфекциозните заболявания. Много важни са и санитарно-хигиенни мерки в областа на заведенията за обществено хранене и в хранително-вкусовата промишленост.
Училищната хигиена спомага за предпазване от дихателни и чревни инфекции в училищната среда.

 

Share this