Дератизация – методи и средства

Дератизация е изтребване на всички  вредни гризачи. Гризачите са резервоар на много инфекции като чума, туларемия, вирусна хеморагична треска, рикетсози, хранителни токсикоинфекции.

 • Предпазни мерки – строително-технически и хигиенни мерки
 • Изтребителни мерки
  • Биологичен – използване на животни врагове на гризачите – котки, кучета, грабливи птици, малки хищници
  • Механичен – чрез капани – не се пипат с ръце
  • Химичен
   • чрез дератизанти които се смесват с храна, вода, за опрашаване на примамки
   • цинков фосфид – бърз ефект до 2 часа, много токсичен
   • антикоагуланти – причиняват болезнени кръвоизливи – томорин, ракумин, ратрон, зоокумарин , варфарин
   • Дератизанта може да се приготви под форма на брикети, течни примамки, контакни примамки, дихателни отрови с които се обгазяват помещенията.

 

Share this