Rubeolla

Рубеолата е остро инфекциозно вирусно заболяване, което протича с екзантем, генералицирана лимфонодулопатия, слабо изразен токсико-инфекциозен синдром и поражение на плода при бременни.

Етиология

Причинява се от Rubella virus от сем. Togaviridae.  Вирусът може да се изолира от носно-гърлен секрет, кръв и урина на болен върху клетъчни култури и кокоше ембрио.
Във външна среда е неустойчив, но при ниски температури може да се запази с месеци.

Епидемиология

Рубеолата е широко разпространено заболяване, което се среща по-често през хладните месеци на годината (зима и пролет) под формата на малки епидемии в предучилищните колективи. Могат да заболеят кърмачета и деца в училищна възраст, както и възрастни.
Единствен източник на зараза е човекът. Заразни са както болните така и здравите заразоносители. Важно епидемиологично значение имат леките форми на болестта.
Възприемчивостта към вируса е всеобща, но най-силно засегната е възрастта 5-9г. Механизмът на разпространение е въздушно-капков. Болните са заразни 2-3 дни преди появата на обрива, 7 дни по време на обрива и 7 дни след изчезването му. По-рядко вирусът се разпространява при директен контакт със секрети, отделени от болния.
При рубеолата налице е и т.нар. вертикален механизъм на предаване на заразата, т.е. от бременната майка (болна или заразоносител) на плода през съдовете на плацентата. В тези случаи новороденото страда от тежки увреждания (рубеолна ембриопатия и фетопатия, известни като вроден рубеолен синдром). Децата с вродена рубеола са опасен източник на зараза, защото излъчват вируса чрез секретите и урината си, в продължение на месеци, до 2 години.
След преболедуване остава траен имунитет. Образуваните антитела срещу вируса осигуряват защита през целия живот на индивида и се предават от майката на новороденото. Този пасивен имунитет предпазва от заболяване децата до около 1 година след раждането.

Патогенеза

Входна врата са лигавицата на горните дихателни пътища, където се осъществява първичната репликация.  Чрез кръвта вирусът попада в лимфните възли и ембрионалната тъкан. При заболяване през време на първи триместър на бременността в почни 100% от случаите  се развиват конгенитални ембрио- и фетопатии.

Клинчна картина

Инкубационният период е от 10 до 23 дни, средно 14 дни.

Продромален период – общо неразположение, слабо повишаване на температурата, главоболие, лека хрема, суха кашлица. Особено показателен признак на инфекцията е локалното или генерализирано увеличение на лимфните възли. Най-често се увеличават тилните  (См на Теодор) и задушните лимфни възли. Те са с големина колкото грахово или бобено зърно, слабо болезнени, несраснали помежду си.

Обривен стадий – след 1-3 дни от началото на инфекцията.  Обривът първо се появява зад ушите, после се разпростира и по останалата част от лицето. Върви десцендентно и за няколко часа се разпространява по крайниците, седалището и гърба. Обрива е макуло-папулозен с изразен сърбеж.
Може да е по-едър – Rubeolla morbillosa, или по-фин със залющване – Rubeolla scarlatinosa.
Температурата обикновено съпътствува обрива, като достига до 37,5— 38 С и за 1 – 2 дни се нормализира. Обрива изчезва след 2-3 дни, без постлезионални хиперпигментации.

Нерядко  при децата (25-30%), рубеолата протича асимптомно или олигосимптомно – без обрив. Наблюдават се  и съвсем леки — рудиментарни форми с едва забележим обрив и слабо увеличени лимфни възли.
Безсимптомни форми могат да се развият и у бременни.

Кръвната картина се характеризира с левкопения, неутропення и лимфоцитоза с наличието на плазматични клетки (10—30%).

Усложнения
 • Артрит / артралгии – при възрастните по-често
 • Тромбоцитопенична пурпура – хеморагичен синдром и хепатоспленомегалия.
 • Рубеолният менингоенцефалит – 2—4-ия ден от началото на обрива. Характеризира се с висока температура, главоболие, гърчове, загуба на съзнанието, 50% Ex.letalis.
 • Вродена рубеола – Триада на Gregg (катаракта, глухота, сърдечни малформации), задържане в развитието, хепатоспленомегалия.
 • Ребеолна фетопатия – при завазяване след m.l. ІV – Възможно е детето да се роди здраво и след няколко месеца да развие тежка форма на рубеола с усложнения ( хипотрофия, обрив, диария, хепатоспленомегалия, хеморагичен синдром, неврологична симптоматика).
Диагноза

Поставянето на диагнозата "Рубеола" се осъществява предимно по клинико-епидемиологични данни – особености на обрива, увеличените лимфни възли и промените в кръвната картина, контакт със заразно болни и направени в миналото имунизации.

 • Серологични тестове
 • Изолиране и доказване на вируса  – при конгенитална рубеола.
Диференциална диагноза

Най-често в съображение идват морбили, скарлатина, токсоалергични екзантемии др.

Прогноза

Като цяло прогнозата е отлична.
Prognosis pessima – при Ребеолния енцефалит и при Вродената форма на рубеолна инфекция.

Лечение

Лечението на рубеола е симптоматично.

Симптоматичното лечение на рубеола обикновено се провежда в домашни условия и включва следните мерки:

 • постелен режим и покой
 • пиене на много течности особено по време на фебрилитета
 • пълноценно хранене
 • НСПВС- парацетамол или ибупруфен.
 • При рубеолния енцефалит се назначава дехидратираща терапия— манитол, глюкоза 40%, фурантрил. ГКС, витамини, противогърчови средства, антипиретици и др.
Профилактика

Значението на рубеолата като проблем на общественото здраве се определя от увреждащото зародиша действие на рубеолния вирус по време на бременноста. При липсата на специфично лечение на болестта, единственото сигурно и безопасно средство за защита е имунизацията.

При регистриране на случай на рубеола в училище или детската градина се предприемат карантинни мерки за контактните на болното деца в рамките на максималния инкубационен период на заболяването. Болното дете не посещава училище или детска градина до изтичане на срока, в който то е потенциално заразноопасно.

В развитието на имунизационната програма се разграничават три етапа:

 • Въвеждане на селективна имунизация с моновалентна ваксина на девойките (16 – 18 год.) през 1988 – 1991 г. с ниско ниво на имунизационен  обхват – ваксината е прилагана предимно в училищата на големите градове: София, Пловдив, Варна.
 • Планова имунизация с триваксина морбили-паротит-рубеола на подрастващите деца, с начална възраст 13 мес. и селективна имунизация на момичетата на 12 год. с монорубеолна ваксина. Тази схема е включена в имунизационния календар на страната  и се изпълнява от 1993 г.
 • Планова имунизация с триваксина морбили-паротит-рубеола на всички деца, навършили 13 мес. и 12 год. от 2001 г.

Защитният ефект на ваксината може да отслабне с течение на времето; дори при правилно проведена имунизация в детството, възможно е юноши и млади хора да се заразят от морбили или рубеола.

Всички деца трябва да бъдат ваксинирани. Изключение представляват само децата с вроден имунен дефицит, деца подложени на лъчелечение или химиолечение по повод на ракови заболявания и такива провеждащи дългосрочно лечение с кортикостероиди. Препоръчва се избягване на тази ваксинация и при деца с много тежки алергични реакции към яйца или неомицин. Ваксината не трябва да се прилага на бременни жени.

Поради големия риск за увреждане на плода при заразяване с рубеола по време на бременност се препоръчва всички жени в детеродна възраст и с репродуктивни намерения  да изследват имунитета си срещу рубеола (титър на антитела срещу рубеолния вирус, образувани в резултата на ваксинация или прекарана в миналото рубеола) и ако той се окаже нисък или недостатъчен да проведат повторна имунизация с противорубеолна ваксина.

При бременна в първото тримесечие на бременността с изявена форма на рубеола се дава съвет за прекъсване на бременността по медицински показания.

При бременна жена, която е контактна с болен от рубеола, се предприемат две последователни серологични изследвания през интервал от 10-13 дни и в зависимост от резултатите се продължава с наблюдение (ако титърът на антителата остане един и същ, това най-вероятно означава прекарана в миналото рубеола) или съвет за прекъсване на бременността (неколкократно нарастване на титъра на антителата означава прясна рубеолна инфекция; същото сочи и неколкократно намаляване на титъра на антителата срещу рубеолния вирус).

 

Share this