Грип и остри респираторни заболявания

Епидемиология

 • Източник на заразата – болен и заразоносинел, възможно е заразяване и по време на инкубационния период
 • Специфична локолизация – ГДП
 • Входна и изходна врата- ДП
 • Въздушно-капков механизъм на предаване
 • Възприемчивост – Всеобща! По- честа в детска възраст
 • Сезонност- хладно време + простуден фактор (при епидемично разпространение – няма сезонност)
 • Цикличност
 • Неуправляеми инфекци и- няма имунопрофилактика (с изкл. при грип)
 • Мерки- ранно откриване и изолация  

Грип

Определение

 • ОРЗ
 • Грипни вируси А, В и С
 • Епидемично разпространение през зимата
 • Клинично – токсико-инфекциозен синдром и остър трахеобронхит
 • Х-рна е високата склонност към епидемично разпространение и висок леталитет свързан с белодробни усложнения

Етиология

 • сем. Orthomyxoviridae –  РНК вируси- Influenza virus A, B, C
 • Неклеокапсид – М1 и М2
 • Липидна обвивка с H 1.2.3 – хемаглутинин – отговорна за адхезията
 • N1.2  – невраминидза – втечнява лигавичните секрети
 • Птици – 16H  и 9N типа
 • Голяма изменчивост
  • поради мутации в гените за H  и N
  • рекомбиниране между човешки и животински вируси в условията на коинфекция
  • големи епидемии с висок леталитет

Характеристика на епидемиите

 • висока контагиозност в началото на епидемията и в началния период на инфекцията
 • бързо разпространение сред възприемчивото население
 • висока заболеваемост във всички възрастови групи
 • вълнообразен ход на заболеваемостта
 • висок леталитет
 • по леко протичане в междуу епидемично време

Патогенеза

Първична локализация – ГДП – катарално възпаление. Увредата на мукоцилиарния еккалатор и потискането на имунитета създават предпоставка за вторични бактериални инфекции. Токсико-инфекциозният синдром е резултат от възпалителните промени в ГДП и отделянето на проинфламаторни цитокини.

Имунитет – Хуморален (SIgA) и клетъчно медииран (КМИ)

 • SIgA -  към Н антигена създават типовоспецифична защита, тя не предпазва от заборяване с друг Н подтип, но може за модифицира тежестта на заборяването.
 • КМИ – важен за оздравяването. Дава по-обща протекция. Т-кл разпознават Н- антигена в мембраната на поразената клетка и я убиват, а секрецията на проинфламатолни цитокини е отговорна за токсикоинфекциозния синдром.
Рискови групи
 • Крайните възрасти
 • Бременни жени
 • Жени на хормонална контрацепция
 • Хронични заболявания на ДС и ССС
 • Метаболитно-ендокринни заболявания – ЗД
 • Болни с неоплазии
 • ИДС

Клинична картина

ИП 12-48ч
 • Токсикоинфекциозен синдром – водещ и тежко изразен, остро и внезапно начало
 • Респираторен синдром с катарални явления – от 2ри ден
  • при понижаване на телесната температура симптомите от страна на ДС се засилват
  • суха и дразнеща кашлица,  парене в гърлото, пресипнал глас
  • първите два дни запушен нос, а после  серозна секрецие, кихане
 • Реконвалесцентен период – 1–2 с – астено-адинамия и кашлица
 • При наличие на предразполагащи фактори – вторична бактериална пневмония
БНВ
 • Афебрилни и Акатарални форми
РДВ
 • силна интоксикаци
 • злокачествена хипертермия с фебрилни гърчове
 • енцефалопатия – с качествени и количествени промени в съзнанието, мускулна хипотония и симптоми на менинго-радикулерно дразнене
 • гастроентеритен синдром
 • ларинготрахеит или стенозиращ ларингит
Мълниеносна форма
 • Първична вирусна пневмония с екзитус на 3-4 ден
 • 6-12ч от началото
 • задух и учестено и повърхностно дишане
 • учестена сърдечна дейност
 • Цианоза
 • циркулаторен колапс
Вирусен енцефалит

Рядък!

 • Симптоми на менинго-радикулерно дразнене
 • тежки промени в съзнанието
 • мускулна хипотония
 • вяли парези и парализи
 • злокачествена хипертелмия
Вторична бактериална пневмония
 • eндогенна / екзогенна ( Str. pneumoniae / H. influencae)
 • при наличие на предразполагащи фактори (ристовия контингент)
 • по време на реконвалесцентния период – 7-10 дни след началото на заболяването, температурата отново се покачва, кашлица с обилна експекторация.

Диагноза

 • Клинико-епидемиологична
  • сезонност
  • остро начало с изразен токсико-инфекциозен синдром, последван от Катарален синдром
  • липса на изменения в параклиничните изследвания
 • В между епидемичните периоди протича по-леко и най-често атипично, поради което трудно се различава от другите причинители на ОРЗ
 • Вирусологична диагноза до 3 ден в катаралния период – Фарингеален + назален секрет- РИФ за антигени
 • Двойни серологични проби

ДД

 • с другите ОРЗ
  • ниска контагиозност
  • голямо значение има простудния фактор, Лято- ентеровирусните
  • началото е постепенно
  • токсико- инфекциозния синдром е слабо изразен или липсва
  • температурата е субфебрилна или липсва
  • обилна водниста секреция от носа още от 1-ден
  • кашлицата е влажна със слузно-гнойни храчки
 • Катаралния период на детските шарки
 • Q- треска
 • Лептоспирози
 • Предиктеричен стадии на ОВХ
RSV
 • деца до 1г – най-чести
 • епидемични взривове в детски колективи
 • бронхит, бронхопневмония и пневмония с бърза еволюция към ОДН
 • Рисковия контингент
 • Изолиране – „златен стандарт” – задна фарингеална стена
Парагрип
 • деца до 2г-  2ри по честа
 • Започва ПОСТЕПЕННО – хрема, болка в гърлото, пресипнал глас и суха кашлица
 • без ретробулбарни и мускулни болки
 • 50% стенозиращ ларингит- внезапен задух, бледост, цианоза и тираж
Аденовируси
 • деца
 • сезонност- няма, но пик в студено време
 • Освен класическия път- въздушно капков, допълнителни: контактно битов и фекално орален
 • Полиморфна клинична картина
  • ОКГДП
  • Ентеритен синдром
  • Фаринго- конюнктивална треска – ангина, инекция на конюнктивите
  • Хепатоспленомегалия и лимфонодулопатия
 • Усложнения при ИДС -
  • Пневмония с ОДН
  • Менингоенцефалит
  • Сепсис
 • Серологична диагноза- двойни серумни проби
Риновируси – Простудна хрема
 • деца
 • ниска контагиозност- необходим е продължителен и тесен контакт
 • сезонност- няма, но пик в студено време
 • Освен класическия път- въздушно капков, допълнителен- контактно битов
 • Водещ е катаралния синдром-  Обилна водниста ринорея + кихане
Реовируси
 • деца
 • Спопадично, а в ОДЗ – епидемични взривове
 • Входна врата – ГДП- въздушно – капково -  Катарален синром
 • Допълнително – фекално орален път- Гастроентеритен синдром
Коронавируси
 • епидемични взривове поради висока възприемчивост и висока контагиозност
 • сезонност пролет- зима
 • Входна врата – ГДП- въздушно – капков път
 • 2 форми – ОКГДП и ПАП
 • Деца – Катарален + Ентеритен синдром
 • при ИДС- ПАП
  • подостро начало за 2-3 дни с  токсикоинфекциозен синдром
  • кашлица- ранна и непродуктивна
  • бърза еволюция към ОДН
  • бедна физикална находка на фона на тежкия респиратонен синдром
  • двойни серумни проби – 1-во по време на фебрилния период, 2-ра след 20 дни

Химио и имунопрофилактика при Грип

 • за рисковия контингент
 • при противопоказания за ваксиниране – Amantadin, Rimantadin
  • ваксинирани, които още не са изградили имунитет
  • ако е установено, че щама който циркулира не е включен във ваксината

 

Share this