Легионелоза – Легионерска болест, Треска Понтияк (грипоподобна)

 • Развитие на тежка пневмония в необичаен сезон – лято
 • мъже в средна и старческа възраст
 • предпазпологащи факторири алкохол, цигари, ЗД, ИДС
 • Клинично
  • фебрилитет
  • липса на катарален стадий
  • ЦНС прояви
  • гломерулонефрит с хематурия

Етиология

 • Legionella pneumophila
 • Gram отр., аероби, взискателни към култивиране
 • Капсула,
  пили, ендотоксин
 • висока устойчивост във външнато среда- сапрофит в сладки води- предимно термални

Епидемиология

 • Антропоноза
 • Резервоар – вода и почва
  • топли и студени водоизточници
  • парни турбини
  • изпарители
  • климатични инсталации
 • Въздушно-капково предаване
 • Епидемични взривове – Хотели, Соц. домове и ВБИ
 • Сезонност- ЛЯТО             
 • Борба
  • установяване резервоарите, пътищата и факторите за предаване на инфекцията
  • ранно откриване и лечение на заболелите във връзка със сериозната прогноза
  • дезинфекция с Хлорни препарати, хХиперхлориране на водата

Патогенеза

С помоща на пилите адхезират към епитела на  ГДП и се размножават там. Тъй като Легионелата е факултативен интрацелуларен паразит, не се разрушава от  клетките на моноцитно-макрофагеалната система, а се размножават там. Една част се разрушават и се отделя ендотоксин -> ендотоксичен шок. За протичането важна роля играе КМИ. При лица в ИДС – прогича тежко и често летално.

Клинична картина

ИП 2 -10 дни

По-честа е тежката форма – Легионерска болест

 • Започва като ОРЗ с тежък токсикоинфекциозен синдром
 • Респираторен синдром
  • Кашлица – първоначално суха и непродуктивна
  • Задух, Болка в гърдите, Кръвохрак (ДД с БТЕ)
  • Ro gr – лобална или лобуларна пневмония + излив (персистира 1-4м)
  • Усложнения- Белодробни каверни при ИДС
 • Неврологичен синдром
  • Нарушения в съня
  • Халюцинации
  • Дезориентация
 • Прояви от страна на ССС
  • хипотония
  • началната брадикардия се сменя с тахикардия
 • Ендотоксичен шок с ОБН
  • фебрилитета се задържа и достига до 40- 41 С
  • прогресират оплакванията
  • Екзитус още в 1с – 20% при липса на лечение, при лечение 10%

Диагноза

 • Храчка, трахеален аспират, БАЛ, Серум
 • РИФ, ELIZA, PCR, Културелно

ДД

 • Стафилокови пневмонии – подобно протичане при ИДС
 • Орнитоза

Лечение

 • Дихателни хинолони

 

Share this