Хранителни токсикоинфекции

Гастоентеритен синдром, който засяга две или повече лица,
консумирали една и съща храна / вода в последните 72ч.

 • Зоонози
 • Кратък ИП
 • Токсикоинфекциозен синдром
 • ГастроеЕнтеритен синдром
 • Синдром на водно-електролитния дисбаланс
Секреторна диария
 • гадене + повръщане след 1-6ч – Staph. aures, Bacillus cereus,
  Vibrio parahaemolyticus
 • болка + диария сред 8-16ч – Clostridium perfringens
Възпалителна диария
 • болка+диария+ фебрилитет след 18-36ч- Salmonella enteritidis, E. coli                                           

Staph. aures

 • Епидемиология
  • кремове, пасти, сладолед, меса, пастети при стайна температура (бързо развалящи се храни)
  • контаминирани от болни със стафилококови пиодермии или от здрави заразоносители
  • маститни крави и овце
  • сезонност- лято
  • епидемични взривове в ЗОХ, столове
 • причинителя се размножава и се отделя много екзотоксин, който е токсичен за за ПНС и води до усилване моториката на червата и понижаване на АН
 • ИП е много кракък ? до 4ч
 • водещ е гастритния синдром + силна отпадналост- след могократно повръщане настъпва облекчение
 • оздравяване след 24ч
 • ДД с Bacillus cereus токсикоинфекция след консумиране на пържен ориз

Clostridium perfringens

 • чрез я стие готвено чрез варене
 • болка + диария сред ИП 8-16ч
 • първо- болката около пъпа, после се появява тежък ентерит (до 20х изхождания/24ч)
 • тежка ексикация
 • тежко протичане – Некротичен ентерит- много силна болка+ диария с примеси на кръв + профузно повръщане

Vibrio parahaemolyticus

 • чрез морски дарове
 • сравнително л еко протичане
 • първа е диарията, после болката и повръщането

Salmonella

 • чрез кайма, мляко, яйца- първично или чрез вторично контаминирани храни, които не са варени достатъчно
 • възпалителна диария (ентеротоксин) -  парализата на гладкомускускулните елементи води до вповишаване на пермеабилитета
 • ИП 6-12ч
 • остър Гастроентерит с водеща гастритна компонента
 • фебрилитет.

E. coli 

 • ентеро-инвазивни  - контаминирани с фецес от животни или хора храни – кайма и вода
 • масови взривове – хранителни и водни епидемии
 • остър хемоколит с често усложняване с ХУС (хемолитико-уремичен синдром)

Giardia lamblia

 • протозойна
 • гадене и подувене на корема
 • зловонна флатуеинция
 • водниста и експлозивна диария

Лечение

 • стомашно промивка
 • рехидратация
 • антисекреторни средства – Хидрасек
 • емпирична АБС при тежки системни прояви, БНВ, ИДС – Cyprofloxacin 1g /dd – 7-10 дни

 

Share this