Вирусни гастроентерити


Entero – вирусни гастроентерити

Името им произлиза от мястото на тяхната репликация (ГИТ)

Ентеровирусните инфекции имат сходна характеристика

 • фекално-орален механизъм на предаване
 • сходна патогенеза
 • ИП 2- 18 дни
 • полиморфна клинична картина
Общи данни
 • Human poliovirus – 1, 2, 3
 • Human Coxakie virus – характерна е високата им устойчивост във външна среда ( на студено  с години)
  • «Летен грип»
  • херпангина
  • серозен  (асептичен) менингит
  • миокардит – у бебета
  • кожен обрив
 • Human enterovirus – „Нови човешки ентеровируси”
  • освен фекално орален има допълнителен път- въздушно капков
  • остър химорагичен конюнктивит
  • полиомиелитоподобни заболявания
  • миокардит
  • ОРЗ
 • ECHO
  • освен фекално орален има допълнителен път- въздушно капков
  • «Летен грип»
  • диария в ДВ
  • серозен (асептичен) менингит
 • HAV-  Human enterovirus 72
 • Human rinovirus
 • Вирус на шапа – Афтовирус
  • зооноза – едър рогат добитък, свине овце
  • заразяването е по алиментарен път – месо, мляко – при недобра термична обработка
  • Афтозен стоматит + Т-И Сд
Епидемиология

Входна врата  - устата, ДП

ИП – 2 -  18 дни

Източник на заразата                          

 • болния – в началото – чрез ДС, после чрез фекалии
 • заразоносителите

Механизъм на предаване

 • фекално-орален – плодове и зеленчуци, замърсени ръце, фекално замърсена вода
 • въздушно-капков

Възприемчивост – Всеобща, ДВ с лятно–есенна сезонност 


Rota – вирусни гастроенерити

 • сем. Reoviridae – RNA
 • РДВ, 50%
 • ентеритен синдром и дехидратация
 • висока устойчивост във външна среда, запазва се дълго във фецес
 • висока устойчивост на дезинфекнанти
Епидемиология

Извор

 • Болния – от първите часове на заразяването, през целия реконвалесцентен период до 1м
 • най- голямо епидемиологично значение имат леките и безсимптомни форми
 • ниска инфекциозна доза, но висок контагиозен индекс

Механизъм

 • основен фкално-орален по контактно битов път
 • Допълнителни – аерогенен  и въздушно-прахов – поради високата им устойчивост

ИП- 1-3дни

Възприемчивост – Всеобща!  РДВ- 6м до 2г, до 6м- трансплацентарен имунитет.
При лоши социално битови условия, контаминирана храна.
ВБИ.

Сезонност: Есен-зима. Интензивността на епидемичния процес зависи от санитарно-хигиенните условия

Борба

 • спрямо източника
  • ранно онкриване, изолиране и лекуване в инфекциозно отделение, бързо известие до ХЕИ
 • спрямо възприемчивото население
  • наблюдение и лечение на контактните деца- 5 дни
  • КЪРМЕНЕ
  • ВАКСИНА
 • за прекъсване механизма на предаване на инфекцията
  • санитарно-хигиенни
  • дезинфекция- текуща и крайна борба с мухите
Патогенеза 

Входна врата – устата -> размножаване в ентероцитите -> атрофия на вилите и инфилтрация с ММС -> вторична малабсорбция за дизахариди -> ОСМОТИЧНА диария.
Чрез въздействие върху ентералната НС – > повишаване на ексудацията – > СЕКРЕТОРНА диария.

Клинична картина

Остър Гастроентерит с леки, средно тежки, тежки форми (ентерален токсичен синдром)

 • остро начало с токсико-инфекциозен синдром
 • 1-3 ден започва повръщане, сСлед това се появява и ентеритната компонента
 • + респираторен синдром

Заболяването има самоограничаващ характер и не води до тежка дехидратация и след 5-7 дни настъпва самоизлекуване.

Диагноза
 • кръв, фецес
 • серологична – ELISA- IgM, IgG, IgA, антигени във фецес
Лечение
 • патогенетично
 • ХДР


Astro – вирусни гастроентерити

 • Клинично като лека форма на Рота-вирусните
 • в предучилищна възраст
 • БНВ – поради намарямане титъра на антителата след прекарана в детството инфекция


Adeno – вирусни гастроентерити

 • деца
 • ГДП, ГИТ и конюнктивит
 • сезонност – няма, но пик в студено време
 • освен класическия път- въздушно капков, допълнителни: контактно битов и фекално орален
 • рискови храни: салати, сандвичи, морски дарове, контаминирани с ръцете на готвача
Клинична картина

Полиморфна

 • ОКГДП
 • Гастроентеритен синдром – първа е диарията, после повръщането
 • Фаринго- конюнктивална треска – ангина, инекция на конюнктивите
 • Хепатоспленомегалия и лимфонодулопатия
 • Усложнения при ИДС
  • Пневмония с ОДН
  • Менингоенцефалит
  • Сепсис


Calici – вирусни гастроентерити

(Noro- и Sapo- диария на пътуващите)

 • висок контагиозен индекс – инфекциозната доза е до 10 вируса
 • къс ИП 1-2 дни – като тоскикоинфекция
 • епидемични взривове в затворени колективи
 • целогодишно
 • среща се при по-големите деца и при възрастни
 • контаминирана храна и вода, особино такива неподлагани на огън
 • гастроентеритен синдром + слабо изразен токсико-инфекциозен + отриц. бактериологичен
 • ЕLISA- двойни серумни проби

 

Share this