Salmonellosis

 • ОИЗ
 • Зооноза
 • род Salmonella
 • основен гастроентеритен синдром

Етиология

 • сем. Enterobacteriaceae -  род Salmonella
  – причинители на:

  • Тифо-паратифни заболявания – S. typhy, S. paratyphy
  • Салмонелни гастроентерити – S. enteritidis, S. typhimurium
  • Септични състояния при ИДС
 • Gram отриц. неспорообразуващи, факултативни анаероби
 • висока устойчивост във външна среда
 • над 2000 серо типа, разделени в групи според О- антигена
 • ендотоксин, каталаза и супероксид дисмутаза
 • специфична локализация- Пайеровите плаки в тънкото черво

Епидемиология

Значението се определя не от честотата, а от високия леталитет в РДВ.

Изворна заразата

 • болния от края на ИП и 2-3с в реконвалесцентния
 • заразоносител 80%
 • животни и птици чрез храната

Механизъм на предаване на заразата

Фекално орален по 2 пътя

 1. по алиментарен път- ОСНОВЕН – 1-во – месо и месни продукти; 2-ро яйца и птиче месо. Заразяването на храната може да е първично или вторично. Значение има и продължителното съхраненние при стайна температура.
 2. по  контактно битов път- при общуване с животни и болни. По този път възникват професионалните, ВБИ и епидемичните взривове в организираните детски колективи.

Характеристика на епидемичния процес

 • Контактно- битова салмонелозна инфекция
 • ВБИ – при новородени и в отделения по Гастроентерология – хронични заболявания на ГИТ
 • Професионална форма
 • Хранителна токсикоинфекция

Фактори: Месо, яйца, мляко

ИП ~ 8-48ч

Мерки за блокиране източника на заразата

 • Регистриране и Бързо известие
 • Изолиране и лекуване инфекциозно отделение
 • Заразоносителите – отстраняват се от работа в рискови обекти, периодичен микробиологичен контрол
 • Диспансеризиране за срок от 6м
 • Строг санитарно-хигиеннен режим
 • Термична обработка на храните

Патогенеза

Факултативен вътреклетъчен паразит.
Входна врата е ГИТ- в стомаха част бактериите се разрушават и се отделя ендотоксина.
Преживелите бактерии отделят екзотоксин – ентеротоксин – повишава цАМФ и води до секреторна диария.

Клинични форми

Салмонелозен гастроентерит

(леки, средно тежки и тежки форми)

 • Токсикоинфекциозен синдром
 • Гастроентеритен синдром
 • Синдром на водно-електролитния дисбаланс
Салмонелозен сепсис

(S. typhy, S. paratyphy)

 • силно изразен токсикоинфекциозен синдром
 • гастроентеритен синдром
 • синдром на водно-електролитния дисбаланс
 • промени в съзнанието
 • хепатоспленомегалия
 • полиорганна недостатъчност
 • предразполагащи фактори: Крайните възрасти, ИДС, ЗД
Бактериемия с извънчревни разсейки
 • метастатични абсцеси в паренхимните органи
Хронично носителство
 • над 1г
 • при 1-2% от преболедувалите

Лечение

Показания – рисковите групи - Крайните възрасти, ИДС, ЗД           

Cyprofloxacin 1g /dd – 7-10 дни (Бисептол 2х1, Амоксисилин )

 

Share this