Botulismus

 • ОИЗ
 • засягане на ЦНС
 • Clostridium botulinum – екзотоксин – невротоксин

Клинични форми

 1. Хранителна токсиконфикция
 2. Раневи ботулизъм
 3. Кърмачески ботулизъм – пчелен мед – съхраняван в херметично затворен буркан за дълго (1г)
 4. Чревна колонизация при възрастни
 5. Инхалаторен ботулизъм ( лабораторни работници)

Етиология

 • Clostridium botulinum
 • Gram положителен
 • анаероб
 • спорообразуващ – спорите са много устойчиви- при варене издържат няколко часа.
 • силен екзотоксин – не се разрушава от стомашния сок, но се разрушава се при варене

Епидемиология

Значение поради високия леталетет- Биологично оръжие!

Входна врата

 • ГИТ
 • рани
 • ДП 

ИП – 2- 48 часа

Източник на заразата                          

 • Домашни и диви животни – сапрофит в ГИТ
 • С фекалиите порадат в почвата, там се образуват спори, които поподат на входната врата

Механизъм на предаване

 • фекално-орален по алиментарен път

Фактори на предаване

 • Плодове и зеленчуци
 • Консервиране при домашни условия

Възприемчивост – Всеобща ; КИ ~ 100%

Имунитет – само антибактериален

Особености на епидемичния процес

 • Космополитно разпространение
 • Спорадемия
 • Малки епидемии в семействата
 • Сезонност – зима

Борба

 • Стандарт при производството
 • Общо профилактични мерки – спазване на санитарно-хигиенните изисквания на всички етапи от производството
 • Консерви – 120 С при  1,5 atm за 20 мин
 • Противоботулинов антитоксичен серум
 • При епидемии
  • ранно откриване и лечение; Регистрация, Бързо известие
  • Коя е храната? Домашна или Промишлена?

Патогенеза

 1. Хранителна токсикоинфекция – възниква след консумация на контаминирана със спори храна. При анаеробни условия в консервите спорите се превръщат във вегетативни форми и масово образуват екзотоксин. Ботулиновия токсин е най-силната биологична отрова.
  В ГИТ токсина се всмуква в кръвта и блокира освобождаването на Ach, поразява се: съдов ендотел, нервно-мускулни синапси, ганглиини кленки в ЦНС и ВНС
 2. Кърмачески ботулизъм – възниква при колонизация на ГИТ с Cl. botulinum, където локално се размножава
 3. Раневи ботулизъм – при контаминиране на рана с контаминирана почва
 4. Инхалаторен ботулизъм – биологично оръжие

Клинични форми

 • Леки
 • Ср. тежки
 • Тежки

Клиника

 1. Токсико-инфекциозен синдром
  • адинамия
  • главоболие
  • мускулна слабост
  • НЯМА ФЕБРИЛИТЕТ
 2. Диспептичен синдром
  • тежест, гадене, болка
  • повръщане
  • диария за кратко
 3. Офталмоплегичен синдром – в края на 1 ден (може да е първи симптом)
  • неясно, двойно виждане
  • птоза на клепачите
  • широки и мудни зеници
  • анизокория
 4. 4. Булбарен сидром – дисфония, дисартрия, дисфагия
 5. Синдром на обща мионевроплегия
  • симетрична десцендентна мускулна слабост
  • започва от интеркосталните мускули и диафрагмата – ОДН – учестено и повърхностно дишане (непосредствена причина за смъртта при всички форми)
  • после паралитичен илеус
  • накрая- ретенция на тазовите резервоари

Усложнения

 • Аспирационна пневмония
 • Миокардит
 • Паралитичен илеус

Прогноза

 • Леките форми – оздравяват за 2-3с
 • Тежките – за 2-3 м, но с остатъчен неврологичен дефицит
 • Леталитет- зависи от тежестта и от своевременното лечение – 15 -75%

Диагноза

 • Епидемиологични данни за консумиране на рискова храна
 • Групов характер
 • Диспептичен + Невроплегичен синдров
 • Микробиологична диагноза – Кръв, фецес, повърнати материи, остатъци от храна

ДД

 • Сд на Guillain- Barre – промени в сетивността
 • MS
 • Атропитново отравяне – Мидриаза + сухота в устата + Халюцинации
 • Булбарна форма на полиомиелит

Лечение

 • Стомашна промивка – 5% NaHCO3 -  10 l
 • Дълбока сифонна очистителна клизма с 5% NaHCO3
 • 25 mg MgSO4 + 25 mg активен въглен
 • Противоботулинов серум – Конски – след десенсибилизация по Безредка
 • Furosemide
 • КС 1-3mg / kg

 

Share this