Shigelosis

Определение

 • ОИЗ, антпопоноза, фекално-орален механизъм на предаване на заразата
 • ентероколитен синдром с преобладаваща колитна компонента
 • токсико-инфекциозен синдром
 • ендемично разпространение
 • „постоянен спътник на войните”

Етиология

 • S. dysenteriae – у нас я няма вече
 • S. flexneri
 • S. boydii
 • S. sonnei – най-висока издръжливост във внъншна среда

Епидемиология

Входна врата - устата

Изходна врата -  ГИТ с фекалии

Специфична локализация -  лигавицата на дебелото черво

Източник на заразата – човека- АНТРОПОНОЗА

 • болния- от края на ИП до 1м в реконвалесцентния                         
 • здравите заразоносители – S. sonnei

ИП – 2-3 дни

Механизъм на предаване на заразата - фекално-орален

Фактори на предаване на заразата

 • храна, която не подлежи на термична обработка – салати, кремове, сирене
 • вода – при аварии, режим на водата
 • мръсни ръце
 • предмети
 • мухи

Пътища на предаване

 • хранителен- S. sonnei
 • воден- S. flexneri
 • битов – S. dysenteriae

ИП– 2-3 дни

Възприемчивост – Всеобща, КИ ~ 30%

Имунитет след преболедуване

Особености на епидемичния процес

 • космополитно разпространение – в топлите страни
 • изменение в етиологичната структура- преобладават S. flexneri и S. sonnei
 • преобладават леките форми и здравото заразоносителство

У нас

 • воден път-  S. flexneri- лятна сезонност, вяло начало, колитен синдром и често хронифициране
 • хранителен – S. sonnei – ПО-ЧЕСТА – зимна сезонност, бурен гастроентерит и рядко хронифициране
 • 60% деца
 • епидемично разпространение – Хранителни, Водни  и  Битови епидемии

Борба

 • Общо профилактични мерки
 • При епидемии
  • ранно откриване и лечение в ИБ;  Регистрация, Бързо известие
  • изписване – клинично здрав +  2 отр. проби
  • контактните- наблюдение
  • ДДД мерки

Патогенеза

Факултативен вътреклетъчен паразит.
Входна врата – устата, в стомаха част от бактериите се разрушават- отделя се ендотоксин (началните прояви на интоксикация) -> дебело черво -> размножаване в лимфоидните структурири и директно увреждане на лигавицата (катарално, фибринозно, язвено възпаление) -> токсична диария.

Увреди в нервните структури

 • дистрофия
 • повишено слузообразуване
 • повишеване на пермеабилитета
 • ексудация
 • тенезми
 • дискоординираност на перисталниката.

Причини за хронифициране

 • дисбиоза
 • непълноценно хранене
 • преумора

Клинични форми

 • Леки, средно тежки, тежки и мълниеносни
 • Остра
 • Хронична
  • първична – здраво заразоносителство, вторична – след остра
  • персистираща
  • рецидирираща

Клинична картина

 • Остро начало с токсико-инфекциозен синдром – силно увредено общо състояние
 • Предимно Колитен синдром
  • дизентерийна храчка
  • тенезми
  • левкоцитоза с  олевяване
 • Оздравителен период след 4-5 ден
Особености в протичането в РДВ 
 • токсикоинфекциозен и гастроентеритен синдром – НЯМА КОЛИТНА КОМПОНЕНТА
 • воднисти зелиникави изпражнения
 • прострация
 • синдром на водно-електролитния дисбаланс
 • повишена склонност към рецидириране и хронифициране – при гГрешки в диетата, преохлаждане / претопляне

Усложнения

 • чревна инвагинация или перфорация
 • пролапс на ректула при парализа на сфинктера
 • вторична бактериална инфекция
 • Шок- хиповолемичен, ендотоксичен
 • ХУС в детска възраст

Диагноза

 • кръв, фецес
 • серология
 • изолиране на чиста култура в селективна хранителна среда

Лечение

 • ХДР- леките форми
 • Етиологично – при средно тежките и тежки и при обременена анамнеза – Cyprofloxacin 2g /dd – 3 дни
  ( Biseptol)
 • Патогенетично

 

Share this