Холера

Определение

 • ООИ – биологично оръжие
 • антпопоноза
 • с фекално-орален механизъм на предаване на заразата
 • тежък Ентеритен синдром
 • пандемично разпространение

Микробиологични данни

 • VIBRIO CHOLERAE (Choli-ra – хебрайски език – злокачествене болест)
 • Gram отриц. пръчки с форма на запетайки
 • строги аероби
 • не образуват спори
 • култивират се в специални диферециращи среди
 • висока у стойчивост във външната спреда среда
  • най- висока във вода – с години
  • почва, прах, трупове на животни – месеци
  • хранителни продукти- няколко дни
Фактори на патогенност и вирулентност
 • Ендотоксин- водеща роля в нарушенията на водно-солевия баланс
 • Екзотоксин- секреторна диария чрез увеличаване на цАМФ
 • Zonula ocludens toxin

VIBRIO CHOLERAE – 140 серо групи според липополизахаридния антиген

 • серогрупа №1

  • „Inaba”- най-патогенен, изолира се по време на епидемии
  • „Ogava”- по- слабо патогенен, изолира се при спорадимии
  • „Hikoshima”- междинен
 • биотип –„Cholerae”- класически
 • биотип – „El tor”- от последната 7-ма пандемия – по-леко протичане

От 1817г до сега 7 пандемии с 6-25г продължителност.
Последната от 1961г – Ел Тор се очаква да продължи 50-70г.

Епидемиология:

Извор

Болния- 1-2с – може да отделя до 30л течни изпражнения. Най- голямо епидемиологично значение имат леките форми и здравия заразоносител.
При Ел Тор неоткритите носители са 100х повече от класическия тип („Айзбергов феномен)”. Освен това Ел Тор са по-устойчиви във външна среда и риска от масово разпространение на заразата е много по-голям, поради по-лекото и безсимптомно протичане.

Механизъм – Фекално орален път

Фактори – вода, храна, ръце предмети, мухи

Пътища

 • Воден – основен
 • Хранителен
 • Контактно- битов

Сезонност- Лято-есен

ИП- uратък- 2-5 дни

Възприемчивост – Всеобща!

Имунитет- не е напрегнат!

Космополитна! Родина на Холерата е Индия – първично ендемично огнище.
Послeдния случай у нас е бил през 1921г – цел- да не се внесе! – сертификат за имунизация.
Интензивността на епидемичния процес зависи от санитарно-хигиенните условия. Касае за ООИ !!!

Борба

 • ранно онкриване, изолиране и лечение по-правилата за ООИ
 • бързо известие до ХЕИ и МЗ
 • изписване- клинично здрав+ 3 отрицателни проби + имунизация с Жива ваксина
 • Спрямо възприемчиво население
  • контактните от Іви ред- изолация и наблюдение 5дни, включително и медицинския персонал
  • контактните от ІІ-ри само наблюдение

Профилактика

 • Строг граничен контрол – да не се внесе храна от ендемичен район
 • пристигащите – 5 дни наблюдение

Клинична картина

Клинични форми
 • Лека
 • Тежка
 • Мълниеносна
 • Свръхостра (Cholera sicca)
Клинична картина
 • Остро начало с Ентеритен синдром
  • тежест и болка в корема
  • куркане и водниста диария- първо кашава после „оризова вода”
  • мъчителна жажда
  • субфебрилитет мах 37.5- 38 С
  • възможна е и Гастроентеритна форма – начало с повръщане
  • 15% само с гастритен синдром
 • Умерена степен на дехидратация
  • суха кожа и лигавици
  • подкръжени очи
  • ускорено и пъвърхностно дишане
  • мек и лесно попискащ се пулс
  • олигурия
  • дрезгав глас
 • Тежка степен на дехидратация
  1. сънливост до кома
  2. генерализирани мускулни крампи
  3. Кожа – суха и студена, с намален тургор и еластичност, „ръце на перачка”
  4. дишането е шумно ацидотично
  5. афония
  6. пулса е ускорен, лесно се потиска или не си палпира
  7. артериалното налягане не може да се измери
  8. корема е подут
  9. диарията и повръщането спират, поради паралитичен илеус „Cholera sicca”
  10. Exitus letalis – ОБН, декомпенсирана метаболитна ацидоза и белодробен оток
 • Ел Тор – лека форма
  • изхожданията са 4-5х/24ч
  • не добиват вид на „оризова вода”
  • не се развива дехидратация
  • общото състояние е добро
  • при деца и бременни по-тежко протичане
Параклиника
 • хемоконцентрация
 • диселекторолитемия
 • метаболитна ацидоза

Диагноза

 • ентерит или гастрит на фона на нормална температура
 • Епидемиологични данни
 • свеж препарат от фецес на тъмно зрително поле + имобилизиране с противохолерен серум
 • изолиране на чиста култура

ДД

 • Ротавирусни гастроентерити в РДВ
 • Диария на пътуващите
 • Др. причини за секреторна диария

Лечение

 • Етиологично – Cyprofloxacin
 • Патогенетично

 

Share this