Лаймска борелиоза

Определение

 • хронично протичане в 3 периода
 • ИЗ с природно-огнищен и трансмисивен характер

Етиология

 • сем. Spirochaetaceae – Borrelia byrgdogferi
  • B.b. sensu latu
  • B.b. sensu strictu
  • B.b. garinii – В Европа- Невроборелиоза
  • B.b. afseli
 • Спираловидно извити,
  Подвижни
 • Неустойчив във външната среда и на действието на дезинфектанти
 • Взискателни на куртивиране

Патогенеза

Входна врата – > размножава се в ендителни клетки и фибробласти, като преминава от клeтка в клетка без да излиза в междуклетъчното пространтсво. Поразява В и Т кл, поради което в началната фаза на инфекцията имунния отговор е потиснат. Антитела се появяват в кръвта към 3-6с.

Поликлонално активиране на В-кл
-  високи нива на имуноглобулини,  криоглобулини, РФ, ЦИК, Антикардиолипинови антетела

 • ВИСОКА ПЕНЕТРИРАЩА СПОСОБНОСТ
 • ВИСОКА ВАРИАЦИЯ В АНТИГЕННАТА СТРУКТУРА
 • АКТИВИРАНЕ НА ПРОИНФЛАМАТОРНИ ЦИТОКИНИ
 • АКИТВИРАНЕ НА АВТОИМУННИ МЕХАНИЗМИ

Епидемиология

 • Космополитно разпространение – Страни с развито животновъдство
 • Природна огнищност – черноморски и крайдунавски район – предпланински райони
 • Зооноза- човека случайно попада в епизоотичния процес
 • Естествен резервоар: Над 300 биологични вида- птици, бозайнищи, гризачи
  • В Европа- Горска и Полска мишка, Елени, Сърни, Кучета
  • Болния човек  НЕ Е източник на заразата.
 • Механизъм на предаване на заразата
  • Трансмисивен – чрез ухапване – Икзодови кърлежи – места с по-висока влажност, предпланински райни, с висока растителност, над 1000 м.надм.в.
  • Вертикален- аборт и вродени малформации
 • Спорадично разпространение по често!
 • Сезонност- Лятно-есенна
 • Възприемчивост: Всеобща! Рискови- Горски работници, пастири, ловци
 • Не висок контагиозен индекс
 • Формира се траен постинфекциозен хуморален имунитет- IgM- мах 3-6с до 2г- белег за прясна инфекция
Мерки за блокиране източника на заразата
 • Дезакаризация на домашните и селскосторански животни – СЕВИН 1% р-р в циментови корита
 • Окосяване и азгаряне на тревата, полева дезакаризация
 • Ако се налага разкриване на лагер и др. – се проучва нивото на опаразитеност на кърлежите
 • Контактните – наблюдение 35 дни с термометриране, по преценка серология
 • Бързо известие до ХЕИ
 • Диспансеризиране – 2г поради вероятноста за хронифициране
 • Затворени обувки, панталона в чарапите + Репелент- Диетиламид, или инсектицид Перметрин
 • Ваксина 0-1-12

Клинична картина

Erythema chronicum migrans
 • започва с токсико-инфекциозен синдром
 • първичен афект в мястото на ухапване
  • папула с хиперемичен вал, който постепенно се разширява ( бедра, аксили, седалище)
  • централно избледнява и добива ануларен вид
  • в следващите дни могат за де появят и вторични такива
  • лезияна е топла, не събри и не боли
 • борелиен лимфоцитом в места с рехава с.т. – ушни висулки, скротум – Червено, неболезнено, надигнато
Ранна дисеминация

(седмици / месеци по-късно)

 • Невроборелиоза
  • кърлежов менинго – радикуло- неврит
  • несиметрични парализи на ЧМН 
  • Серозен менингит + Радикулит + неврит на лицев нерв
  • Синдром на Гилен-Баре
 • Реактивен артрит- 80%
 • Ритъмно- проводни нарушения
 • Lymphadenosis cutis benigna
  – най-характерния белег за този период

  • реактивна пролиферация на лимфо-регикуларната тъкан
  • множествен обрив по типа на erythema nodosum – меки, еригемо-ливидни възелчета
Късна Лаймска борелиоза

(дистрофични изменения)

 • Хроничен артрит
 • Acrodermatitis chronica atrophicans – започва със зачервени окръглети макули по ръцете, после склероза и атрофия
Лечение
 • Doxyciclin 100 mg/ dd 14-28 дни  (Амоксисилин)- в 1-2 стадии
 • Ceftriaxon 2 g/dd  (Penicillin G 20 MЕ/dd)-  при неврологични прояви

 

Share this