Амебиаза

Амебиазата е протозойно заболяване, протичащо с кърваво-слузна диария (амебна дизентерия) с и възможност на извънчревни усложнения.

Етиология

 • Тип  Sacromastigophora
  • Клас Sarcodina
   • род Еntamoeba
    • най-нисшите едноклетъчни животни
    • храносмилателните им органи са представени от вакуоли
    • размножават се чрез просто делене

Еntamoeba histolytica – съществува в две форми

 • трофозоит

  • forma magna – инвазивната (тъканна) форма, придвижва се с превдоподи и съдържа фагирани еритроцити
  • forma minuta – луменна (коменсална) форма, открива се във фецес на болни в ремисия и при асимптомни, съдържа фагирани бактерии, гъби и пр., но не и еритроцити
 • forma cystica – намира се във фецес на болни в реконвалесцентен период, болни с хронично рецидирираща амебиаза в ремисия и у асимптомните носители. Зрелите инвазиоспособни цисти имат 4 ядра.

Биологичен цикъл 

Заразяването става чрез чрез поглъщане на зряла (инвазиоспособни) циста. Вътре в лумена на червата тя се превръща във forma minuta, които могат да съществуват дълго време без на предизвика заболяване.В дисталния отдел на ГИТ от тях се образуват зрелите цисти. Този цикъл е характерен за асимптомната амебиаза. Ако обаче коменсалната форма проникне в чревната лигавица и започне да фагира еритроцити, тя се превръща в forma magna. Това води до формиране на лигавични язви и прояви на остра чревна амебиаза. По кръвен път може да достигне и до вътрешните органи и да предизвика образуването на абсцеси в тях. В стадии на ремисия forma magna  се превръща в във  forma minuta.

Епидемиология

 • Източник
  • опаразитения- здрав или болен
  • болните с остра форма – отделят само вегетативни форми, които са неустойчиви във външната следа и бързо загиват
 • Пътища за разпространение
  • храна, вода, ръце по фекално-орален механизъм (директен или индиректен)
  • роля на механични преносители играят насекомите – мухи, хлебарко
 • Възприемчивост – Всеобща!!!
  • по-честа при лица с нисък социален статус, БНВ, ДВ, Бременни, гъсто населени групи
 • Космополитна антропоноза – по-честа в тропични и субтропични райони

Патогенеза

Трофозоитите отделят ферменти в чревната стена, коеот води до цитолиза и формиране на язвени лезии предимно в дебелото черво. Задълбочаването на язвите води до перфорация на чревната стена -> перитонит. Язвите цикатризират в груби цикатркси.

Клинични форми

Асимптомна А

 • 80%
 • характерна е за ендемичните райони

Чревна А

Остра чревна А

 • Леко, средно тежко и тежко протичане
 • Периоди
  • Инкубационен период – 1 седмица до 3-4 месеца
  • Продромален период – с прояви от общ характер, тежест в епигастриума, безапетитие
  • Остър период
   • основен симптом – кърваво-слузна диария ("малиново желе"). В началото 4-5х /24ч , после до 20х
   • болка по хода на дебелото черво и тенезми
   • острия стадий продължава 4-5с
  • Период на ремисия
  • Рецидив
 • Мълниеносно протичане
  • рисков контингент – бременни и стари хора
  • тежък токсико-инфекциозен и диариен синдром
  • перфорация на чревната стена и перитонит
  • Ex. letalis за няколко седмици

Хронична чревна А

 • може да продължи 5-10 години с периоди на обостряне и ремисии
 • само палпаторна болка по хода на дебелото черво
 • силно изразен астено-адинамичен синдром
 • дефекации 10-20х в денонощието
 • вторични инфекции
 • Ex letalis от усложненията
  • перфорация с перитонит
  • остър апендицит
  • амебом – туморовидно образование (възпаление) в стената на дебелото черво

Извънчревна А

Чернодробна А

Най честата

Остър амебен хепатит
 • по време на острата фаза- настъпва хепатомегалия и болка в дясното подребрие
Чернодробен амебен абсцес
 • характерен белег е видът на болните
 • леко приведени вдясно
 • „носят абсцеса” (подпират с ръка черния си дроб)
 • Ex. letalis – 25%
Мълниеносна форма
 • множествена огнищност
 • с неблагоприятна прогноза
Хроничен чернодробен абсцес

Белодробен амебен абсцес

 • може да е резултата от хематогенна разсейка или на пробив на чернодробния абсцес в плевралната кухина (плеврит -> белодробен абсцес)
 • протича протрахирано
 • започва със суха кашлица и бодежи в гърдите
 • по- късно обилна кашлица с експекторация – храчки с шоколадов цвят и жилки кръв

Лечение

Metronidazole, tab. 250 mg 3х1 или 3х3 ( при абсцес) за 10 дни

Профилактика

 • Лична – в ендемичните райони да не се слага лед в питиетата, да не се пият джусове, студени супи. Да се пие само преварена вода
 • Обществена – при откриване на облен се изпраща бързо известие до РИОКОЗ
 • Диспансеризация -1г с прегледи през 3м.

 

Share this