Пневмоцистоза

Определение

Касае се за протозойно заболяване, протичащо като интерстициална пневмония, най- често при недоносени и възрастни с имунен дефицит. Индикаторна са HIV/СПИН.

Етиология

Според някои автори това е тип Sporozoa, според други Актиномицети.

Pneumocystis jiroveci (1999г), P. carini- изолиран от бозайници

Биологичен цикъл

Инвазиоспособната форма е цистната. След нейното разкъсване се образуват трофозиоти, които могат да се делят полово и безполово. При СПИН деленето на трофозоитите е много ускорено, образува се пенест ексудат който води до диспнея.

Епидемиология

 • P. jiroveci – антропоноза с космополитен характер
 • P. carini -  зооноза
 • Източник- болния човек (цистоносителя)
 • Механизъм
  • инхалаторен
  • въздушно-капков
  • трансплацентарен
 • Рискови групи – недоносени, деца до 1г, след тежко боледуване, при вроден или придобит имунен дефицит

Патогенеза

За да се изяви клинична пневмоцистазата са необходими предразполагащи фактори, кавито са налице при ристовия контингент. Запълването на алвеолите с паразити и образуването на пенест ескудат води до ОДН и вторично до ОСН и цианоза.

Клинична картина

Асимптомно носетелство
Клинично изявена форма
 • ИП   – 7- 20 дни
 • Интерстициална пневмония
  • Класически симптоми- суха кашлица, задух при усилие, треска
  • Възможни симптоми – гръдна болка, астено-адинамия, тахикардия
  • Прогресирането до ОДН води до висок риск от Ex. letalis
  • Обективно
   • фебрилитет до 40 С
   • тахидиспное, отслабено везикуларно дишане, крепитации
   • Рентгенологично „Пеперуда с разперени криле” или „зимно заскрежено стъкло”
 • Извънбелодробна форма
 • Дисеминирани форми

Диагноза

 • КК
 • епидемиологични данни
 • съпътстващите от имунния дефицит симптоми
 • характерната Ro находка
 • паразитологична диагноза

ДД

 • пневмонии с друга етиология

Лечение

Pentamydine, flac. 200 и 300mg  - 4 mg/kg възрастни- 10-14 дни

Biseptol, tab 480mg    20 mg/kg възрастни- 2-3 седмици

Профилактика

 • Лична
  • спазнване на лична хигиена
  • често проветряване на помещенията
  • лицева маска при престой в неонатологично отделение
 • Обществена
  • ранно откриване и лечение на болните и здравите заразоносители
  • химиопрофилактика на контактните и болните в ремисия
  • изолиране на болните

 

Share this