Аскаридоза

Определение

Аскаридозата е  хронична хелминтоза, протичаща с белодробни прояви, алергичен синдром в ранната фаза и абдоминален в късната.

Етиология

 • Тип  Nemathelminthes (кръгли червеи)
  • Клас Nematoda
  • Ascaris lumricoides

Паразитът има вретеновидно тяло с желтеникав цвят. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Женската е 20-40 см в дължина, задният край е конично заострен,  мъжкият – 2х по малък и задния край е вентрално завит.

Биологичен цикъл

Непаразитен стадий

Възрастните аскариси паразитират в лумена на тънкото черво. Опаразитеният човек, чрез фекалиите си отделя яйца в околната среда. При благоприятни условия яйцата узряват за около 2с. Неоплодените яйца загиват.

Паразитен стадий

При поглъщане на инвазиоспособни яйца в тънкото черво под влияние на ферментите, обвивката им се разрушава и ларвите се освобождават. За около 15 дни те извършват  сложна миграция: ентеро-хепато-пулмо-етерална – тънко черво -> венозен ток -> черен дроб -> дясно сърце -> бял дроб -> устна кухина -> тънко черво. В тънкото черво ларвите нарастват, достигат полова зрялост и копулират. Мъжкият загива, а женската образува яйца, които се натрупват в матката и след снасянето им и тя умира.
Женската снася до 250 000 яйца /24ч. Възможно е човек да се опаразити с животински глисти (свински). Яйцата минават през миграционния цикъл, но не могат да достигнат полова зрялост и умират.

Епидемиология

 • Геохелминтоза- антропоноза с прирозна огнищност
 • Механизъм – фекално-орален
 • фактори на предаване – нискостеблени плодове (ягоди), зелуе, вода, млъсни ръце
 • Възприемчивост – Всеобща!! Рискови групи са децата и селскостопанските работници
 • Ендемичен характер
  – топло време, висока влажност, ниска здравна култура, липса на ВиК мрежа

Патогенеза

В миграционната фаза – токсоалергично въздействие – Най-силните алергени сред паразитите.
Реакция на свръхчувствителност- Белодробни еозинофилни инфилтрати, кожен обрив, еозинофиля и повишение на IgE

В чревния стадий- клиничните прояви се дължат на интоксикацията от метаболитите и от продуктите от тяхната смърт – нарушава се дейността на ГИТ, Еpi- припадъци, спастичен илеус, диарии, нарушения в хемопоезата, ендокринно-метаболитни и пр.

Клиника

Ранна фаза
 • Безсимтомно!
 • Триада на Льофлер – еозинофилна пневмония, еозинофилия и уртикария
 • 2-3ти ден – астено-адинамия, фебрилитет, хепатоспленомегалия, сърбеж и уртикария
 • характерна е сухата астматиформена кашлица, задух, може да има слузно-кървави храчки съдържащи ларвите
 • Ro gr- бързопреходни мигриращи инхилтрати
 • Ex. letalis – при висока инвазия и потистата имунобиологична защита (в тропичните райони)
Късна фаза
 • субклинично протичане, предимно с диспептичен синдром
 • тежко протичане с vomitus miserere – повръщане на хелминти с чревно съдържимо, силна коремна болка, малабсорбция
Усложнения
 • Илеус
 • Перитонит
 • Абсцес в черния дроб (силна болка, холангит и иктер)
 • Асфиксия – ако при повръщане се инхалира аскарис в дихателните пътища.

ДД

 • в миграционната фаза с др. белодробни заболявания,
 • в чревната – с вички хелнинтози

Лечение  

Mebendazole (Vermox), tab. 100 mg – 2х1 за 3 дни

Albendazole (Zentel), tab. 400 mg 1 табл еднократно

Профилактика

 • Лична
  • хигиенни мерки
 • Обществена
  • да не се допуска замърсяване на водота, почвата и храните с фекалии
  • лечение на всички контактни лица
 • Диспансеризация – 1г с контролни изследвания през 3 м

 

Share this