Физическо и Нервно-психическо развитие на детето

Published on: 09.03.2012


Физическо развитие (ФР)

ФР включва не само количествените, но и качествените изменения (съзряването).
ФР е отражение на влиянието на множестно факори ( биологични, социално-икономическии др).
Растежът е аболен процес и е резултат от хипертрофия и хиперплация. Различните видове клетки и тъкани растат неравномерно и съзряват по различно време.

Показатели за оценка на физическото р-тие
 1. показатели на растежа
  • ръст и растежна скорост
  • телесна маса
  • обиколка на главата и гърдите
  • пропорции на тялото
 2. показатели на съзряването
  • костна възраст
  • дентиция
  • пубертет (полово съзряване)
Ръст и растежна скорост

Ръста е най-важния показател за оценка на растежа, защото се определя преди всичко от влиянието на ендогенните фактори. Най-точно преценка за ръста се прави по номограми.

Фази на растежа:

 • бърз растеж в кърмаческия период
 • растеж с по-бавна, но постоянна скорост в РДВ (1-3г)
 • растежен скок в пубертета

 

 • При раждане ръста е около 50 см
 • на 1г + 25см
 • на 3г + 8см
 • на 4г – удвояване
 • на 14г – утрояване

Ориентирвоъчно определяне на ръста: Кърмаче – Ръст при раждането + (брой месеци х2); След 1г.в. = ръст на 1г + (годините х 6)

Телесна маса

Кривата на теглото е по-непостоянна виличина от тази на ръста, защото се влияе предимно от екзогенни фактори.
Определя се по номограми.

 • при раждане – 3300g
 • на 5м -  х2
 • на 1г – х3
 • след 1г.в. – по 2 кg годишно

Ориентировъчно определяне на теглото след 1г.в.:  Тегло = тегло на 1г + (годините х2)

Хармоничност на растежа

Pастежа е хармоничен, когато паказателите за растеж и развитие съответстват на нормите за възрастта.

Акцелерация

Явление на увеличаване на средните стойности на ръста и и теглото при раждане, на ускорени темпове на растежи развитие с по-висок окончателен ръст и по-ранно полово развитие, ускорено НПР.

Причини – хипотези

 • подобрено хранене
 • по-добри социално – битови условия
 • по-малък брой деца в семейството
 • подобрено медицинско обслужване


Нервно-психическо р-тие (НПР)

Фактори, които оказват влияние в/у НПР
 1. анатомична и функционална цялост на НС
 2. правилно развитие след раждането
 3. социална среда

Показатели за оценка на НРЗ (нормално, изоставащо, изпреварващо)

 1. двигателна активност
 2. говорна ф-я
 3. сетивни ф-ии
 4. емоции и социално поведение
 5. игрова активност
Новородено
 • събужда се само за хранене
 • движенията са некоординирани, хаотични
 • не може да държи главата си изправена и не може да се обръща само в леглото
 • физиологично кривогледство
 • говорни функции – само плач
 • само вродени (безусловни) рефрекси
 • времето за бодърстване нараства леко
 • може за кратко да задържа главата си изправена
 • започва да фиксира поглед към ярки предмети
 • първа усмивка
 • задърща още по-дълго глава
 • движенията са по-координирани
 • следи с поглед
 • развива се слуховия апарат – успокоява се от гласа на майката, ориентира се по слух
 • започва да гука
 • държи стабилно главата си изправена
 • опора на краката
 • усмихва се и гука
 • следи предмети с обръщане на главата
 • посяга към играчката и я хваща несръчно
 • смее се с глас
 • рита от удоволствие при закачка
 • първи условни рефлекси – познава мама, реагира позитивно при вида на храната
 • изразява неудоволствие при контакт с непознати лица
 • обръща се в леглото
 • издига тяло чрез опора на длани
 • седи самостоятелно, но нестабилно
 • прави опити да пълзи
 • произнася срички
 • научава се да пълзи
 • седи стабилно
 • богати емоции
 • започва развитие на 2ра сигнална с-ма – търси с поглед лице / предмет когато го питата
 • разбира значението на някои думи
 • изправя се в кошарката като се държи
9-10м
 • държи се стабилно на крака и може да пристъпва – обикаля в кошарката
 • изпълнява команди – „Дай”
 • радва се при „Браво”
 • повтаря срички по подражание
11-12м
 • прохожда самостоятелно
 • произнася думи, които свързва с определено съдържание
 • разбира от „Не”
 • пие самостоятелно от чаша
 • проговаря (просто изречение от 2 думи), знае 200-300 думи, задава въпроси
 • научава се да контролира тазовите си резервоари
 • овладява всички основни движения за придвижване в пространството – ходене, тичане, скачане, слизане /качване по стълби
 • може да се храви самостоятелно
 • държи молив и драска
 • 1200 думи в края на 3тата година
 • засилена любознателност

 

Share this