Инфекции у новороденото

Published on: 09.03.2012

Честота – 2 до 10:1000

Инфекциите при новороденото биват 2 типа:

 1. Вродени или т.нар. майчино фетални инфекци, са тези при които заразяването е преди или по време на раждането
 2. Придобити инфекциии – сред раждането


Имунологичен статус у новороденото

Неспецифичен имунитет
 • лизозим
 • комплементът е незрял в качествено и колечествено отношение, невъзможно е отключването му по алтернативния път
 • гранулоцитите са с намален брой и липсва химиотаксис
 • макрофагите са с намалена функция
Специфичен имунитет
 • Хуморален
  • IgA при раждането липсва
  • IgG с майчин произход
  • IgM е само с фетален произход, наличето им говори за вродена инфекция
 • Клетъчен
  • превалират Ts клетки
  • липсват клетки на имунологичната памет
  • намалена е продукцията на лимфокини (най-съществената разлика между ИС на новороденото и възрастните)

Вродени инфекции


Предразполагащи фактори

 • преждевременна руптура на околопродния мехур
 • протрахирано раждане
 • активна инфекция на родовите пътища
 • недоносеност или ретардираност
 • многоплодна бременност


Етиология

TORCH – най-честите вродени инфекции

 • Toxoplasmosis
 • Others
 • Rubeola
 • CMV
 • HSV


Патогенеза

 • хематогенен (трансплацентарен) – вируси, сифилис, туберкулоза
 • асцендентен – при инфекции на родовите пътища
 • десцендентен – по време на раждането

Според срока на бременността един и същи етиологичен причинител може да доведе до:

 • аборт или Foetus mortus
 • малформация
 • обща фетална инфекция


Най-чести симптоми на вродените инфекции

 • недоносеност или ретардация
 • забавена адаптация
 • ритъмни нарушения в дишането и ДН
 • тахикардия
 • удължено време на реколоризация (над 2сек)
 • Фебрилно-интоксикационен Сд
 • отказ от хранене и ненадддаване на тегло (невиреене)
 • иктер
 • хеморогичен сд
 • Omphalitis
 • Conjunctivitis
 • кожни обриви
 • повръщане
 • балониран корем и кървава диария при некротизиращ етнероколит
 • неврологични – гърчове, сънливост / свръхвъзбуда, промени в МТ и рефлекторната възбудимост

 


Toxoplasmosis congenita

Определение

Токсоплазмозата е хронично инфекциозно заболяване, антропоноза с предимно засягане на ЦНС (наблюдават се дисеминирини псевдокисти – глиоза и калцификати в ЦНС).

Етиология и патогенеза
 • Toxoplasma gondii
  • космополитен паразит
  • облиганет интрацелуларен паразит, поразява Ly, Mo, Ma, клетки на вътрешни органи
 • при 90% при бременните инфекцията протича асимптомно
 • межденен гостоприемник са различни домашни животни – овце, свине, зайци, котки
 • заразяване
  • по алиментарен път при недобра термична обработка на месото
  • по контактно-битов път при галене на котки
Клинични прояви
на вродената токсоплазмоза
 • при заразяване в най-ранен срок на бременността –> аборт или мъртвораждане
 • ранна фетопатия – микроцефалия, а в най-тежки случаи до аненцефалия
 • късна фетопания – обструктивна хидроцефалия
 • генерализиране на инфекцията – сепсис
Диагноза

ELIZA – специфични IgM антитела

Лечение

Biseptol 100 mg/kg

 


Rubeola congenita

Етиология, патогенеза и епидемиология
 • Rubeola virus – RNA
 • остра инфекциозна боласт, характеризираща се с
  • умерена интоксикация, лимфаденомегалия и кожен обрив и доброкачествено протичане в ДВ
  • при заболяване на бременната – тежки увреждания на плода
 • антропоноза – източник на заразата е човека, предава се по въздушно-капков и трансплацентарен път
 • възприемчивостта е всеобща
 • входна врата са ГДП и оттам по лимфен път инфекцията се разпространява
Клинична картина
 1. ИП е средно 14 дни
 2. Продромален период
  • общо неразположение
  • слабо повишаване на температурата
  • главоболие
  • лека хрема
  • суха кашлица
  • локално или генерализирано увеличение на лимфните възли. Най-често се увеличават тилните  (См на Теодор) и задушните лимфни възли.
 3. Обривен стадий – след 1-3 дни от началото на инфекцията. Обривът първо се появява зад ушите, после се разпростира и по останалата част от лицето. Върви десцендентно и за няколко часа се разпространява по крайниците, седалището и гърба.  Обрива е макуло-папулозен с изразен сърбеж. Може да е по-едър – Rubeolla morbillosa, или по-фин със залющване – Rubeolla scarlatinosa. Обливът изчезва след 2-3 дни, без постлезионални хиперпигментации.

Нерядко  при децата (25-30%), рубеолата протича асимптомно или олигосимптомно (без обрив). Безсимптомни форми могат да се развият и у бременни.

Параклиника
 • левкопения
 • неутропения
 • лимфоцитоза
Усложнения
 • Тромбоцитопенична пурпура
  • хеморагичен Сд
  • ХСМегалия
 • Рубеолен менингоенцефалит – явява се обикновено на 2-4-ия ден от началото на обрива
  • фебрелетет
  • главоболие
  • гърчове
  • загуба на съзнанието
  • 50% Ex.letalis
 • Вродена рубеола
  • триада на Gregg (катаракта, глухота, сърдечни малформации)
  • задържане в развитието
  • ХСМегалия
 • Ребеолна фетопатия – при заразяване след m.l. ІV възможно е детето да се роди здраво и след няколко месеца да развие тежка форма на рубеола с усложнения (хипотрофия, обрив, диария, Хепатоспленомегалия, хеморагичен синдром, неврологична симптоматика).
Диагноза

ELIZA

 • IgM – остра инфекция
 • IgG – преболедувал
Профилактика

Планова имунизация с триваксина морбили – паротит – рубеола на всички деца, навършили 13 мес. и 12 год.

 


Cytomegalia congenita

 • Human cytomegalovirus от сем. Herpesviridae
 • заразяване – по полов, трансплацентарен и контактно-битов път
Клиника
 • тежки вродени малформации водещи до смърт на плода и преждевременно раждане
 • хемолитична анемия
 • IUGR / недоносеност
 • интерстициална пневмония / интерстициален нефрит
 • изоставане в психо-моторното развитие
Диагноза
 • изолиране на вируса (урина, кръв, кърма, слюнка) – PCR
 • серология – IgM (остра инфекция); IgG (пасивно преминали от майката)
ДД
 • ХБН
 • Неонатален сепсис
 • Токсоплазмоза
 • Рубеола
 • Галактоземия
Лечение
 • Хиперимунен серум
 • Gancyclovir
Прогноза

Лоша!

 • 30% леталитет
 • Неврологичен дефицит у преживелите

 


Herpes simplex congenitus

 • HSV 1 – инфекции на ГДП, очите, кожата, гениталиите, тежък летален енцефалит, генерализирана инфекция
 • HSV 2 – първична генитална инфекция
КК и патогенеза
 • източник на заразата е само човека (антропоноза) – вирусът се отдела чрез слюнката и фекалиите
 • механизмът на предаване на заразата е по контактно-битов и въздушно-капков път, а при HSV 2 – по полов
 • входна врата – увредена лигавица и кожа

Различават се 2 основни форми на заболяването – първична и рецидивираща, които по правило са с еднаква КК.

Първичната инфекция, най-често протича Асимптомно! и рядко с фебрилитет и типичния обрив. След първичната инфекция вирусът остава в латетно състояние и може от време на време да рецидивира.

 • локална хиперемия и сърбеж
 • везикули след 4-6 ден
 • оформяне на крусти по кажата или на язви по лигавиците
 • оздравяване без цикатрикс
 • Други прояви на HSV инфекцията
  • генерализиран херпес
  • кератоконюнктивит
  • вулвовагинит
  • генеталин херпес – 50% вероятност да се онфектира плода при вагинално раждане
  • менингоенцефалит
  • тежка летална инфекция – Сепсис, Шок, ДИК
Диагноза
 • основно клинична
 • изолиране на вируса от обривните единици, слюнка, ликвор, назофаринкс, роговица, фецес – PCR
 • ELIZA
  • IgM – персистират до 1м
  • IgG – появяват се в серума след първите 24ч от инфекцията
Лечение
 • Zovirax
 • INF alfa
Профилактика
 • прилага се само при рецидириращи форми – убита ваксина
 • деца до 3г – Имуновенин, IgG
 • S.C.
Прогноза

Лоша!

 • 50% леталитет при дисеминираните форми
 • Неврологични увреди у преживелите

 


Varicella – Zoster virus

Варицела
 • първичната инфекция в ДВ
 • източник на заразата – болния с варицела или с HZ
 • входна врата – ГДП – по въздушно-капков път
 • ИП – 10-20 дни
 • КК
  • започва с фебрилно-интоксикационен и катарален сд
  • след 1-2 дни се появява обрив по цялото тяло – макуло-папуло-везикуло-крустозен
Herpes Zoster
 • провокиращи фактори – травма; неоплазия; имуносупресия
 • КК
  • феблилитет
  • екзантем – везикули по хода на интеркосталните нерви + сърбеж
  • силни интеркостални болки
Заразяване на прода
 • до 20 г.с. -  тератогенен ефект
  • микроцефалия
  • хипоплазия на крайниците
  • ЦНС увреди
 • след 20 г.с. – конгенитална Варицела- Зостер инфекция
Профилактика

Вазогвенин – IgG – ако бременнтата не е боледувала от варицела – при кантакт с болни

 


СПИН

виж повече във въпроса за СПИН в конспекта по Инфекциозни болести

Клинични критерии за СПИН в ДВ (СЗО)

Диагнозата се поставя при 2 големи и 2 малки критерия

Големи симптоми

 1. не наддаване на тегло
 2. диария над 1м
 3. фебрилитет над 1м

Малки симптоми

 1. лимфаденомегалия
 2. ХСМегалия
 3. кандидоза
 4. пневмоцистоза
 5. персистираща кашлица
 6. генерализиран дерматит
 7. серопозитивна майка


Lues congenita

 • Treponema pallidum
 • вирулентните Трепонеми се покриват с белтъци на макроорганизма, което затруднява фагоцитозата
 • кардиолопинови антигени – общи с мембранните антигени на еукариотните клетки
Патогенеза и клиника на вродения сифилис

Заразяването е трансплацентарно и в зависимост от срока на заразяването се различават

 1. Вроден сифилис на недоносените и мъртвородените деца
 2. Ранен вроден сифилис на новородените
 3. Късен вроден сифилис на доучилищната и училищна възраст
Foetus mortus et maceratus
 • при заразяване в ранните срокове на бременността плодът умира и се ражда преждевременно в ML V – VII
 • кожата е къслива и лесно се отделя
 • в органите се развива автолиза и се наблюдават милиарни сифилиди
Ранен вроден сифилис
 • Pemphigus lueticus – големи хлабави мехури по дланите и ходилата
 • дифузен интерстициален хепатит (нарича са Кремъчен черен дроб, поради голявата си плътност
 • жълтеница
 • анемия
 • хеморагична диатеза
 • ЦНС – хидроцефалия, менингит
 • Osteochondritis luetica
  • нарушена е осификацията между диафизата и дисталната епифиза на бедрената кост, линията на вкостяване е назъбена и широка
  • разрастването на гранулационна тъкан обездвижва крайника и води до псевдопарализа на Parrot
Lues congenita tarda
 • триада на Hutchinson
  • бъчвовидна форма на зъбите с полулунна изрезка на горните резци
  • кератит
  • глухота
 • изоставане в умственото развитие
 • седловиден нос
 • олимпийско чело
 • Рядко- Tabes dorsalis и Paralisis progessivа
Диагноза
 • микроскопия на свеж препарат в тъмно зрително поле
 • серология (антитела в серума се откриват до 5г след излекуване)- 2 вида тестове
  • нетрепонемни тестове – с кардиолипинови атела – скринингови
  • трепонемни тестове – потвърдителни
Лечение

Penicillin G 50 000 UI /kg/dd  за 10 дни

 


Listeriosis congenita

Етиология и патогенеза
 • Listeria monocytogenes (на Джоузеф Листер – остовоположника на антисептиката)
 • сапрофит – широко разпространен в природата, много устойчив във външна среда
 • източник на инфекцията са домашни и диви животни
 • заразяване
  • по контактно-битов път – при обработка на месо (влиза в рубриката на професионалните заболявания)
  • алиментарен – при консумация на недобре термично обработено месо, неварено мляко, неузряло сирене, зеленчуци
  • трансплацентарен
 • входна врата – устата - факултативен интрацелуларен паразит – ММС, епителни клетки и фибробласти
 • основна роля в борбата с инфекциозния причинител играе КМИ, израз на което е формирането на специфични грануломи (листероми)
Клиника

Заболяванията при човека са рядкост и засягат строго определен континтент

 • новородени
 • бременни
 • БНВ
 • ИДС

При Възрастните

 • предимно Асимптомно!
 • Менингит, Ендокардит, Пневмония – рядко!!!!

Неонатални инфекции

 • Granulomatosis infanti septica – трансплацентарна инфекция, която клинично се проявява като сепсис
  • кожен обрив
  • грануломи по лигавицата на фаринкса
  • фокални некрози в черния дроб, слезката, белия дроб – RDS, Диария
  • новородените загиват за 2-3 дни
 • При интра или ранна постпартална инфекция
  • менингит – 10% от случаите с неонатален менингит
  • сепсис
Лечение
 • Penicillin G (Ampicillin)
 • Gentamycin

 


Gonorrhoea

 • Neisseria gonorrhoeae – G “-„ коки
 • ППБ – основния път е половия, рядко – чрез бельо
 • входна врата – уретра, шийка на матка (ректум, орофаринкс), конюнктивата при новородени
Conjunctivitis gonorroica neonatorum
 • развива се до 2-3 дни след раждането
 • клепачите са хиперемирани и оточни
 • конюнктивата – силно зачервена
 • първоначално секретът е серозно кървенист, но скоро става гноен и много обилен
 • към 2с роговицата се мацерира, развива се endophthalmitis, който еволюира до panophthalmitis и слепота
Лечение

Chloramphenicol / Penicillin G – локално под формата на капки – по схема

 • през първия 1ч на 5 мин
 • следващите 2ч през 15мин
 • след това на 30 мин до подобряване

 


Хламидиални инфекции

Етиология и патогенеза

Най-важна роля в патологията на човека играят

 1. Chlamydia trachomatis – причинител на
  • очното заболяване трахома
  • уро-генитална хламидиаза
  • при новородени – негонококов конюнктивит, Пневмония (интрапартално и антепартално (асцендентно) заразяване)
 2. Chlamydia psitaci – орнитоза
  • пневмония
  • ХСМегалия
 3. Chlamydia pneumoniae – интерстициално пневмония у деца

Тъй като хламидиите са много чувствителни на действието на химични и физични фактори за заразяването е необходим пряк контакт.

Лечение

с Erythromycin

 


Микоплазмени инфекции

Етиология и патогенеза
 • Mycoplasma pneumoniae – инфекции на ГДП
 • Mycoplasma hominis – условно пагогенен за възрастни
 • Mycoplasma urealiticum et genitalium – негокококов уретрит при възрастни

M. рneumoniae притежава адхезивен белтък, чрез който се прикрепва към лигавицата на ДП и води до нарушаване на мукоцилиарния екталатор – развива се упорита и персистираща кашлица.

Инфектирането може да е интрапартално или антенатално (асцендентно).

Клинични форми
 • Първична атипична пневмония
 • Менингит
Лечение

Tetracyclin, Erythromycin, Klarythromycin

 


Moniliasis

Етиология и патогенеза
 • Candida albicans
 • инфектирането най-често е интрапартално, постнаталната кандидоза е ВБИ при недоносени, лекувани дълго време с антибиотик
Клиника
 • Генерализиран еритемен обрив
 • Сепсис при недоносени и при IUGR
Лечение
 • Amphoteracin B, Fluconazol – системните форми
 • Ketocomazol – локалните форми

 

Sepsis neonatorum

Основни причинители
 • beta хемолитични Streptococcus, E. coli, Klebsiella, L. monocytogenes, Streptoccus pneumoniae
 • Candida albicans, Ps. aeruginosa – при вътреболния сепсис
Класификация
 1. Ранен неонатален сепсис (до 7ми ден) – при недоносени, протича мълниеносно с картината на RDS и шок и висок леталитет до 70%, поради което изисква незабавно лечение
 2. Късен неонатален сепсис (8 – 28 ден) – при доносени, протичането е по-доброкачествено и леталитета е до 20%, често има прояви и от други органи и системи (най-често има прояви на менингит)
 3. Вътреболничен сепсис – при недоносени в интензивен сектор, протича с летаргия, брадипноя до апнея, хипо / хипертермия, леталитета е под 10%
Диагноза
 1. Бактериологично изследване – хемокултура
 2. Ro на бял дроб
 3. ПКК – левкоцитоза или левкопения с олевяване, CRP
 4. Фибриноген > 3.5 g/l
 5. Клинична картина
  • лоша терморегулация
  • тахипнея, аптея, диспнея
  • бради – или тахикардия
  • цианоза
  • гърчове
  • лошо хранене с повръщане, диария и балониран корем
  • жълтеница
  • анемия
  • кървене
Лечение
 • активно реанимационно
 • емпирична антибактериална терапия с Ampicillin + Gentamycin
 • биопродукти – плазма, кръв, имуновенин

Показатели за успешно лечение – отрицателна хемокултура и подобряване на общото състояние.

 

Неонатални пневмонии

Изолирани или в рамките на сепсис. В ранния неонатален период протичат като RDS, след 7ми ден като при по-големите деца

Лечение – Цефалоспорин + Аминогликозид, О2, Муколитици

 

Неонатален менингит

Може да се развие в хода на сепсис или като самостоятелно заболяване.

Честота

5:1000 при недоносени и родини с IUGR

Етиология

90% – Е coli, beta хемолитични Streptococcus

КК
 • симптоми на ИКХ – бомбирана фонтанела, вратна ригидност, фотофобия
 • фебрилитет
 • летаргия
 • отказ от храна
 • повръщане
 • балониран корем
 • апнея / тахипнея
 • гърчове
Диагноза
 • изследване на ликвор ( при най-малкото съмнение)
 • експресни тестове – латекс аглутинация на 2ч
 • хемокултура
Лечение
 • емпирична антибактериална терапия с Ampicillin + Amikin (Цеф ІІІ – Cefotaxim, Ceftriaxon), след това по антибиограмата
 • контролна лумбална пункция след 24ч (до стерилизиране на ликвора през 24ч)
 • трансфонтанелна Ехо и локално приложение на антибиотик
Прогноза

Сериозна!

 • Хидроцефалия
 • Парези
 • Епилепсия
 • Изоставане в психо-моторното развитие

 

Неонатални ентероколити

 1. Rota – вирусни гастроентерити – повръщане + леки диарии + фебрилитет
 2. Бактериални – E coli, Schigella, Yersinia, Salmonella, Staph aureus – протичат с по-тежка КК – дехидратация и шок


Некротизиращ ентероколит

Развива се при недоносени 7-14 дни след раждането (особено при перинатална асфиксия)

Клиника
 • общи симптоми на инфекцията – вялост, хипотония, брадикардия, апнея, метаболитна ацидоза
 • локални симптоми
  • оток и зачервяване на преднатакоремна стена
  • балониран корем
  • повръщане с примеси на кръв
  • кървава диария
Лечение
 • параентерално хранене
 • Ampicillin + Gentamycin + Metronidazol
 • корекция на КАС

 

Share this