Хипоксично-исхемична енцефалопатия

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012
Честота
 • 6:1000
 • предимно при доносени новородени с перинатарна асфиксия
Патогенеза

Патоморфология

Засегнати са предимно неврените в кората на крайния и малкия мозък, таламус и мозъчния ствол.
В най-тежките случаи се развива мултикистична енцефалопатия.

Клиника

Неврологична симптоматика още в първите часове след раждането

Іва ст

 • не е нарушено съзнанието
 • запазени са примитивните рефлекси
 • няма гърчове
 • възможно е леко повишение на МТ с оживени сухожилни рефлекси

ІІра ст

 • сомнолентност
 • понижение на МТ
 • слаб сукателен рефлект
 • миоза
 • рефрактерни на лечението гърчове
 • брадикардия
 • периодично дишене

ІІІта ст

 • кома
 • силно понижен МТ
 • понижени до липсващи сухожилни рефлекси
 • липсват и всички примитивни рефлекси
 • брадикардия
 • апнея
 • рефрактерни на лечението гърчове
Диагноза
 • КК
 • ЕЕГ
 • неврологичен статус
 • трансфонтанелна ехография
ДД

Най-често се прави с интракраниален кръвоизлив

Лечение
 • КПР
 • Mannitol
 • Phenobarbita
Прогноза
 • при Іва ст – 100% благоприятна
 • при ІІІст – 100% неблагоприятна
  • Retardatio mentalis
  • ДЦП
  • Епилепсия

 

Share this