ДД на хепатоспленомегалията

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

(ХСМегалия)

ДД на хепатомегалията

Симптомът

Наднормено за възрастта увеличаване размерите на черния дроб.

Черния дроб е най-големият орган у новораденото и нормално се палпира на 3-4 cm под ребрената дъга.
До около 7-8 г.в. е нормално да се палпира на 1-2 см под ребрената дъга. Големината на черния дроб по МКЛ при 5г дете е около 7 см.

Диагнозата

 • чрез дълбока посрещаща палпация по МКЛ – долна граница
 • чрез перкусия по МКЛ – горна граница
 • образни методи – УЗД, КТ

Като ХМегалия може да се диагностицират погрешно:

 • избутване на черния дроб от процеси в гръдната клетка – емфизим, масивен плеврит, пневмоторакс
 • туморни маси в десния горен квадрант на корема – кисти на d. choledochus /на панкреаса, невробластом …

Диференциална диагноза

Увеличване броя/размерите на Чернодр. кл.
 • Мастна инфилтрация на черния дроб
 • затлъстяване
 • белтъчно-енергийна малтутриция
 • Сд на Reye
 • муковисцидоза – ХМегалията може да е резултат и от холестаза
 • ЗД тип MODY – при подрастващи – съчетава се със затлъстяване
 • параентерално хранене – при по-пръдължително вливане на липидни субстанции
 • ВГО(напрупване на метаболити)
  • гликогенози- гликогена е резервен Вх, к` се натпрупва в черния дроб и мускулите, различни ензимни дефекти водят до напушен синтез или нарушено разграждане на гликогена
   • Хмегалия + изоставане в рестежа и развитието + хипогликемия + повишен апетит
   • диагнозата се поставя чрез  доказване на ензимния дефект
  • галактоземия– дефицит на галактозо-1Ф-уридил трансфераза
   • галактозо-1Ф се натрупва в черния дроб, мозъка и бъбречните тубули
   • Хмегалия + изоставане в НПР + катаракта + бъбречни увреди
  • Сд на Mauriac– усложнение на нелекуван ЗД
   • Хмегалия от натрепване на гликоген в черния дроб
   • забавяне н растежа
   • ранно развитие на характерните за ЗД съдови усложнения
  • ганглиозидоза типІ
   • инфантилва форма – + СМегалия + дисостози + неврологична с-ка -> Ex letalis до 2г.в.
   • ювенилна – след 1г – + атаксия + мускулна хипотония + нарушено НПР -> Ex letalis до 5г.в.
  • мукополизахаридизи – основните прояви са от страна на костите и ставите, ХМегалията е съпътстващ см
  • муколипиздози – костни деформации + олигофрения + потъмняване на корнията + висцеромегалия
  • alfa1 –AT дефицит
   • при новороденото- холестаза
   • в по-късна възраст – хроничен хепатит + белодробен емфизем и ДН
  • Б на Wilson– нарушена е екскрецията на Cu от лизозомите на хепатоцита
   • развива се хроничен хепатит -> цироза – Хмегалия + Жълтеница
   • + Смегалия + пръстен на Kaiser-Fleisher + неврологични смущения
   • ниско ниво на церулоплазмина + ^U – Cu
Възпалителни процеси

Хепатити

 • остри – вирусни и токсични
 • хронични
  • вирусни – XBX и XСХ – ХМегалията е постоянен См
  • СЗСТ – ЮХА; SLE …
  • саркоидоза – хр. мултисистемна грануламатоза с неизвестна етиология – ХМегалията е съпътсващ см
   • най-често засяга белия дроб -> хронична пневмония
   • + лимфаденопатия + кожни обриви + очна патология + артрит

Системни инфекции

 • сепсис
 • септичен ендокардит
  • на фона на сърдечен порок или след аденотомия, тонзиликтомия, екстракция на зъб …
  • повишена септична Т + септични емболи в органите и най-вече в бъбреците – хематурия
  • хепато и спленомегалията са съпътстващи сми
 • салмонелоза – остра диария
 • лептоспираза – феблиритет + УПЛВ
 • цитомегалия
  • обикновено е вродена инфекция
  • рядко боледуват малки деца – асимптомни
  • хронично температурно състояние + УПЛВ + ХСМегалия
  • при ИДС – тежко протичане с полиорганна недостатъчност – пневмония, хепатит, диария
 • Q– треска – ПАП + диспептични оплаквания  + ХСмегалия
 • сифилис –  обикновено е вродена инфекция
 • СПИН
  • неясно температурно състояние
  • хронична кашлица
  • хронична диария
  • УПЛВ
  • ХСМегалия

Паразитози

 • малария – характерна Т крива + ХСМегалия + Анемия
 • токсоплазмоза
  • вродена – фебрилитет
  • придобита – УПЛВ  + СМегалия
 • лайшманиоза – водеща е СМегалията
 • амебиаза
  • ендемично разпространена в тропическите и субтропическите страни
  • остра диария, к` ако не се лекува хронифицира
  • ХМегалия (чернодробен абсцес)+ септична Т
 • трихинелоза
  • заразяването става чрез месо – не добре термочно обработено – особено, сушено, пушено
  • болка в мускулите, мускулна слабост и периорбитален оток
  • рядко има Х и С мегалия
 • ехинококоза
  • най-честата локализация – ХМегалията е резултат от нарастване на кистата
  • рядко обстрективна жълтеница
Инфилтративни процеси

Първични Ту

 • хепатобластом - РДВ – може + умствено изоставане ; преждевременен пубертет
 • хепатоцелуларен Са– при по-големи деца
  • ХВХ; alfa1 – AT дефицит; тиреоидит
 • кавернозен хемангиом – често + СН и тромбоцитопения
 • кисти – често + бъбречна поликистоза

Метастатични Ту

 • левкемии
 • лимфоми
 • невробластом
 • нефробластом

Огнищна на екстрамедуларна хемопоеза

 • хемолитична болест на новороденото
 • хронични хемолитични анемии
Кръвен застой

Портална хипертония

 • прехапатален блок – тромбоза на v porae
  • в периода на новороденото – вощеща е СМегалията
  • предшества се от системна инфекция или омфалит; етероколит с дехидратация
 • инрахепатален блок
  • чернодр. цироза – най-често при Хр вирусни хепатити – отпаднаост, безапетитие, гадене, повръщане, упорит сърбеж, рядко жълженица; накрая – отоци, асцит, хеморагии; тереангиектации, caput medusae, черния дроб е увеличин с твърда консистенция  и остър ръб
  • вродена чернодр. фиброза – АР рядко З + кисти в бъбреците
  • венооклузивна болест – деца с костно-мозъчна трансплантация; химиотерапия
 • постхепатален блок – Сд на Budd – Chiari (тромбоза на чернодробните вени)
  • ендотоксично увреждане на ендотела
  • алергични васкулити
  • Нео
  • травми

Сърдечна недостатъчност

Перикардити

 • ескудатевен -  сърдечна тампонада
 • констриктивен
Жлъчен застой
 • Ескра и интрахепатална обстр. на жл. пътища
Идиопатична хепатомегалия

ДД  на спленомегалията

Инфекции
 • сепсис
  • септичната слезка е уголемена и мека, поради което трудно се отличава от останалите тъкани
  • имаме входна врата на инфекцията
  • тежко увредено общо състояние и септична Т
  • диагнозата се поставя чрез изолиране на причинителя от хемокултура
 • вродени инфекции – рубеола, хепатит, цитометалия, таксоплазмоза, сифилис
  • СМегалията се съчетава с ХМегалия
 • туберкулоза – при хематогенна радзсейка от първичното огнище, к` най-често е в белия дроб
 • малария – Рядко З – СМегалия + Жълтеница + Анемия ; при малките деца рядко характерната температурна крива
 • придобита токсоплазмоза
  • обикновено протича субклинично
  • при клинична изява -> генерализирано УПЛВ
 • инфекциозна мононуклеоза – слезката се увеличава бързо и значително – болка в лявото подребрие
 • салмонелоза – при салмонелозен сепсис
 • лептоспироза
 • септичен  ендокардит- рядко усложнение
  • деца с ВСМ или с клапно протезиране
  • сърдечен шум
  • септична Т
  • при инфаркт на слезаката – остра болка
 • лайшманиоза 
Заболявания на кръвта

СМегалията е резултат на екстрамедуларна хемопоеза (най-често)

 • ХБН – СМегалията се съчетава с ХМегалия; жълтеницата е основен см
 • хронични анемии
  • таласемия – при хомозиготната форма – Смегалия още в кърмаческа възраст
  • сфероцитоза
 • Polycytemia vera
  • полицитимия + тромбоцитемия  + хипервискозитет на кръвта
  • СМегалията е един от водещите сми
Кръвен застой
Тромбоза на v lienalis
 • СМегалия + хиперспленизъм + Портална хипертония
 • периода на новороденото – най-често
  • сепсис
  • катетеризация на пъпната вена при обменно кръвопреливане
  • дехидратация и др състояния на хипервискозитет
 • при по-големи деца се среща рядко
  • перитонит
  • панкреатит
  • травма
  • повишена съсирваемост на кръвта
 • идиопатична тромбоза
Застойна Хмегалия и в последствие СМегалия
 • хроничен хепатит и чернодробна цироза
 • вродена чернодробна фиброза
 • галактоземия
 • Б на Wilson
 • Сд на Budd-Chiari (постхепатален блок)
 • Дясностранна СН
 • констриктивен перикардит
Злокачествени заболявания
 • остри левкемии
 • ХМЛ – Смегалията е основен см
 • лимфоми
 • метастази при невробластом – в детска възраст по изключение дава метастази

 

Share this