Чернодробна цироза

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

(ЧЦ)


Определение

kirrhosis – жълто-кафяв)

ЧЦ е дифузно заболяване на черния дроб, което се характеризирара с некроза на хепатоцитите, дифузно разрастване на с.т. и възлеста регенерация на чернодробния паренхим, което в съвкупност води до необратимо преустройство в структурата и съдовата система на черния дроб.

ЧЦ е краен стадий на голям брой хронични заболявания с различна етиология.


Етиология

При възрастните
 • хепатит В и С
 • хроничният алкохолизъм
 • автоимунните заболявания на черния дроб (автоимунен хепатит,първична билиарна цироза)
 • продължително излагане на токсични фактори, или прием на някои медикаменти
За детската възраст по-честа причина са
 • вродена непроходимост на извън чернодробните жлъчни пътища
 • вродени метаболитни нарушения в обмяната на веществата – например болестта на Wilson


Класификация

Eтиологична
 • Алкохол
 • HBV
 • Билиарна цироза – първична и вторична
 • Автоимунен хепатит /цироза
 • Кардиачна цироза – Хр венозен застой, ДСН
 • Метаболитна цироза
  • Хемохроматоза
  • Б на Wilson
  • ?1-AT дефицит
  • Муковисцидоза
  • Б на Bayer
  • Сд на Reye
 • Токсична цироза
  • медикаменти – Изониазид, Рифампицин, Метотрексат, Метилдопа
  • отрови
 • Цироза при IBD; ЗД
 • Криптогенна цироза (неизвестна причина)
Хистологична
 • Микронодуларна – дребна зърнитост
 • Макронодуларна – последица от тежък вирусен хепатит – едри регенераторни възли и обширни с.т. повлекла
Клинико-функционална
 • с/без ЧН
 • с/без портална хипертония
 • неактивна (непрогресираща)
 • активна (прогресираща)


Патогенеза

Под влияние на етиологичния фактор настъпва некроза на хепатоцитите. Тя е резултат както на директро цитолитично действие, така и на автоимуни механизми. Некрозата води до възпалителни изменения в чернодробното делче и формиране на с.т. повлекла, които съединават съседни портални пространства и централни вени. Нарушава се структурата и кръвостнабдяването на чернодробното делче.
Некрозата стимулира запазените хепатоцити към регенерация. Образуват се псевдоделчета, оградени от с.т. повлекла, но липсват портални пространства и централни вени. В резултат на това настъпва интрахепатален постсинусоидален блок -> портална хипертония.

З белега:

 • Колатерално кръвообращение -> част от кръвта от v. portae чрез съотв.  порто-кавални анастомази заобикаля черния дроб – варици на хранопровода,  caput medusae, варици на долния хемороидален плексус
 • Спленомегалия и хиперспленизъм
 • Асцит -> портална хипертония + Хипоалбуминемия + вторичен хипералдостеронизъм


Клиника

 • безсимптомно протичане (открива се случайно)
 • общи прояви – неразположение, лесна уморяемост, недостатъчен сън, анорексия, фебрилитет
 • тежест или тъпа болка в дясното подребрие
 • кожен сърбеж
 • менструални смущения
 • в напреднал стадий – жълтеница, асцит, кървене от ГИТ, чернодробна енцефалопатия
Физикално изследване
 • съдови звезди (изчезват при натиск)
 • палмарен и плантарен еритам
 • субиктер или иктер
  • хипербилирубинемията е от смесен тип, но преобладава директния
  • индиректния идва от хемолиза на еритроцитите, които са с намалена преживяемост
 • малинови устни, червен изгладен едзик, рагади
 • феминизация при мъжете с атрофия на тестисите, редуциране на окосмяването в тестостерон-зависимите зони, гинекомастия
 • мъжки тип окосмяване при жените
 • хеморагична диатеза – петехии, екхимози
 • caput medusae
 • циротичен хабитус – измършавяване в горната част на тялото + жабешки корем
 • хепато-пулмонален Сд – тахикардия, хипотония, цианоза, барабанни пръсти нокти тип „часовниково” стъкло
 • хепато-ренален Сд – асцит, хипотония, жълтеница, енцефалопатия и ОБН
 • спонтанен бактериален перитонит
 • fetor hepatis
 • чернодробна енцефалопатия – обърканост, раздразнителност, дезориентираност, флапинг тремор, патологични рефлекси
Параклиника

Цели

 • разкриване на етиологията
 • да се определи тежестта на З
 • откриване  на усложненията
Образни методи
 • КТ
 • Абдоминална Ехо с доплер


Лечение

Вече настъпилите увреждания са дефинитивни, но понататъшното прогресиране на заболяването може да се забави!

Патогенетично лечение

 • Антифибротични средства – Carsil, Colchicin
 • Хепатопратектори – Transmetil, пчелен мед
 • Витамини и антиоксиданти

Етилогично лечение

 • Interferon при вирусна цироза
 • КС- при автоимунните
 • Д-Пенициламин – при болестта на Wilson
 • при наличие на отоци по долните крайници и асцит – Furantril + Spironolacton; ограничава солта
 • Антибиотици за лечение на инфекциите, към които циротично болните са особено склонни.
 • При мозъчни прояви се ограничават протеините с животински произход + Lactulosae
 • Propranolol – за намаляване на порталната хипертония; лигиране на вариците


Прогноза

Само в начален стадии на фиброза има известна обратимост.

 

Share this