Остри пневмонии. Бронхиолити

Published on: 09.03.2012


Бронхиолит

 • инфекциозно възпаление на най-малките по калибър ДП – бронхиолите
 • боледуват най-често деца до 1г възраст
 • в организираните детски колективи – епидемично разпространение в студените месеци на годината
 • почти винаги са налице предразполагащи ф-ри – намалена имунобиол. защита, друго заболяване на Бдробове
Етиология
 • 50% – RSV
 • Грипни, парагрипни, Mycoplasma pneumoniae, Chamydia pneumoniae
Пагогенеза

Възпалението води до некроза на покривния епител на бронхите, с оток и инфилтразия от клетки на ММС.

Развива се обструктивен вентилаторен Сд с хиповентилация и смутена дифузия на газовете през алвеоло-капиларната мембрана -> хипоскемия, хиперкапния, повишаване на БСС с дяснокамерно обременяване на сърцето.

Клиника

Започва като ОКГДП, след което внезапно влошаване

 • фебрилитет
 • мъчителна кашлица с оскъдна експекторация
 • силно изразен задух
 • болка в гърдите (пренапрежение на дихателната мускулатура)

Физикално изследване

 • лицето е подпухнало с лека периорална цианоза
 • дишането е повърхностно, учестено, с тотален тираж и експираторен стридор
 • гръдния кош е в траен инспириум
 • хиперсонорен перкуторен тон, ниски долни белодробни граници с намалена респираторна подвижност
 • отслабено везикуларно дишане, дребни влажни незвънлини хрипове двустранно в основите

Ro pulmo

 • повишена прозрачност на белодробния паренхим
 • нисък стоеж на диафрагмата
 • широки междуребрия
 • двустранно дифузно дребни засенчвания (ателектази)
ДД
 1. Пневмония
 2. Астма
 3. Астматиформен бронхит
 4. Аспирационен сд
 5. Отравяне със салицилати

Обструктивен бронхит

Бронхиолит

Бронхиална астма

Възраст

Сезонност

Фамилност

Инфекциозен Сд

Алергични прояви

Параклиника

Прогноза

1-5г

зима-пролет

рядко

пост. начало с инф.сд

рядко

 

добра

 

под 2г

зима пролет

 

пост. начало с инф.сд

 

 

лоша

над 2г

 

често

остро без инфекц. сд

често

^Eo ^IgE

50% оздравяват до пубертета

Лечение

Хоспитализация

 • О2
 • Рехидратация
 • Salbutamol
 • Борба с вторичната бактериална инфекция – антибиотик
Прогноза
 • протичането е тежко – 5-6 седмици
 • често се усложнява с Пневмония и ОСН
 • при деца с атопия – бронхиална астма

 

Остра пневмония

Класификация на пневмониите

 • Според появата
  • първични – инфекциозни
  • вторични – проява на друго З – Аспирационни П, Токсични П, П при колагенози
 • Според етиологията
  • бактериални
  • небактериални
  • неинфекциозни – химични, физични ф-ри
 • Според патоморфологията
  • лобарни (дялови)
  • лобуларни (огнищни, бронхопневмония)
  • сегментни
  • конфлуиращи
 • Според патогенезата
  • алвеоларни
  • интерстициални
 • Според епидемиологията
  • вътреболнични
  • ППО
 • Остри, подостри и хронични

Предразполагащи ф-ри

 • кърмачески период
  • анатомична и функционална незрялост на ДС
  • несъвършенна ИС
  • повишена чувствителност към неблагоприятни ф-ри от ОС – пасивно пушене, прах
 • неправилно хранене
 • недоносеност
 • IUGR
 • Муковисцидоза, ИДС, ВСМ с високо БСС

Етиология

 • 50% Streptococcus pneumoniae
 • Останалите 50% другите

Патогенеза

 1. Бронхогенно – аерогенно
 2. Хематогенно – Pyodermia, Angina, Furunculus, Carbunculus
 3. Лимфогенно – най-рядко – при първично огнище в трахеобронхиалните ЛВ

2 основни клинични прояви

 1. Интоксикационен сд – отпадналост, безапетитие, повръщане
 2. Прояви от страна на ЦНС, черен дроб, бъбреци, бял дроб, сърце – от хипоксията

 


Остри бактериални пневмонии (П)

Пневмококова П

 • Streptococcus pneumoniae – 90% от П след 2г.в.
 • инфекцията се развива по въздушно-капков път след т.нар „простудни катари”

Патоморфология – стадии

 1. ексудация и възпалителен оток
 2. червена хепатизация
 3. сива хепатизация
 4. резорбция

Клиника

 • предхожда се от „простуда”
 • започва остро с фебрилно-интоксикационен сд – фебрилитет и втрисане
 • ДС– бодежи в гърдите, задух и кашлица – първоначално суха, 4-5 ден – влажна с ръждиви жилки
 • ССС – тахикардия, хипотония, СН
 • ГИТ – гадене, подръщане, метеоризъм -> ДД с остър корем
 • ЦНС – МРС, обърканост, сънливост

Физикално изследване

 • лабиален херпес; тахипнея; тахикардия
 • типична физикална находка на инфилтративен процес
  • притъпен перкуторен тон
  • изострено везикуларно дишане
  • дребни, влажни звънливи хрипове
  • Crepitatio indux/ redux

Ro pulmo (решаващо за диагнозата)

 • хомогенно засенчване в цял лоб
 • дребно петнисти сенки (бронхопневмония)

ПКК

 • ускорено СУЕ
 • левкоцитоза с олевяване
 • левкемоидна р-я с поява на hiatus leukaemicus

Усложнения

 • Абсцедиране
 • Плеврален излив
 • ОСН
 • Менингит
 • Отит
 • ГН

PenicillinG – 100 хил E/kg/dd на 6ч i.m. 4-5 дни, после се p.o. (Erythromycin 50 mg/kg/dd

П от beta- хемолитичен стрептокок

 • обикновено се развива вторично – след вирусни инфекции при деца ~ 5г.в.
 • остро или постепенно начало с изразен токсико-инфекциозен сд
 • Oxacillin + Gentamycin

Стафилококова П

 • кърмачета, ИДС като ВБИ
 • първична или вторична (метастатична) при сепсис
 • развива се двустранна  П с множество конфлуиращи огнища
 • тежко протичане – без лечение Exitus letalis за 1-2 дни
  • тежко изразен токсико-инфекзиозен сд
  • кашлица и прогресираща ДН
  • първоначалната възбуда и неспокойствие се сменя с вялост и отпуснатост
  • прояви от страна на ГИТ
 • усложнения
  • 50% абсцедиране, плеврален излив
  • Сепсис, мемингит, ендо-мио-перикардит, остеомиелит – в кърмаческа възраст

Haemophyllus influenzae П

 • нормален олитател на назофаринкса при здрави деца
 • характерна е за РДВ
 • протича като пневмококовата пневмония, но по-често е друстранна

Фридлерова (Клебсиелна) П

 • БВИ – при ИДС; новородени; недоносени; хипотрофични                         
 • Висок леталитет!
 • Клинико-рентгенологично – като Стафилококовата П
 • Amikacin (Gentamycin;Tobramycin)

Pseudomonasaeruginosa П              

 • БВИ – при малки деца, ИДС, хронични пулмопатии
 • Висок леталитет!
 • Уреидопеницилини – Azlocillin


Остри небактериални П

Микоплазмена П

 • деца над 5г – епидемии в организирани детски колективи
 • началото е постепенно
  • главоболие
  • фебрилитет до 38оС за няколко дни, сле това дълго време субфебрилна Т с изпотяване
  • суха кашлица
  • болка в ставите и мускулите
  • !!хемолитична анемия със студови Атела (екзотоксина – хемолизин)
  • кожен обрив
 • Erythromycin (Tetracyclin)

Вирусни П

Етиология

 • RSV, Грип, Парагрип
 • При ИДС – CMV; HSV; EBV

Клиника

 • започват постепенно след ОКГДП (десцендиране на инфекцията)
 • фебрилитет до 39оС
 • суха, дразнеща кашлица (интерстициална пневмония)
 • 4-5 ден се наслагна бактериална компонента и кашлицата става слузно-гнойна

Физикално изследване – оскъдна находка

Ro pulmo – двустранни дробнопетнисти сенки

ДД с бактериални пневмонии

 • остро начало
 • Т > 39-40оС
 • данни за огнищен инфилтративен процес
 • дребни влажни хрипове
 • Ro – лобарен или сегментен х-р

Лечение – при неусложнена с бактериална суперинфекция вирусна П – симптоматично

Хламидийни П

 • Chlamydia trachomatis – у недоносени – най-често при генитална хламидиаза у майката
 • Chlamydia psitaci  – Орнитоза – от гълъби, кокошки, папагали, пуйки

Грипоподобна КК

 • втрисане
 • фебрилитет
 • миалгия, артралгия
 • главоболие
 • суха дразнаща кашлица

Усложнения

 • мио /перикардит
 • менингит
 • орхит

Erythromycin (Tetracyclin)

Pneumocystiscarini П

Висок леталитет!

Рисков контингент

 • недоносени
 • IUGR
 • ИДС
 • често като малки епидемии в интензивен сектор

Клиника

 • постепенно начало – субфеблилитет, суха кашлица
 • влошаване на общото състояние – не се храни добре, не наддава, цвета на кожата става сивкав
 • тахипнея, задух, цианоза

 

Share this