ДД на бронхообструктивния синдром

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Синдромът

Синдромът се формира от:
 • затруднено, шумно, обикновено учестено дишане
 • симптоми от прераздуване на белите дробове (емфизем)
 • кашлица
 • признаци на ДН
Бронхиалната обструкция се причинява от:
 • оток на бронхиалната лигавица
 • увеличена, променена и задържана бронхиална секреция
 • спазъм на бронхиалната мускулатура
 • попадане на чуждо тяло / притискане отвън
Честота

Синдромът на бронхиална обструкция се среща предимно в кърмаческа и РДВ, защото

 • по-тесни бронхи
 • по-обилна секреция на мукозните жлези
 • по-голяма склонност към набъбване на лигавицата
Диагностични критерии
 • затруднено, предимно в експириум дишане
 • изострено везикуларно дишане с удължено издишване и сухи, свиркащи хропове
 • при изразена обстукция дишането е отслабено без хрипове
 • прераздуване на белите дробове или емфизем
 • повърхностно и учестено дишане
 • разширени белодробни граници
 • хиперсонорен перкуторен тон
ДД
 • стридор – инспираторен задух
 • клокочещо дишане, поради задържан секрет или аспирирани материи в трахеята

 

Заболявания, при които е налице бронхиална обструкция

 1. Инфекциозни З
  • обструктивен бронхит и бронхиолит
  • облитериращ бронхит
  • пневмония с обструктивен сд
  • аспирационна пневмония
 2. Алергични З
  • бронхиална астма
  • бронхиална хиперреактивност
 3. Механична обструкция и нарушен дренаж на бронхите
  • екзогенно чуждо тяло в бронхите
  • аспирация на стомашно съдържимо при ГЕР
  • муковисцидоза
  • сд на неподвижните цилии
  • alfa 1 –AT дефицит
  • бронхомалация
  • бронхопулмонална фибродисплазия
  • притискане на бронх отвън
   • увеличени крайхилусни ЛВ
   • кисти в белия дроб – ехинококоза
   • тумори и кисти на медиастинума
   • синдром на средния лоб
 4. Заболявания на ССС
  • вродена СН – лява и тотална
  • вродени сърдечни пороци с Л -> Д шънт и белодробна хиперволемия

Инфекциозни заболявания

 • обструктивен бронхит и бронхиолит
  • вирусни инфекции – RSV
  • развиват се вторично при десцендиране на инфекцията от ГДП и започва със суха кашлица
 • обструктивен бронхит
  • среща се при деца до 2г.в.
  • общото състояние е задоволително до увредено
  • апетита е запазен
  • дишането е изострено везикуларно, с удължено издишване и сухи смиркащи хрипове
  • прогнозата е добра – оздравяване за ~ 10 дни
 • бронхиолит
  • най-чест в първите 6м
  • общото състояние е много тежко увредено
  • дишането е отслабено везикуларно без хрипове
  • прогнозата е съмнителна – често настъпват усложнения
 • пневмония с обструктивен сд – обструкцията възниква по 2 механизма
  • вторично – като усложнение на обструктивния бронхит/бронхиолит при суперинфекция
  • първичния процес е алвеоларна пневмония и впоследствие се ангажират и малките ДП
 • облитериращ бронхит
  • аденовируси, грипни, парагрипни и др
  • обструкцията се причиниява от десквамация на ресничестия епител
  • Ro – дребно петнисти засенчвания (огнища на ателектаза)
 • аспирационна пневмония
  • на храна при нарушено гълтане – аномалии в устната кухина, неврологични увреди
  • на стомашно съдържимо при повръщане
  • на прах при ръсене с бебешки пудри и др.

Алергични Заболявания

 • бронхиална астма
  • многократно повтарящи се (>3х), еднотипни пристъпи на бронхиална обструкция, при изключване на други причини
  • среща се при по-големите деца
  • фамилност към атопични заболявания
  • основния патогенетичен механизъм на астматичния пристъп е бронхиалната обструкция
  • вазоактивни субстанции предизвикват оток, хиперемия и спазъм на гл.м. елементи на бронхите
  • в РВД – инфекциозно алергична астма предизвикана от RSV
 • бронхиална хиперреактивност
  • дължи се на въздействието на фактори, които нямат характера на алергени – студен въздух, цигарен дим

Механична обструкция и нарушен дренаж на бронхите

 • екзогенно чуждо тяло в бронхите
  • внезапен пристъп на мъчителна кашлица по време на хранене или игра с дребни предмети
  • липса на атопичен терен
 • аспирация на стомашно съдържимо при ГЕР
  • клинично наподовява бронхиалната астма и обструктивния бронхит
  • диагнозата се постявя чрез допълнителни изследвания – pH метрия, езофагоскопия/графия…
 • муковисцидоза – кашлица и тахипнея в началото; бронхиектазии и рецидивиращи инфекции
 • сд на неподвижните цилии
  • вродена форма – Сд на Картагенер
  • диагноза – чрез хистологично изследване на биопсичен материал от бронхиална / назална лигавица
 • alfa 1 –AT дефицит -  развитие на ХОББ в по-късна възраст – упорита кашлица
 • трахео – бронхомалация
  • недоразвити хрущялни пръстени
  • по време на издишване бронхиалната стена колабира – вентилен механизъм
 • бронхопулмонална дисплазия
  • дължи се на токсичното действие на О2 подаван във висока концентрация, под високо налягане и за дълго време
  • недоносени новородени с дефицит на сърфактант
 • притискане на бронх отвън
  • увеличени крайхилусни ЛВ
  • кисти в белия дроб – ехинококоза
  • тумори и кисти на медиастинума
  • синдром на средния лоб
   • Бронхиалната обструкция е резултат най-често от компресия на ср. бронх от намиращите се около него ЛВ. Увеличението на тези ЛВ (от специфичен или неспецифичен възпалителен процес) води до задръжка на секрети, ателектаза, възпалителни и склеротични п-си. Това се обуславя от анатомичните особености на среднодяловия бронх – по-тесен просфет, отклонява се почти под прав ъгъл, мястото на отклонението е заобиколено от ЛВ.

 

Share this