Дихателна недостатъчност

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Определение

ДН е патофизиологично състояние на нарушен белодробен газообмен. Белите дробове не са в състояние да оксигенират преминаващата през тях кръв.
В широк смисъл на думата ДН означава нарушение на транспорта на газовене между околната среда и клетките.

Под дишане във физиологията се разбира:

 1. преминаване на газовете през алвеоло-капилярната мембрена (вентилация)
 2. газообмен на тъканно ниво (перфузия)
 3. транспорт до клетката чрез кръвта (дифузия)

Патофизиология

 1. хипоксемия
 2. хиперкапния
 3. респираторна ацидоза

ОДН – първична и вторична – изострена ДН при хронични пулмопатии

ХДН – различава се от острата, паради включване на компенсаторни механизми

Етиология

В детска възраст най-чести причини за ДН са пневмониите и бронхообструктивните състояния!

 1. ограничена подвижност на гръдния кош и екскурзиите на белите дробове
  • травми на гръдния кош
  • кифосколиоза
  • плеврални сраствания
 2. нарушена проходимост на ДП
  • остри и хронични възпалителни п-си
  • алергии
  • оток на на лигавицата
 3. нарушена еластичност на белия дроб
  • емфизем
 4. намаление на дихателната площ
  • пневмония
  • туберкулода
  • ателектаза
  • кисти
  • аномалии
 5. ДН с екстра белодробен произход
  • смущение с ДЦ – енцефалит, менингит; отравяве с барбитурати; ЧМТ; полиомиелит
  • парализа на дихателната мускулатура (тетанус)
  • тежка анемия
  • ВСМ с дясно-ляв шънт

Клиника

Симптоми от страна на ДС
 1. Тахипния– най-ранен см!
  • умерената тахипния е блогоприятен ф-р
  • екстремната – 2-3х над нормалната ДЧ засилва хипоксемията, поради значително намаляване на
   дълбочината на дишането, алвеоларната вентилация и алвеоло-капилярния газообмен. Оформя се порочен кръг!
 2. Диспнея
  • Инспираторна – ГДП – юголарен, епигастрален и интеркостален тираж
  • Експираторна  – ДДП – удължен експириум, експираторно стенене и пъшкане
  • Смесена – с преобладаване на експираторната компонента – бронхит, бронхиолит, пневмония
 3. Цианоза

При плач цианозата от белодробен произход при ДН изчезва (подобрава се вентилацията), за разлика от цианозата от сърдечен произход, която се засилва при плач!

 

Сиптоми от страна на други органи и системи
 • ССС – повишаване на АН; тахикардия
 • Дихателна енцефалопатия – главоболие; сънливост; безсъние; раздразнителност; депресия; еуфория; кома
 • Стомашни /дуоденални язви
 • Syalorrhoeae, повишена поливост –  при тежка хиперкапния
 • Бъречна компенсация на респираторната ацидоза – повишена продукция на HCO3-
 • Полиглобулия

 

Степени на ХДН
 1. Компенсирана – латентна
 2. Декомпенсирана – манифестна

І ст

 • преходна към декомпенсирана ХДН – при покой – б.о. pO2 ~ 40 mmHg – норма
 • при физическо усилие и плач доминират проявите от страна на белия дроб

ІІ ст

 • тахидиспнея
 • тахикардия, бледост, периорална цианоза
 • pO2 ~ 60 mmHg ; pCO2 ~ 50 mmНg

ІІІ ст

 • екстремна тахипнея
 • цианоза; АХипотония
 • респратолна енцефалопатия
 • pO2 < 50 mmHg; респираторна ацидоза

ІV ст

 • хипосемична кома
 • камерно трептене; колапс
 • белодробна тромбоза /емболия
 • кървене от ГИТ
 • изпъкване на шийните вени

Изследвания

 • КГА
 • КАС
 • ПКК
 • Електролити
 • Ru pulmo
 • ЕКГ

Лечение

 • О2 – при екстремана тахипния, цианоза и pO2 < 60 mmHg
 • патогенетично – бронходилататори, муколитици и мукорегулатори
 • етиологично

 

Share this