Хронични пневмопатии

Published on: 09.03.2012


Pneumonia chronica

Определение

Хроничната пневмония е огнищен неспецифичен бронхо-пулмонален процес с продължителност над 3 месеца, характеризиращ се с необратими изменения в белодробния паренхим (пневмосклероза) и протичащ с периоди на обостряне и ремисия. Всяко обостране се съпровожда от възникване на нови огнища на пневмосклероза, с нарушение на дихателната функция и развитие на ХДН и cor pulmonale chronicum.

Рецидивираща пневмония – над 3х на едно и също място)

Честота
 • 1-3% от белодробната патология
 • при по-големите деца
Етиология и патогенеза

Вторично заболяване, което се развива след усложнена и протрахирано протекла остра пневмония.
Нарушената дренажна функция на бронхите води до задържане  и размножаване на микроорганизмите. Развива се възпаление, което обхваща цялата стена на бронхите (панбронхит)  и оттам се разпространява към белия дроб (перибронхит).
Лумена на малките бронхи се запушва и настъпва ателектаза.
По-късно –> бронхиектазии и пулмофиброза -> ХДН и cor pulmonale chronicum.

Причинителите са същите както и на острата пневмония, но почти винаги смесена флора. По-често хронифизират пневмониите причинени от G (-) и вътреболничните стафолококови и стрептококови пневмонии.

Предразполагащи към хронифициране фактори:

 • остри пневмонии в периода на новороденото
 • новородени след апаратна вентилация (ХМБ, Аспирационен Сд) – бронхо-пулнмонална дисплазия
 • чуждо тяло в ДП
 • аномалии на ДС
 • ИДС
 • микроаспирации при ГЕР
 • деца с тежък рахит
 • деца с хипотрофия
 • деца отглеждани при лоши социално- битови условия
Клиника

Заболяването има хронично-рецидивиращ ход

 • кашлица – предимно сутрешна със слузно-гнойни храчки
 • бледост
 • вялост и лесна уморяумост
 • барабанни пръсти
 • нокти тип „часовниково стъкло”
 • изоставане във ФР
 • признаци на cor pulmonale chronicum
  • задух при усилие
  • подути шийни вени
  • ХМегалия

Ro pulmo – „пчелна пита” – бронхиектазии, мрежовидно засенчване предимно в долни белодробни полета.

Бронхоскопия  и бронхография – по-точни данни.

ДД
 • остра рецидивираща пневмония
 • белодробна туберкулоза
 • муковисцидоза
 • идиопатична белодробна хемосидераза
 • идиопатична белодробна фиброза
Лечение
 • Антибиотик -  в периода на обостряне и при всяка остра респираторна инфекция
 • муколитици
 • бронходилататори
 • имунотерапия

 


Haemosiderosis pulmonum idiopathica -  Сд на Ceelen

Специфична форма на хронична фиброзираща интерстициална пневмония. Рядко заболяване в ДВ (по-често при жени на средна възраст)

Етиология

Неизвестна!

 • инфекциозни агенти – EBV, CMV, HSV, Mycoplasma, Legionela …
 • фамилност – АД
Патогенеза

Имуноалергично и автоимунно заболяване, при което в белия дроб настъпва стаза и вазодилатация с последващо диапедезно преминаване на Ery, които се фагоцитират (хемосидерофаги).
Белите дробове силно се уплътняват и имат кафяво-червен цвят.

Клиника

Началото е постепенно със задух и суха кашлица, по-късно задухът прогресира и се явява кръвохрак.

ПКК – ускорено СУЕ; Fe дефицитна анемия; полицитемия при ХДН

Ro pulmo – интерстициални линеарни сенки, кистични промени в белодробните основи

БАЛ и Биопсия  - сигурна диагноза!

Лечение
 • КС
 • Имуносупресори – Azathioprin, Cyclophasphamide
 • АСС – антиоксидант – неутрализира свободните радикали
Прогноза

Средната преживяевост е 3-5 години от началато на заболяването.

 


Сд на Goodpasture

 • Автоимунно заболяване
 • Съчетание на пулмопатия и хроничен ГН, поради антигенно сходство м/у алвеоларната и гломерулната БМ ( отлагане на антитела).

 


Fibrosis interstitelis idiopathica – Сд на Hamman – Rich

Рядко З в ДВ!

Фамилен фарактер – боледуват предимно мъже след 20 г.в.

Причини

Неизяснени! Има много теории – вируси, реакцияя на свръхчувствителност, генетични фактори

Клиника
 • прогресиращ задух
 • кашлица
 • цианоза
 • безапетитие и редукция на т.т.
 • cor pulmonale chronicum

Ro pulmo – двустранни дифузни нодуларни засенчвания предимно в долните белодробни полета

ДД
 • Саркоидоза
 • Колагенозни пневмопатии
Няма специфично лечение!
Прогноза – Лоша!

 

Share this