Муковисцидоза

Tags: No Tags
Published on: 09.03.2012

Определение

Тежко мултисистемно генетично заболяване, в чиято основа стои дисфункция на екзокринните жлези. АР заболяване, дължащо се на дефект в ген, чийто продукт се нарича муковисцидозен трансмембранен регулатор, който регулира транспорта на  Na  и Cl йони и Н2О. Всички органи, които са засегнати от заболяването имат жлезист епител (потни жлези, дих пътища, панкреас, слюнчени жлези, черва). Секретът става гъст и води до запушване на каналчетата на жлезите. Болните с муковисцидоза се раждат с нормален дихателен апарат, но поради дефект в МВТР настъпва нарушение в очистителната функция на ресничестия епител и оттам до хронична белодробна обструкция. Образува се гъст мукус в ДП, което предразполага към рецидивиращи инфекции в белия дроб. Инфекцията е допълнителен фактор за увреждане на мукоцилиарния ескалатор. В мястото на възпалението се натрупват Leu и при разрушаването им се отделят значителни количества ДНК (силен вискозитет), което още повече увеличава вискозитета на мукоса. Още повече се засилва обструкцията и предразположението към инфекция, т.е оформя се порочен кръг.

Белодробните усложнения са основна причина за смъртта при муковисцидоза:

 • Бронхит
 • Бронхиектазии
 • Фиброза
 • Емфизем
 • Абсцес

Честота

 • 1:2000 до 1:4000 при бялата раса
 • смесена – белодробно ентерална форма – 80%
 • чисто белодробна форма – 15%
 • чисто ентерална форма 5%

 

Клинична картина

Белодробна Болест

Първите прояви в 80% от случаите са от страна на белия дроб и то още в РДВ

 • тахипнея
 • упорита мъчителна кашлица
 • рецидивиращите инфекции водят до развитие на хронична пневмония, а оттам и до ХДН и cor pulmonale chronicum
 • при тежките форми смъртта настъпва до края на 1г.в., а при по-леките към 10-15г.в.
Прояви от страна на ГИТ
 • Малабсорбция – най-сериозно е смутено смилането и резорбцията на мазнини (стеаторея)
  • хипотрофия
  • изоставане в ФР
 • 10% – Мекониум илеус (лоша прогноза)
 • Мекониум илеус еквивалент Сд – рецидивиращи субилеуси
 • Пролапс на ректума – може да е начална изява – дължи се на загуба на периректална м.т.
 • Панкреасна недостатъчност – екзокринна главно
 • Билиарна цироза
Оточно – анемична форма
 • среща се при новородени и кърмачета
 • генерализирани отоци (хипопротеинемия)
 • Fe дефицитна анемия
Стерилитет
„Солена кожа”

 

Диагноза

Сигурни критерии

 • фамилност – ДНК анализ
 • хронична диария
 • хронична пневмония
 • потен тест

ДД

 • други причини за хронична пневмония ~ Бронхиектазии
 • заболявания протичащи с хронична диария и сд на малабсорбцията
  • целиакия
  • непоносимост към белтъка на кравето мляко

Лечение

 • АБСр
 • муколитици
 • панкреасти ензими
 • мастноразстворими витамини
 • хиперкалорийна диета – поне 30% над нормата
 • повече сол

 

Share this