Ювенилен хроничен артрит. Спондилоартропатии

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Ювенилен хроничен артрит (ЮХА)

ЮХА, включва хетерогенна група заболявания, чийто основен См е хроничният артрит.

Честота
 • два пика – 1-3г и  ~ 10г
 • 2х по-често при момичета
Етиология и пагогенеза

Неизвестна!

Генетична предизпозиция?

Провокирищи фактори:

 • инфекция – вирусна или микоплазмена най-често
 • травма
 • стрес
 • автоимунитет

Патогенезата на ЮХА е автоимунна -> активиране на клетки от ММС и те дегранилират, освободените лизозомни ензими, продуцираните свободни радикали и вазоактивни кинини водят до възпаление на синовията.

КК

Хроничен артрит, засягащ предимно големи стави

 • оток
 • зачервяване
 • болка
 • топлина
 • ограничение в движенията

Б на Still – системна форма на ЮХА – системните прояви може да предшестват артрита с месеци, дори години.

Лабораторно

 • анемия
 • левкоцитоза с олевяване
 • ^ CRP
 • ^ СУЕ
 • ^ IgG
 • ANA и  RF -> негативни

Полиартритна форма (артрит в 5 или повече стави през първите 6м от болестта)

 • рядко системни прояви, прилича на РА при възрастни
 • симетричен артрит в големи стави – 2 форми на полиартрита:
  • серонегативна – IgM – RF негативна
  • серопозитивна – IgM – RF положителна –Ювенилен РА – при по-големите деца – малки стави

Олигоартритна форма(артрит в 4 или по-малко стави през първите 6м от болестта)

 • асиметричен артрит – коляно, лакът, глезен
 • 50% моноартрит – коляно

2 форми

Іви тип – РДВ -  момичета – асиметричен артрит + хроничен увеит –> ANA – полож.

ІІри тип – по-големи момчета – моно/олигоартрит на долни крайници -> може да еволюира до Б.  Бехтерев

Лечение
 • НСПВС – Aspitin, Diclofenac, Indometacin
 • Противоревматични ср – при полиатритната и системна форма – Resohin,  Au-соли, D-Peniciiamin, Sulfasalasin
 • Имуномодулатори – Methotrexate, Azathioprin, Cyclisporin A, КС
 • Локално – депо-КС, НСПНС (гел, унгвент), Криотерапия
ДД
Свързани с инфекция Колагенози, васкулити Ортопедични Малигнени Други
Сд на Raiter

Остър ревматизъм

Септичен артрит

Остър хематогенен артрит

Бактериален ендокардит

Лаймска болест

Микоплазма

РА

Дерматомиозит

Over- lap сд

Васкулит

IBD (ХУК, Крон)

Травма

M Pertes

Хондромалация на пателата

Левкемия

Невробластом

Костни Ту

Хемофилия

Хемоглобинопатии

Спондилоартропатии

Спондилоартропатиите включват група заболявания, които засягат аксиалния скелет и периферен артрит

 • Ювенилна форма на Б на Бехтерев
 • Ювенилен псориатичен артрит
 • Артропатия при IBD (ХУК, Крон)
 • Сд на Raiter
 • СЕА – сд (серонегативен – ентезопатия – артропатия сд)
Етиология

Неизвестна!

Обсъжда се асоциация с HLA B27 антигена, свързан с дефицит на SIgA. Затова се съчетава и с други прояви като Цьолиькия, ХУК и  Б на Крон

Критерии за диагноза

СЕА – синдром

 • възраст < 7г
 • ANA и  RF -> негативни
 • ентезопатии (болка по залавните места на сухожилията)
 • олигоартрит на долни крайници

Ювенилен анкилозиращ спондилит

 • възраст < 10г
 • мъжки пол
 • фамилност (HLA B27)
 • начало с олигоартрит на долни крайници; 25% от сакроилиачни стави
  • спонтанна и парлаторна болка в сакроилиачните стави
  • болка, скованост и ограничение в движенията
 • ентезопатии – 60%
 • остър иридоциклит – 10%

Ювенилен псориатичен артрит

 • възраст < 16г
 • женски пол
 • фамилност (HLA B27)
 • асиметричен артрит на малките стави на ръцета + «пръст кебапче»
 • кожен псориазис

 

Share this