ДД на ставния синдром

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Ставната болка е неприятно субективно оплакване, което се дължи на възпалетелни или дегенеративни процеси в ставите, на травматични увреди или хемаартроза. Болестния прозес може да бъде локализиран както в ставата, така и в околоставните тъкани, хрущялите или костите.

Ставната болка има соматичен произход, но със склонност към ирадиация.

Ставната болка е често оплакване в ДВ и може да се дължи както на заболявания на ОДА, така и на други органи и сестеми. В едни случаи ставната болка е слаба, не нарушава обичайната активност на детето и не се откриват видими промени в ставата, т.е. имаме само артралгия. В други – тя е силна, детето куца или изобщо не ходи и са налице признази на възпаление – оток, зачервяване, затопляне и ограничена подвижност в ставата – т.е. има артралгия + артрит.

В ДВ ставната болка трябва да се отличи от костната и мускулната болка, а също и от болка при засягане на периферните нерви. По-големите деца може да симулират ставна болка и да куцат.

Диагноза

Анамнеза
 • локализация на болката и брой засегнати стави
 • характер на болката
  • спонтанна или провокирана от активни / пасивни движения
  • постоянна или рецидивираща
 • зависимост от денонощието, сезона, метеорологичните условия
 • обстоятелства при които е възникнала – травма, физ. усилие, инфекция …
 • минали З
 • фамилна обремененост със ставни З
Физикално изследване
 • оглед – стойка, походка, конфиг. на ставата, промени в цвета на кожата, амплитуда на активните движения
 • палпация – затопляне, оток, болка, пасивни движения ; с тласъчна палпация се изследва танц на пателата
Параклинични изследвания
 • ПКК
 • СУЕ
 • общ белтък, фракции, фибриноген, имуноглобулини
 • AST, RF, ANA …
 • изследване на ставен пунктат
Образни методи
 • Ro
 • КТ
 • сцинтиграфия
 • артроскопия

ДД

Заболявания на ОДА

Травми

 • дисторзии
  • увреждане на ставните връзки от преразтягане – най-често глезенна става – спортна травма
  • основен см е болката + ограничение в движенията и оток
  • Ro – не се открива дислокация на ставните повърхности
   • лека ст – минимален оток, слаба болка при движение и лека накуцване
   • средна ст – умерен оток, хеморагии, силна болка при движение и изразено накуцване
   • тежка ст – дифузен оток (ставния релеф не личи), явна хеморагия, ходенето е невъзможно
 • луксации
  • дължи се но по-тежка травма, при к`има дислокация на ставните повърхности
  • луксация на  caput radii при внезапно издърпване на ръкъта напред и нагоне
  • луксация на ременната става при деца със сд на хипермобилни стави
   • силна, внезапна болка, която блокира движенията в ставата
   • може да е реццидивираща
 • фрактури, хемартроза
 • чужди тела в ставата – попадат в ставата при травма – най-често е засегната КС
 • сублуксация на пателата – най-често е израз на вродена аномалия
 • плъзгане на главата на фемура върху шийката
  • честа е при физически активни деца, а също и при такива със затлъстяване
  • болката в ТБС често ирадиира към коляното
  • често пъти няма данни за травма -> ДД с моноартритна форма на ЮХА и сарком на Еwing

Инфекции

 • септичен, гноен артрит
  • новородени – Streptococuus; кърмачета – H. influenzae; после – Staph. aureus
  • гнойния ексудат разтяга ставата капсула и предизвикна болка
  • най-често моноартрит на ТБС + изразен ТИСд

Остеохондропатии

 • Б на Pertes– Osteochondrosis caput femoris
  • фамилност
  • други потологични сътояния – ниско тегло при раждане, хернии, забавена костна възраст
  • начален см е ставната болка и ограничението в движенията, куцане
 • Б Osgoot – Schlater
 • засегната е tuberositas tibiae у физически активни деца в ЮВ
 • болка в горната част на подбедрицата, к` се засилва при опит за разгъване в КС

 

 • Б на Blaunt– Osteogenesis tibiae defornans
  • аномалия в развитието на проксималната епифиза на тибията, к` предизвиква genu varus
  • при инфантилната форма са засегнати и двата крайника
  • основен см е болката

 

Вродени аномалии на ставите

 • дисплазия на ТБС – основен см е неправилната стойка и куцане, болката е късен см ->артрозни промени
 • сд на хипермобилни стави

Нео

Първичните ту на ставите са редки в ДВ, но Ту в проксималните и дисталините части на дългите кости, може да дебютират със ставна болка.

 • Sarcoma osteogenes – най-честия първичен Ту  в ДВ, който се разпрастранява към ставите
 • синовиален сарком – при подрастващи – КС и ТБС
 • хондробластом – локализира се в проксималнта част на раменната кост и дава болка в рамото

Други

 • сд на Murfan
 • болки на растежа !!!- болки в крайниците при деца в предучилищна възръст, които са хиперактивни ( преумора) – болките се появават нощем и се облекчават при масажиране
 • транзиторен синовиит на ТБС

СЗСТ

Колагенози

ЮХА – критерии за диагноза – при 5 критерия диагнозата е сигурна

 • артрит за повече от 3с
 • симетрично засягане на малките стави на ръцете, и по-рядко на крака
 • засягане на ставите в шиен гръбнак
 • сутрешна скованост, която изчезва след раздвижване
 • клинични  и Ro данни за ексудат в ставата / ставите
 • тендовагинит и /или бурсит
 • ревматоидни възли в околоставната тъкан
 • иридоциклит
 • Ro – стеснена или неправилно очертата ставна цепка, остеопороза
 • ускорено СУЕ
 • RF и ANA полож

Анкилозиращ спондилит

 • най-често са засегнати ТБС + сакроилиячни
 • намалена подвижност в гръбн. стълб

SLE – пъстра КК – сигурна диагноза при 4 критерия

 • общи прояви – лесна уморяемост, безапетитие, отслабване, фебрилитет, УПЛВ
 • артралгия, артрит
 • полисерозит
 • пеперудообразен обрив по лицето, дискоидни обриви, livedo reticularis, фоточувствителност
 • язви по лиганицата на устата
 • Лупусен нефрит
 • гърчове, серозен менингит, периферен неврит, отклонения в поведението, психози
 • плеврит
 • анемия, левкопения, тромбоцитопения; LE клетки; ANA

Дерматомиозит

 • заболяването започва постепенно с лесна уморяемост, отслабване и субфебрилитет
 • характерен обрив по лицето – тип очила с виолетов оттетък; лицето е оточно, клепачите зачервени
 • постепенно се появява мускулна слабост, до степен на dysphagia и dysphonia
 • мускулна биопсия
 • болката в ставите и  съпътстващ см

Склеродермия – може да дебютира със Сд на Reinaud

Васкулити

 • Б на Shonlein-Henoch
 • PAN
 • Б на Wegener – хронична пневмония с кръвохрак
 • Артериит на Takajasu
 • Б на Behcet – рецидивиращи улцерации по лигавицата на устата и гениталиите; засягане на очите

Други

 • реактивен артрит – на фона на друго основно З – Сд на Reiter – артрит + увеит + уретрит
 • Сд на Sjogren – парене на езика, загуба на вкис и обняние, дисфагия, сухота в устата
 • Ревматична Б- днес е рядко З – критерии за диагноза
  • Основни критерии – полиартрит, кардит, Хорея минор, кожни обириви
  • Допълнителни критерии – прекаран в миналото ревматичен пристъп, артралгии, фебрилитет, повишена СУЕ и CRP
  • Данни за стрептокова инфекция

Заболявания на други органи и системи

Ендокринно – метаболитни З

 • Хиперпаратиреоидизъм
 • vit D резистентен рахит
 • муколипидози
 • ганглиозидоза тип І
 • подагра
 • алкаптонурия – черна урина
 • хипервитаминоза А
  • острата – главоболие
  • хронична – главоболие + себореен дерматити, алапеция и хиперостози, к` може да дадат ставна болка
 • хиповитаминоза С – болка при активни и пасимни движения + гингиворагии

Кожни З

 • псориазис – рядка причина за артрит в ДВ
 • Erythemaaxudativummultiformeтежката форма Сд Stevens – Johnson може да даде алигоартрит
  • еритемни макули -> везикили -> некрози в преходните лигавично – кожни зони
  • заболяваенето е с имуно-алергична геназа – лекарства и Mycoplasma pneumoniae

Наследствени З

 • муковисцидоза
 • прогресивна мускулна дистрофия – водеща е мескулната слабост

 

Share this


Close Print