Ревматична болест

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Определение

 • инфекциозно-алергично заболяване (СЗСТ)
 • вследствие на остра инфекция с beta- хемолитичен стрептокок от група А
 • най-често в ДВ – 90% – 5-15 г.в.
 • Засяга преимуществено сърцето, ставите, кожата и ЦНС.
 • протича на пристъпи – рецидиви – в първите 5-6г от първия пристъп

Патогенеза

Механизмът, по който стрептококите водят до развитието на остър ревматизъм е автоимунен, основан на кръстосана р-я между Агени на собствените тъкани и образуваните Атела срещу стрептококовите Агени в хода на предшестваща инфекция на ГДП. Някои клетъчни съставки на хемолитичния стрептокок имат антигенно сходство с миокардни, ендокадни и съдови протеини. Кръстосаната имутогенност е причина за образуване на Атела и без наличие на стрептококите.

Освен социалните фактори и възрастта, за развитието на ревматизма роля играят и генитични факори (HLA с-ма).

Само 1-3% от децата преболедували от стрептококова инфекция развиват ревматизъм.

Стадии

Остър стадий
 • мигриращ полиартрит
 • ревмотичен кардит
 • erythema marginatum и подкожни възли
 • chorea minor
Хроничен стадий
 • огнищна миокардна фиброза
 • огнищни перикардни сраствания
 • vitium cordis

Клиника

2-3с преди първия ревматичен пристъп – стрептококова инфекция – Тонзилофарингит (Скарлатина по-рядко)

 • зачервено и оточно гърло; болка при преглъщане; УРЛВ
 • от гърления секрет се изолира причинителя; ^ AST

Ревматичния пристъп, започва  остро с фебрилно–интоксикационен, астено-адинамичен и диспептичен сд(гадене, повръщане, намален апетит)

 1. Ревматичен полиартрит
  • развива се успоредно с повишаване на Т
  • засяга големи стави – коляно, глезен, лакът, китка
  • несиметричен, бързопреходен, „скача” от става в става
  • ставите са подути, болезнени, с ограничени активни и пасивни движения
  • 10-15% само преходна артралгия, без белезите на възпалението
  • отзвучава спонтанно без последищи още 1вата седмица
 2. Ремокардит – тук процесът е дълготраен, трудно се поддава на лечение и води до увреда на клапите. Може да се развие безсимптомно и клапното увреждане да се открие случайно. „Ревматизмът ближе ставите, а хапе сърцето”  
  • едно от първите оплаквания е лесна уморяемост и сърцебиене в покой
  • Ревматичен миокардит
   • разширени сърдечни граници
   • щумови находни
   • синусова тахикардия
   • преходни РПН – екстрасистоли
   • 10% ЗСН – белодробен оток, подути шийни вени, ХМегалия
  • Ревматичен ендокардит – предимно митрална и аортна клапа
  • Ревматичен перикардит – 10%
 3. Chorea minor – 10% – хиперкинетичен сд ->  съдово-паренхимни увреди на базалните ганглии
  • започва постепенно с промяна в настроението, раздразнителност
  • неволеви, хаотични, разхвърляни движения на мускулите на крайниците и лицето
  • мускулна слабост
 4. Rheumatismus cutis nodosus – подкожни възли – !!!тяхната поява говори за тежък ревмокардит
  • от просено до грахово зърно
  • симетрични
  • по дорзалните повърхности на ставите, в/у procc. spinosi на гръбн. стълб, по хода на сухожилията
 5. Erythema marginatum – бледорозов, избледняващ при натиск, ануларен

Критерии за диагноза

Главни (големи)
 1. Кардит
 2. Полиартрит
 3. Chorea minor
 4. Rheumatismus cutis nodosus
 5. Erythema marginatum
Малки
 1. Фебрилитет
 2. Артралгия
 3. ^ СУЕ
 4. ^ Leu
 5. ^ CRP
 6. Анамнеза
 7. предшестваща стрептококва инф
 8. прекаран в миналото ревматичен пристъп
 9. наличие на оформен клапен порок
 10. Доказателства за прекаратна стрептококова инфекция
 11. посявка
 12. ^ AST

Диагнозата се поставя при наличието на:

 • само 1ви или само 3ти от главните
 • 2 големи
 • 1 голям + 2 малки

ДД

 • Реактивен артрит с друга етиология
 • Ювенилен анкилозиращ спондилит
 • Бактериален артрит
 • SLE

Протичане и прогноза

 1. остро, пристъпно
 2. вяло, безпристъпно

Прогнозата зависи от лечението и профилактиката!

Лечение

 • Хоспитализиция
 • Режим на легло
 • Penicillin G 3 х 2 млн Е i.m. / p.o. – 10 дни (Еrythromycin 4 х 250 mg)

Профилактика

 • 5г след последния ревматичен пристъп
 • Първична – Лечение на Стрептоковата инфекция

 

Share this