ДД на хематурията

Tags: No Tags
Published on: 10.03.2012

Хематурия

 • Макроскопска – над 1мл кръв на 1л – от розов до кърваво червен или кафяв цвят
 • Микроскопска – когато цвета на урината не е променен, но съдържа е наднормен брой еритроцити
 • Ренална
  • постоянна – дни, седмици, месеци
   • с Нефритен сд при ГН, Васкулити,ХУС
   • без Нефритен сд при пиелонефрит, хеморагична диатеза
  • непостоянна
   • IgA ГН
   • Сд на Alport
   • Доброкачествена фамилна хематурия
 • Ектраренална
Проба с трите чаши
 1. еритроцитите са в 1вата порция –> кървенето е от уретрата
 2. най-много еритроцити има в последната порция -> пикочен мехур
 3. и в трите еднакво -> ренален произход

ДД

 • попадане на кръв в урината от гениталиите при момичета или от аноректалната област
 • хемоглобинурия – при масивна хемолиза – няма Ery в урината + анемия, иктер
 • псевдохематурия – от багрила
  • оранжев – рифампицин
  • червен – чермвно цвекло
  • кафеникав – билирубин


Ренална хематурия

Възпалителни З с имунна генеза

Остър постстрепококов ГН

Деца м/у 5 и 15 г.в., по-често момчета. Предхожда се от стрептококова инфекция – ангина, скарлатина, еризипел.

Х-рна клинико-лабораторна находка

 • отоци – предимно по лицето (клепачите)
 • АХ – интермитентна е и затова са неовходими по-чести измервания на АН
 • макроскопска хематурия от ренален тип; Олигурия, високо относително тегло на урината и протеинурия
 • висок AST
 • в началния олигуричен стадий – признаци на ОБН – азотемия, хиперКемия, висок креатинин, мет. ацидоза

Подостър  (полулунен) ГН – Нефритен Сд – отоци, хематурия, АХ и бързо прогресираща БН —> ПББ

Мемранозен ГН – Нефротичен Сд – водещи са отоците—> ПББ

Мемранопролиферативен ГН – начална изява може да е персистиращата хематурия —> ПББ

IgA ГН

 • макроскопска хематурия, която се предхожда от инф на ГДП, но БЕЗ отоци и АХ
 • между епизодите – персистираща микроскопска хематурия —> ПББ

Б на Schonlein – Henoch (капиляротоксикоза)

PAN

Грануломатоза на Wegener

 • хронична пневмония
 • ставни прояви
 • хематурия, пронеинурия и прогресираща БН

Сд на Goodpasture – бели дробове + бъбреци

Инфекциозни З

Пиелонефрит – хематурията е нехарактерна находка и се съчетава с левкоцитурия и бактериурия

Интерстициален нефрит – водеща е ОБН

ТБС на бъбрека – рядка е в ДВ

Лептоспироза

Септичен ендокардит – хематурията се дължи на септични емболи в бъбреците

Наследствени З

Наследствена нефропатия  с глухота (Сд на Alport)

 • постоянна или интермитентна хематурия с прогресираща БН
 • постепенна загуба на слуха
 • —> ПББ

Бъбречна поликистоза

Доброкачествена хематурия (Б на изтънената БМ) – АД – микроскопска хематурия, без протеинурия и признаци на БН, > ПББ

Съдови З

ХУС

 • тромбоцитопения
 • хеморагичен обрив
 • хемолитична анемия
 • БН

Тромбоза на бъбречните съдове – Аномалии на бъбречните съдове – рядка причина за хематурия в ДВ

Скорбутобщи прояви – безапетитие, неспокойствие + кървене от венците

Хеморагични диатези – Тромбопения; Коагулопатии- Хеморагична Б на новороденото; Хемофилия; ДИК Сд

Неоплазии

Нефробластом

Са на бъбречното легенче

Хемангиом на бъбрека – съсиреци, които може да причинят бъбречна колика –> ДД с уролитиаза

Медикаментозна хематурия

Хепарин; Пеницилини; Салицилати; Сулфонамиди

Хематурия след физическо усилие
Травма на бъбрека

 


Екстраренална хематурия

Уроинфекции

Цистит – полакиурия, дизурия, никтурия, макроскопска хематурия със съсиреци, бактериурия, левкоцитурия

Уретрит – по-често Chlamydia – полакиурия + дизурия

Shistosomiasis – за тропиците и субтропиците

Аномалии на пикочните пътища

Хидронефроза

Везикоуретрален рефлукс – при прибавена инфекция може да има хематурия

Мегауретер

Уретероцеле – кистична дилатация на дисталната част на уретера, която пролабира в пикочния мехур ( обструкция)

Уретрални клапи – обструктивна уропатия + хематурия

Други причини

Пралапс на уретрата при млади момичета – хематурия + дизурия

Уролитиаза – бъбречна колика при по-голечите деца

Са на пикочния мехур – Изкл рядък в ДВ

Травми

Тъпи травми на пикочния мехур

Травми на уретрата при катерезиция

Ятрогенно след циркумцизия

Травми на перинеума

Медикаменти – Циклофосфамид – хеморагичния цистит е негова НЛР

 

Share this