Физиология и патология на растежа. ДД на нарушенията в растежа

Published on: 10.03.2012

(виж и заболявания на Хипофизата – въпрос №57)

Индекс на стандартно отклонение

SDS = ръст – нормата / SD

 • от -2 до -3 – нисък ръст, под -3 – нанизъм
 • от +2 до +3 – висок ръст, над +3 гигантизъм

Нисък ръст

Конституционално изоставане в ръста и пубертетното развитие

Най-честата форма на нисък ръст

 • наблюдава се изразена фамилност
 • изоставането в ръста, костната възраст и пубертетното развитие е с 2-4г в сравнение с връсниците, но окончателният ръст е нормален.
Генетичен (фамилен) нисък ръст

Високите родители имат високи деца, ниските – ниски

 • ръста никога не изостава над -3 SDS.
 • костната възраст, пубертетния скок в растежа и половото съзряване са нормални по време и развитие.
Първичен растежен дефицит – Nanisnus primordialis
 • гененично или пренатално засягане на костната система, при което ръста изостава още от раждането
 • Най-чести причини
  • хромозомни аномалии и ВГО – например Сд на Даун, Сд на Търнър
  • дородова патология – инфекции, интоксикации, тежки заболявания на бременната
  • малформативни синдроми
  • скелетни дисплазии – нанизмът винаги е диспропорционален (Ахондроплазия)
Вторичен растежен дефицит – Nanismus infantilis
 • изоставането в ръста настъпва след период от нормален растеж
 • причините са извън костната с-ма и се придружават и от изоставане в костното съзряване
  • Сд на Малабсорбцията – недохранване, Целиакия, Муковисцидоза
  • вродени сърдечни малформации
  • ендокринна патология – смущения в обмяната на Вх и М
  • психосоциален нанизъм (малнутриция + емоционална депривация)

Висок ръст

Конституционално обусловен висок ръст
 • ръста е повече от + 2 SDS
 • фамилна обусловеност
 • растежната скорост, костната възраст и пубертетното развитие са нормални по време и развитие
Хромозомни Б и ВГО
 • Сд Murfan
 • Сд Kleinfelter – 47 XXY мъж
 • Сд на свръх жена – 47ХХХ
 • Сд на свръх мъж – 47XXY
 • екзогенно затлъстяване
 • хипертиреоидизъм
 • хипофизарен гигантизъм
 • преждевременен пубертет – растежната скорост първоначално е ускорена, но поради преждевременно затваряне на епифизарните фуги окончателния ръст е по-нисък

 

Share this