Оценка за депресия

Categories: Психиатрия
Tags: No Tags
Published on: 12.03.2012

Определение

 • дистимия
 • хипобулия
 • брадипсихия
 • сомато-вегетативна симтоматика

Клинични форми

 1. Единичен депресивен епизод
 2. Рекурентна депресия
  • два или повече депресивни епизода, отделени по-между си с поне 2 месеца, в които е било възстановено обичайното ниво на функциониране и не е имало елементи на мания
  • бива – лек, средна тежък и тежък депресивен епизод
 3. Двойна депресия – Дистимия
 4. Сезонно афективно разстройство
 5. Депресивен епизод в рамките на биполярно афективно разстройство

Оценка

 1. Афект

  • анхедония
  • понижено настроение
  • страх
  • тревога
 2. Когнитиция
  • чувство за малоценност, безнадежност, безпомощност, безпериспективност, вина
  • сиуцидни мисли
 3. Мотивация

  • понижена енергия
  • безинициативност
  • умора
  • брадипсихия
  • понижена концентрация
 4. Соматични оплаквания
  • безсъние – ранно сутрешно събуждане поради скъсена обща продължителност на съня, сънливост вечер – ранно лягане
  • безапетитие
  • намалено либидо
  • главоболие
  • тахикардия
 • Динамика
  • сутрин влошаване – връх на виталната мъка (висок суициден риск)
  • разведряване – следобед

Съдържание на клиничното интервю

 • ориентиране по психомоториката и спонтанната експресивност
 • примерни въпроси за събиране на информация за тежестта на депресията
 • особености в комуникацията – склонност да се затвярят в себе си (редуване на отворени със затворени въпроси)
 • оценка на суицидния риск
 • семейна и социална подкрепа
 • оценка на приживяни стресови ситуации (загуба/раздяла)
  • каке реагирал
  • имал ги е депресивни епизоди в миналото
  • имало ли е около момента на началото на депресията житейски събития които да преципитират появата

Клинични подходи

 • пезабавна хоспитализация при
  • риск от самоубийство / разширено самоубийство
  • отказ от храна, вода
 • звънболнично лечение при добра оценка на състоянието

Антидепресатнти + Невролептици (при психоични симптоми)

Продължителност -при първи пристъп – 3месеца, при втори – 6 месеца

 

Share this


Close Print